CN

Cập nhập tin tức CN

Nhanh chóng chuyển đổi, ứng dụng công nghệ để tiến lên

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư này đang mở ra cơ hội cho các quốc gia không có truyền thống công nghiệp, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn đều có thể thực hiện được.

Tối ưu công nghệ là giải pháp đóng vai trò quan trọng giúp giảm chi phí sử dụng năng lượng

Tối ưu công nghệ là giải pháp đóng vai trò quan trọng, tiên quyết trong việc nâng cao năng suất sản xuất, giảm chi phí sử dụng năng lượng, giảm giá thành sản xuất từ đó nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Tận dụng tối đa cơ hội mà cuộc CMCN lần thứ 4 mang lại để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Tiếp nhận những thành tựu KHCN mới, tiên tiến, tận dụng tối đa cơ hội mà cuộc CMCN lần thứ 4 mang lại để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu và đặc biệt là phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời điểm hiện nay.

Những định hướng phát triển chính sách công nghiệp xanh ở Việt Nam

Cần đẩy mạnh hơn việc quảng bá, tuyên truyền về lợi ích của tăng trưởng xanh với nền kinh tế và môi trường, gắn kết các thành phần xã hội từ cấp độ cá nhân tham gia vào công cuộc đổi mới nền kinh tế.

 

Chuyển đổi số mở ra cơ hội to lớn cho Việt Nam phát triển đột phá

Chuyển đổi số quốc gia được thực hiện trên thế "kiềng 3 chân" là Chính phủ số-kinh tế số-xã hội số. Việc xây dựng Chính phủ điện tử được nhận định tạo điều kiện kiên quyết để xây dựng thành công Chính phủ số tại Việt Nam.