công nghiệp hỗ tr

Cập nhập tin tức công nghiệp hỗ tr

Công nghiệp CNTT: Cần thúc đẩy nền sản xuất thiết bị và linh kiện chính

Ngành công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam cần phải thay đổi từ việc sản xuất lắp ráp đơn giản sang một nền sản xuất chế tạo có giá trị gia tăng cao với trọng tâm vào các thiết bị và linh kiện chính.

Chỉ số năng lực cạnh tranh công nghiệp Việt Nam đã cải thiện tích cực

Theo Sách Trắng Công nghiệp Việt Nam do Bộ Công Thương và UNIDO vừa công bố, chỉ số năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam (chỉ số CIP) đã được cải thiện, phần lớn là nhờ năng lực xuất khẩu của quốc gia.