Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thí điểm thành lập vào đầu tháng 3/2016, Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung là tổ chức liên kết giữa Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) với các khu CNTT tập trung, khu phần mềm, trung tâm CNTT để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực CNTT.

Quá trình hoạt động của Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung, theo đánh giá của UBND TP.HCM, là góp phần nâng cao vai trò thu hút đầu tư vào ngành CNTT, phát huy thế mạnh của từng thành viên tại địa phương, tương hỗ lẫn nhau, tạo ra sức mạnh tổng thể của chuỗi để cạnh tranh với các nước. 

Thông qua mô hình này, TP.HCM cũng đã thể hiện được vai trò dẫn dắt, nòng cốt liên kết một số tỉnh, thành phố để phát triển ngành CNTT dưới sự hỗ trợ của Chính phủ nhằm phát huy tối đa các lợi thế, nguồn lực sẵn có của thành phố.

Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung đã có 4 đơn vị thành viên. (Ảnh minh họa: Internet)

Ngày 18/3, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt việc kết nạp Trung tâm ICT tỉnh Bình Định là thành viên Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung.

Trung tâm ICT tỉnh Bình Định bao gồm: tòa nhà Trung tâm ICT tỉnh Bình Định có diện tích 1.102 m2 tại địa chỉ số 38 đường Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; khu Công viên phần mềm Quang Trung – Bình Định có diện tích 54 ha tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Trung tâm ICT tỉnh Bình Định có các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 4 Nghị định 154 ngày 8/11/2013 của Chính phủ. Trung tâm được hưởng chính sách ưu đãi đối với khu CNTT tập trung.

Cơ cấu tổ chức vận hành và quy chế hoạt động của Trung tâm ICT tỉnh Bình Định do UBND tỉnh Bình Định quyết định, phù hợp với Quyết định 333 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung; Quyết định 966 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thí điểm Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung; Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi cùng các quy định của pháp luật.

Bộ TT&TT được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND 2 địa phương TP.HCM, Bình Định, Hội đồng quản lý chuỗi công viên phần mềm Quang Trung và các đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai quyết định về kết nạp Trung tâm ICT tỉnh Bình Định là thành viên Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung.

Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ: Tài chính, TT&TT cân đối bố trí vốn đầu tư để hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các phân khu chức năng của Trung tâm ICT tỉnh Bình Định.

UBND tỉnh Bình Định có trách nhiệm phê duyệt tổ chức quản lý và quy chế hoạt động của Trung tâm ICT tỉnh Bình Định phù hợp với quy định; chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đầu tư, hoàn thiện hạ tầng. 

Hội đồng quản lý Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung có trách nhiệm hướng dẫn hoạt động cho Trung tâm ICT tỉnh Bình Định phù hợp định hướng, chiến lược phát triển chung của chuỗi.

Với việc kết nạp thêm Trung tâm ICT tỉnh Bình Định, Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung hiện có 4 thành viên. Ba thành viên khác gồm: Công viên phần mềm Quang Trung, Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia TP.HCM và Trung tâm CNTT Thừa Thiên Huế.

Thành lập khu CNTT tập trung thành phố Cần Thơ

Thành lập khu CNTT tập trung thành phố Cần Thơ

Khu CNTT tập trung thành phố Cần Thơ có diện tích 200.219 m2, thuộc địa bàn phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Chủ đầu tư là Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ.