chương trình chuyển đổi số quốc gia

tin tức về chương trình chuyển đổi số quốc gia mới nhất

Thêm một nền tảng “Make in Vietnam” giúp doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi sốicon

Thêm một nền tảng “Make in Vietnam” giúp doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số

Bằng việc ứng dụng công nghệ chuỗi khối, nền tảng số “Make in Vietnam” akaChain vừa được Bộ TT&TT giới thiệu hướng tới cung cấp các bộ giải pháp giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng hiệu quả vận hành, đẩy mạnh tính bảo mật và minh bạch thông tin.
 
Việt Nam sẽ trở thành quốc gia số vào năm 2030icon

Việt Nam sẽ trở thành quốc gia số vào năm 2030

Thông tin & Truyền thông
03/06/2020
“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” vừa được phê duyệt, với tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới.
Bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho mục tiêu trở thành quốc gia sốicon

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho mục tiêu trở thành quốc gia số

Góc nhìn
03/06/2020
Để tạo nền móng chuyển đổi số, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia còn đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về Phát triển nền tảng số; Tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng...
Quảng Ninh kêu gọi toàn tỉnh “Ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số”icon

Quảng Ninh kêu gọi toàn tỉnh “Ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số”

Thông tin & Truyền thông
01/05/2020
-UBND tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thực hiện Chỉ thị 16 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về phát động cuộc vận động ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số.