Mới đây, Bộ NN&PTNT cùng VNPT chính thức khai trương Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành chăn nuôi. Đây được xem là một trong những bước đi quan trọng đầu tiên chuyển đổi số nền nông nghiệp.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, theo lộ trình xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu (CSDL) nông nghiệp, nông thôn, năm 2022, Bộ đã chọn 2 lĩnh vực đột phá là trồng trọt và chăn nuôi để đẩy mạnh chuyển đổi số. Trong đó, Hệ thống đã được Bộ phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng và triển khai thử nghiệm tại một số địa phương, là cơ sở quan trọng cho việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức phát triển chăn nuôi theo định hướng, tín hiệu, nhu cầu của thị trường, đồng thời, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn thực phẩm chăn nuôi nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi Việt Nam. Hệ thống cũng là nền tảng giúp kết nối, chia sẻ thông tin chủ động 2 chiều giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp chăn nuôi và người chăn nuôi; giúp cập nhật chính xác, kịp thời thông tin về cơ sở chăn nuôi, tổng đàn vật nuôi, sản lượng sản phẩm chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết: “Thời gian tới, đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tích cực hơn nữa để triển khai thành công CSDL ngành chăn nuôi nói riêng và cơ sở dữ liệu của các lĩnh vực khác trong ngành nông nghiệp, nông thôn, góp phần xây dựng chính phủ số ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế số nông nghiệp và xây dựng nông thôn số, nông dân số”.

Bộ NN&PTNT cùng VNPT chính thức khai trương Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành chăn nuôi.

Theo số liệu ghi nhận, chăn nuôi Việt Nam phát triển với tốc độ tương đối cao đạt 6,0 - 7,0%/năm, góp phần quan trọng vào duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành, đảm bảo sinh kế cho gần 10 triệu nông hộ, an ninh thực phẩm cho gần 100 triệu dân, đóng góp 25,2 GDP ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi vẫn gặp không ít bất cập như: mô hình chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ chiếm đa số; công tác quản trị kém làm giảm năng suất, tăng giá thành sản phẩm chăn nuôi; quy mô ứng dụng chuyển đổi số còn cá biệt, đơn lẻ… Trước những thách thức đó, Bộ NN&PTNT khẳng định, chuyển đổi số ngành chăn nuôi mà trước mắt là xây dựng Hệ thống thông tin, CSDL về chăn nuôi và xem đây là một trong những bước đi đầu tiên chuyển đổi số nền nông nghiệp.

VNPT cho hay, xác định rõ CSDL là yếu tố quan trọng nhất trên hành trình chuyển đổi số nông nghiệp, Để có hệ thống CSDL thức ăn chăn nuôi và CSDL cơ sở chăn nuôi, Cục Chăn nuôi đã phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng, hoàn thiện phần mềm làm công cụ thu thập, cập nhật, khai báo. Đến nay, phần mềm CSDL chăn nuôi đã cơ bản được đưa vào vận hành thử nghiệm với 60 chức năng và giao diện chính. Hệ thống này giúp cập nhật chính xác, kịp thời thông tin về cơ sở chăn nuôi, tổng đàn vật nuôi, sản lượng sản phẩm chăn nuôi, thị trường tiêu thụ sản phẩm …. Hệ thống cũng cho phép thiết lập mã định danh cho các cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trên phạm vi cả nước. Đây là yếu tố quan trọng giúp ngành chăn nuôi ổn định sản lượng, kiểm soát chất lượng, tăng tính cạnh tranh và phát triển bền vững.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT khẳng định, việc vận hành chính thức hệ thống CSDL chăn nuôi giúp kết nối, chia sẻ thông tin chủ động hai chiều giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp và người chăn nuôi, gắn kết sản xuất với thị trường tiêu thụ. CSDL chính là minh bạch hóa thông tin; phân tích được thông tin giữa năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường nhằm đưa ra các dự báo, cảnh báo và chỉ đạo sản xuất phù hợp với thực tiễn. CSDL còn tạo nên kênh thông tin về thị trường vật tư đầu vào cũng như sản phẩm đầu ra để doanh nghiệp, người chăn nuôi tiếp cận, tối ưu hóa chi phí sản xuất, lên kế hoạch sản xuất sát với nhu cầu thị trường, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm. Đồng thời cho phép thực hiện truy xuất nguồn gốc, kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm chăn nuôi.

Việc vận hành chính thức hệ thống CSDL chăn nuôi giúp kết nối, chia sẻ thông tin chủ động hai chiều giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp và người chăn nuôi, gắn kết sản xuất với thị trường tiêu thụ. 

Với vai trò là đối tác của Bộ NN&PTNT trong vận hành Hệ thống thông tin và CSDL ngành chăn nuôi và triển khai các chương trình chuyển đổi số của ngành này, lãnh đạo Tập đoàn VNPT đã chia sẻ, trong thời gian tới, CSDL chăn nuôi sẽ được tối ưu, hoàn thiện giao diện và các trường thông tin, sẽ có phương án để chia sẻ thông tin thị trường vật tư và sản phẩm chăn nuôi với doanh nghiệp và người nông dân. Bên cạnh đó, CSDL chăn nuôi cũng sẽ được liên thông kết nối dữ liệu với CSDL về thú y, về trồng trọt trong CSDL quốc gia nông nghiệp tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh, hoạt động hiệu quả. “VNPT sẵn sàng và cam kết đồng hành cùng Bộ NN&PTNT trong công cuộc chuyển đổi số tổng thể toàn ngành nông nghiệp hướng tới mục tiêu mà Ngành đã đặt ra là gia tăng giá trị kinh tế trong sản xuất nông nghiệp kể cả về xuất khẩu lẫn nội địa”, đại diện Tập đoàn VNPT khẳng định.