Cụ thể, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Gia Linh, dự kiến nhận chuyển nhượng 39,3 triệu cổ phiếu, tương đương 13,1% cổ phần.

CTCP Quốc tế Cường Phát dự kiến nhận chuyển nhượng 40,5 triệu cổ phiếu, tương đương 13,54% cổ phần.

CTCP Thương mại Vũ Anh Đức dự kiến nhận chuyển nhượng 40,1 triệu cổ phiếu, tương đương 13,36% cổ phần.

Như vậy, 3 nhà đầu tư tổ chức nói trên sẽ nhận chuyển nhượng tổng cộng 119,9 triệu cổ phiếu, tương đương 40% vốn điều lệ của PG Bank.

Trước đó, ngày 7/4, Petrolimex đã bán đấu giá thành công 120 triệu cổ phiếu PGB cho 4 nhà đầu tư, trong đó gồm ba tổ chức là 3 công ty trên và một cá nhân. Mức giá mua bình quân là 21.400 đồng/CP. 

Sau khi thoái vốn khỏi PG Bank, Petrolimex dự kiến thu về khoảng 2.568 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản đầu tư ban đầu của Petrolimex là 1.078 tỷ đồng.

PG Bank cũng vừa công bố thay đổi một loạt nhân sự cấp cao. Cụ thể, ông Nilesh Ratilal Banglorewala có đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập. Ông Oliver Schawarzhauupt từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. Bà Dương Ánh Tuyết có đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát.

Trước đó, ông Nguyễn Phi Hùng thôi chức Tổng giám đốc và được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT. Ông Phạm Mạnh Thắng được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc.

Ngân hàng sẽ kiện toàn nhân sự thuộc HĐQT và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 23/10 tới.