Chủ nghĩa xã hội

Cập nhập tin tức Chủ nghĩa xã hội

Lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng chủ nghĩa xã hội

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học.

Trường phái đối ngoại 'cây tre Việt Nam'

Việt Nam đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc dân tộc “cây tre Việt Nam”, “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”.

Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!

Tổng Bí thư nhiều lần nhấn mạnh: Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!

'Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh tinh thần: “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi mới.

Từng bước hiện đại hóa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Theo Tổng Bí thư, cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy, xây dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, hoàn toàn không hề đơn giản, dễ dàng, không thể nóng vội.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

VietNamNet trân trọng giới thiệu một số nội dung đáng chú ý trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ra mắt cuốn sách về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, đảng viên, nhân dân ta luôn kiên định nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Báo Nhân Dân ra mắt trang thông tin đặc biệt về bài viết của Tổng Bí thư

Ngày 26/10, Báo Nhân Dân chính thức khai trương trang thông tin “Lý luận, thực tiễn và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

Tầm nhìn mới, bản lĩnh mới, sức sáng tạo mới

Bài viết của Tổng bí thư là lời hiệu triệu gửi đến người dân nước Việt, đồng lòng để có sức sáng tạo mới thì khó khăn nào cũng vượt qua.

Bài viết của Tổng Bí thư về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có bài viết quan trọng: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

 

90 Mùa Xuân Đảng và khát vọng Việt Nam hùng cường

 - Mùa Xuân Canh Ngọ, cách đây 90 Mùa Xuân trước, Đảng Cộng sản Việt nam sinh thành!

Trách nhiệm lịch sử của Đảng

 - Những kẻ chà đạp nền độc lập tự do của dân tộc khác thì chính sự độc lập tự do của họ tự họ làm vấy bẩn, tự bị tổn thương và thậm chí tự bị sỉ nhục và chà đạp, dứt khoát phải tự trả giá!

Chủ nghĩa Mác - Lênin không lỗi thời

Các chính đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng luôn phải đứng trước những thách thức lớn của thực tiễn và những vấn đề rất nan giải về lý luận.

Muốn CNXH, nền chính trị phải thật sự dân chủ

Không phải do ý muốn chủ quan đặt ra thế này thế nọ mà đến được CNXH. Thực tiễn trong quá trình đổi mới tại nhiều quốc gia đều đã chứng minh điều ấy.