- Tôi làm việc cho một công ty được 5 năm. Trong 5 năm đó tôi đóng bảo hiểm y tế đầy đủ. Tuy nhiên công ty đã phá sản 2 năm nay. Tôi không đi làm ngoài nữa mà ở nhà làm tự do. Vậy tôi có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế được không? Tôi phải làm thủ tục như thế nào và ở đâu? Xin luật sư tư vấn để tôi sớm đóng bảo hiểm y tế. Mong được hồi âm.

Ảnh minh họa

Trước hết, chúng tôi khẳng định lao động tự do hoàn toàn được quyền tham gia Bảo hiểm y tế. Vì bạn chưa cung cấp rõ thông tin cá nhân nên chúng tôi không thể biết bạn có thuộc trường hợp bắt buộc mua Bảo hiểm y tế hay không. Do đó, bạn cần xem xét lại bản thân có thuộc một trong các trường hợp bắt buộc mua quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014, Điều 1 Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế, Điều 2 Thông tư 25/2016/TT-BLDTBXH. Nếu bạn không thuộc trường hợp bắt buộc mua Bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật thì bạn được quyền mua Bảo hiểm y tế tự nguyện nhưng theo gói Bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Theo khoản 5 Điều 17 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 9 năm 2015“5.1. Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng; 5.2. Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Khoản1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này”. Nghĩa là trong trường hợp bạn không là đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc thì bạn sẽ mua theo hình thức hộ gia đình. Nếu mua theo toàn bộ tên người trong sổ hộ khẩu thì sẽ không phải mua cho các đối tượng thuộc trường hợp bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm y tế và những người khai báo tạm vắng. Còn nếu mua theo những người có tên trong sổ tạm trú thì cũng không phải mua cho các đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế theo luật định. Trên đây là cách thức tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện do pháp luật quy định.

2. Thủ tục

2.1 Hồ sơ cấp thẻ BHYT:

- Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế của hộ gia đình đối với người tham gia bảo hiểm y tế lần đầu (Mẫu số TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH).

- Danh sách tham gia bảo hiểm y tế do Ủy ban nhân dân cấp xã lập theo hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các Điểm a, 1 và n Khoản 3 và Điểm b Khoản 4 Điều 12 của Luật này.

 (Theo Điều 17 Luật BHYT 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014)

2.2 Nơi nộp hồ sơ:

Người tham gia BHYT theo hộ gia đình nộp hồ sơ cho Đại lý thu, hoặc cơ quan BHXH huyện (Điểm c Mục 3.1 Khoản 3 Điều 33 Quyết định 959/QĐ-BHXH).

2.3 Đóng tiền: Người tham gia BHYT theo hộ gia đình nộp tiền cho Đại lý thu hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH huyện (Mục 3.2 Khoản 3 Điều 33Quyết định 959/QĐ-BHXH).

2.4 Nhận kết quả: Người tham gia BHYT nhận thẻ BHYT từ UBND xã, Đại lý thu hoặc từ cơ quan BHXH nơi thu tiền của người tham gia (Mục 3.3 Khoản 3 Điều 33Quyết định 959/QĐ-BHXH).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này, tổ chức bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Luật sư NguyễnThànhCông - Giám đốcCông ty Đông Phương Luật, ĐLS TP.HCM

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc