Cổng thông tin

Cập nhập tin tức Cổng thông tin

Chỉ cần truy cập địa chỉ website CSKH của VPBank, khách hàng dễ dàng tìm kiếm, tiếp cận mọi dịch vụ của VPBank, không cần phải ghi nhớ nhiều trang web, đầu số hoặc ứng dụng khác nhau.

Đề xuất xây dựng cổng thông tin chuyên về khởi nghiệp

Cổng thông tin này là nơi phổ biến các quy định pháp luật, thủ tục hành chính, cơ chế ưu đãi đầu tư cũng như những điều cần lưu ý dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Cổng thông tin ASEAN Việt Nam chính thức khai trương

Đây được coi là cơ sở dữ liệu quan trọng, cung cấp thông tin đa chiều về văn hóa, con người, lịch sử, môi trường sống, các tương đồng, gắn kết của các quốc gia trong khu vực ASEAN.