Theo kế hoạch ngày 23/10, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) sẽ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023. Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên sau sự xuất hiện của các cổ đông mới thay cho Petrolimex.

PG Bank vừa bổ sung một số tài liệu mới. Trong đó, PG Bank bổ sung 2 nội dung quan trọng là dự thảo tờ trình thông qua nhân sự thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự thảo tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ. 

Trước đó, ngân hàng này chỉ đưa ra một số từ trình như thay đổi tên thương mại và địa điểm đặt trụ sở chính và dự thảo tờ trình giao cho HĐQT xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025. 

pg 20bank 202 djak 1439366545377 1452871991502 qumz.jpg
PG Bank sẽ tăng vốn điều lệ.

Việc bổ sung thêm hai nội dung quan trọng xuất phát từ thực tiễn, ĐHĐCĐ bất thường sẽ thông qua việc thay đổi số lượng nhân sự, miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát, bổ sung thành viên HĐQT, bổ sung thành viên ban kiểm soát. 

PG Bank hiện có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận 3 cổ đông pháp nhân mới của PG Bank là: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Gia Linh (nắm hơn 39,29 triệu cổ phần PG Bank, tương đương 13,099% cổ phần có quyền biểu quyết); CTCP Quốc tế Cường Phát (nắm hơn 40,62 triệu cổ phần, tương đương 13,541% cổ phần có quyền biểu quyết) và CTCP Thương mại Vũ Anh Đức (nắm hơn 40 triệu cổ phần PG Bank, tương đương 13,359% cổ phần có quyền biểu quyết).

Sự xuất hiện của 3 cổ đông lớn nói trên khiến thị trường đồn đoán gần như chắc chắn tên thương mại mới của PG Bank sẽ không còn yếu tố Petrolimex.