Theo đó, Trường THPT chuyên Sư phạm (ĐH Sư phạm Hà Nội) năm nay nhà trường tuyển 315 chỉ tiêu vào 7 lớp chuyên, trong đó chuyên Toán 70 chỉ tiêu, chuyên Tin học 35 chỉ tiêu, chuyên Vật lý 35 chỉ tiêu, chuyên Hóa học 35 chỉ tiêu, chuyên Sinh học 35 chỉ tiêu, chuyên Ngữ văn 35 chỉ tiêu, chuyên Tiếng Anh 70 chỉ tiêu. Thí sinh đã tham sự kỳ thi không trúng tuyển hệ chuyên có thể dự tuyển vào lớp chất lượng cao.

Điểm xét tuyển hệ chất lượng cao là tổng điểm Văn và Toán (vòng 1). Trường sẽ xét điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. 

Năm học 2023- 2024, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ- ĐHQGHN) tuyển sinh 100 chỉ tiêu hệ không chuyên trên phạm vi toàn quốc. Giống hệ chuyên, đối tượng dự tuyển hệ không chuyên là học sinh quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài về nước; con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Học sinh phải tốt nghiệp THCS năm 2023 loại khá trở lên; xếp loại học lực và hạnh kiểm của các lớp cấp THCS loại khá trở lên.

Học sinh phải thi 3 bài đánh giá năng lực gồm môn 1 là Ngoại ngữ (hệ số 2); môn 2 là Toán và Khoa học Tự nhiên (hệ số 1); môn 3 là Văn và Khoa học xã hội (hệ số 1).

Năm 2023-2024 là năm cuối cùng các trường chuyên tuyển sinh hệ cận chuyên. Ảnh minh họa

Môn Ngoại ngữ thi trong thời gian 90 phút với 2 hình thức trắc nghiệm và tự luận. Bài thi đánh giá năng lực Toán và Khoa học tự nhiên theo hình thức trắc nghiệm trong 55 phút. Bài thi đánh giá năng lực Văn và Khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm và tự luận trong 55 phút.

Trường xét tuyển theo nguyên tắc lấy tổng điểm từ cao xuống thấp từ hệ chuyên có học bổng, hệ chuyên, hệ không chuyên cho đến hết chỉ tiêu.

Trong tổng 170 chỉ tiêu lớp 10 năm học 2023- 2024, Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và nhân văn( ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQGHN) tuyển 34 chỉ tiêu chất lượng cao.

Đối tượng dự tuyển vào lớp 10 chất lượng cao THPT chuyên KHXH&NV là học sinh tốt nghiệp THCS năm 2023 trên phạm vi toàn quốc, xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ Khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ Khá trở lên.

Thí sinh phải tham dự đầy đủ 4 bài thi vào trường THPT chuyên KHXH&NV năm 2023 (Toán- Văn- tiếng Anh và môn chuyên, không vi phạm quy chế thi); Điểm thi của từng môn (gồm cả môn chuyên) phải đạt từ 4,0 trở lên và không trúng tuyển hệ chuyên, thí sinh có đăng ký xét tuyển vào lớp chất lượng cao năm 2023 theo hướng dẫn.

Tổng điểm xét tuyển vào lớp chất lượng cao là tổng điểm của 3 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Trường xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐHQGHN) tuyển 90 chỉ tiêu lớp 10 hệ chất lượng cao trong năm học 2023- 2024.

Nếu các trường THPT chuyên khác tuyển hệ chất lượng cao dựa theo điểm thi vào trường THPT chuyên thì với trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, muốn đỗ vào lớp chất lượng cao, thí sinh đạt tiêu chuẩn (về học lực, hạnh kiểm cấp THCS, có tham dự đầy đủ kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên nhưng không đỗ hệ chuyên, có điểm các môn Toán- Văn (vòng 1) từ 4,0 điểm trở lên, có nguyện vọng xét tuyển lớp chất lượng cao) sẽ phải tham dự hai bài thi.

Bài thi đánh giá năng lực tổng hợp (theo hình thức trắc nghiệm, thời gian 60 phút) và bài thi phỏng vấn trực tiếp (theo hình thức trao đổi, đối thoại về mục đích, nguyện vọng, thành tích học tập, năng khiếu…).

Hai bài thi được tổ chức trong cùng một buổi và hội đồng xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Theo kế hoạch, trường hướng dẫn đăng ký nộp hồ sơ vào lớp chất lượng cao trước 24/6 và tổ chức xét tuyển vào lớp chất lượng cao trường 10/7.

Cả nước hiện có 78 trường chuyên, 71 trường thuộc quản lý của địa phương, 7 trường thuộc đại học (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, THPT chuyên Ngoại ngữ, THPT chuyên Đại học Vinh, THPT Phổ thông năng khiếu, THPT chuyên Đại học Khoa học Huế). Trong số này, gần một nửa tuyển sinh lớp không chuyên.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư mới về quy chế tổ chức hoạt động của trường trung học phổ thông (THPT) chuyên. So với thông tư hiện hành được áp dụng từ năm 2012, quy định mới yêu cầu "không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên".

Cụ thể, việc tuyển sinh vào các lớp không chuyên (lớp "cận chuyên", lớp chất lượng cao) ở trường chuyên chỉ được thực hiện đến hết năm học 2023-2024.

Các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường trung học phổ thông chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định cho đến khi học hết lớp 12.

Ngoài bỏ lớp không chuyên, quy định mới cũng điều chỉnh việc tuyển bổ sung vào trường chuyên. Các trường chuyên có thể tuyển sung học sinh cho cả 3 khối, thay vì chỉ lớp 10 và 11 như quy định cũ.

Học sinh trường THPT không chuyên đạt mức tốt về kết quả học tập và rèn luyện trong năm học liền kề trước năm tổ chức tuyển sinh bổ sung có thể đăng ký vào trường chuyên.