Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc bầu nhân sự đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, ông Đỗ Quang Vinh - Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc và ông Đỗ Đức Hải - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc được bầu đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng SHB nhiệm kỳ 2022-2027.

Trước đó, Đại hội đồng Cổ đông thường niên của SHB hôm 11/4 đã bầu bổ sung các thành viên mới vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm: bà Ngô Thu Hà - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB; ông Đỗ Đức Hải - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB; ông Phạm Viết Dần - thành viên HĐQT; ông Haroon Anwar Sheikh - thành viên HĐQT độc lập.

Như vậy, HĐQT Ngân hàng SHB nhiệm kỳ 2022-2027 có 8 thành viên, gồm: ông Đỗ Quang Hiển (Chủ tịch), ông Đỗ Quang Vinh (Phó Chủ tịch), ông Đỗ Đức Hải (Phó Chủ tịch), ông Thái Quốc Minh, bà Ngô Thu Hà, ông Phạm Viết Dần, ông Đỗ Văn Sinh (thành viên HĐQT độc lập) và ông Haroon Anwar Sheikh (thành viên HĐQT độc lập).

Ông Đỗ Quang Vinh tại ĐHCĐ năm 2023 của SHB. (Ảnh: SHB)

Ông Đỗ Quang Vinh là con trai ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển).

Ông Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, là thạc sĩ chuyên ngành tài chính và quản trị tại University of East Anglia (Vương quốc Anh) và có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trong mùa ĐHCĐ năm nay, nhiều ngân hàng thay, chuẩn bị thay đổi, bổ sung thành viên HĐQT như Eximbank (thay đổi cơ cấu cổ đông); Vietcombank (bầu bổ sung sau khi thành viên Phạm Anh Tuấn từ nhiệm hồi cuối năm 2022); Ngân hàng ACB (bầu bổ sung)…