Nội dung này được nêu trong báo cáo chuyên đề giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp 2021 được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đưa ra lấy ý kiến chiều 11/10.

Nhiều địa phương ủy quyền cho cấp dưới tiếp dân thay
 
Báo cáo một số kết quả giám sát, ông Phan Văn Vượng, Phó trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, các Chủ tịch UBND cấp tỉnh cơ bản đã tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định.

Tuy nhiên hầu hết không bảo đảm theo quy định của Luật Tiếp Công dân, số lượng ngày tiếp công dân của Chủ tịch UBND cấp tỉnh tính bình quân trên địa bàn toàn quốc không đạt 50% theo quy định. Trong kỳ giám sát 18 tháng, nhiều Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ tiếp dân một, hai ngày thậm chí có người không tiếp dân ngày nào.

{keywords}
Ông Phan Văn Vượng, Phó trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Cụ thể, số ngày tiếp công dân của Chủ tịch UBND cấp tỉnh trên địa bàn toàn quốc là 471 ngày, trung bình là 8 ngày, đạt 42% yêu cầu theo quy định (theo quy định 18 ngày/18 tháng).

Trong đó, Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp và Ninh Thuận tiếp dân đạt 0,03%; 13 Chủ tịch tỉnh tiếp dân đạt từ 50% quy định trở lên, chiếm 20,6 %; 45 Chủ tịch tỉnh tiếp dân đạt dưới 50% quy định, chiếm 71%. Có 5 Chủ tịch tỉnh chỉ tiếp dân 1 ngày/18 tháng, chiếm 0,79%.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND 4 tỉnh thành: Bình Dương, Đăk Nông, Thừa Thiên – Huế, TP.HCM không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng (từ 1/1/2020 đến 30/6/2021).

Ông Vượng cũng cho biết, nhiều địa phương Chủ tịch UBND cấp tỉnh ủy quyền cho Phó chủ tịch hoặc Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tiếp dân thay. Cụ thể, số ngày Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Phó chủ tịch tiếp dân là 272 ngày, chiếm 23%; số ngày ủy quyền cho cơ quan chuyên môn tiếp dân là 208 ngày, chiếm 18%.

Bên cạnh đó, có một số địa phương Chủ tịch UBND cấp tỉnh chủ động tổ chức tiếp dân đột xuất, đoàn đông người để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương. Sau các buổi tiếp dân định kỳ hàng tháng các Chủ tịch UBND cấp tỉnh đều ban hành văn bản để chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khiếu nại, phản ánh liên quan đến chế độ chính sách; trình báo, phản ánh tình hình an ninh trật tự; đề nghị thực hiện các quyết định đã có hiệu lực…

Cần có quy định chế tài, xử lý trách nhiệm người đứng đầu không tiếp dân

Theo ông Vượng, do đặc thù ở cấp tỉnh có tỷ lệ khiếu nại lần hai, khiếu nại liên quan đến đất đai, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tương đối cao, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đã tập trung chỉ đạo giải quyết với tỷ lệ khá cao.

Tuy nhiên trong quá trình giải quyết khiếu nại một số vụ đã không ban hành thông báo thụ lý hoặc ban hành thông báo thụ lý chậm hơn 10 ngày theo quy định; còn nhiều vụ giải quyết quá thời hạn quy định, thậm chí quá hạn 6 tháng đến trên 1 năm.

Các vụ khiếu nại lần hai cơ bản trong quá trình giải quyết đã tổ chức đối thoại với người khiếu nại. Tất cả các vụ khiếu nại giải quyết đều được ban hành quyết định giải quyết hoặc thông báo đình chỉ giải quyết do người khiếu nại rút khiếu nại, tuy nhiên vẫn còn một số vụ phức tạp, kéo dài mặc dù đã được giải quyết.
 
Ông Vượng cũng cho biết, số vụ tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong 18 tháng qua không nhiều, nội dung chủ yếu tố cáo những hành vi vi phạm của đội ngũ cán bộ công chức hành chính các cấp.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành đã tập trung chỉ đạo giải quyết với tỷ lệ trên 50%; trong quá trình giải quyết có một số vụ phức tạp cho nên phải gia hạn giải quyết lần 1, lần 2 theo quy định nhưng vẫn còn nhiều vụ giải quyết quá thời hạn quy định. Nội dung các vụ tố cáo cơ bản đã được ban hành kết luận rõ ràng, một số kết luận đã được thực hiện theo quy định của pháp luật.
 
Ban Thường trực MTTQ Việt Nam kiến nghị Quốc hội, Chính phủ ban hành quy định biện pháp chế tài làm cơ sở xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu do không thực hiện tiếp công dân, không trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo; giải quyết khiếu nại tố cáo chậm trễ (quá thời hạn) để xảy ra vụ việc bức xúc, đông người, kéo dài.

Cùng với đó nghiên cứu xem xét sửa đổi Luật Khiếu nại, Luật Đất đai. Trong đó, tăng thời hạn giải quyết khiếu nại (lần đầu, lần hai) liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư để việc giải quyết khiếu nại đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Mặt trận cũng đề nghị bổ sung chế tài xử lý đối với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại vi phạm quy trình và thời hạn giải quyết.

Thu Hằng

'Giám sát khiếu nại, tố cáo đến nơi đến chốn, không để dân bảo mình vô cảm'

'Giám sát khiếu nại, tố cáo đến nơi đến chốn, không để dân bảo mình vô cảm'

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc giám sát giải quyết khiếu nại tố cáo phải làm đến nơi đến chốn, không công dân bảo mình vô cảm, không để "cái sảy nảy cái ung".