Cửa khẩu số giúp doanh nghiệp giảm tải khi thông quan

TP. Móng Cái, Quảng Ninh đang tập trung đầu tư hạ tầng số, triển khai từng bước công cuộc chuyển đổi số toàn diện, nhằm xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Từ đó, tạo động lực và nền tảng vững chắc phát triển KT-XH địa phương.

Móng Cái là thành phố biên giới có vị trí địa chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Quảng Ninh.

Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng với nhiều lợi thế trong phát triển dịch vụ, du lịch, thương mại, XNK, cảng biển và logistics, từ đầu năm 2022, Móng

Cái đã triển khai mô hình cửa khẩu số, thể hiện sự quyết tâm đổi mới mạnh mẽ và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Theo đó, TP. Móng Cái đã tích cực phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông Quảng Ninh, Viễn thông Quảng Ninh, khảo sát, nghiên cứu tình hình triển khai và thực hiện mô hình cửa khẩu số tại tỉnh Lạng Sơn. 

Khảo sát cụ thể tại các cửa khẩu, lối mở, các cơ quan khối cửa khẩu trên địa bàn Móng Cái để tiến tới xây dựng một nền tảng hạ tầng cửa khẩu số thông minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của hoạt động XNK.

 Chuyển đổi số giúp người dân làm thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Móng Cái nhanh và thuận tiện hơn

Trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực tế, đơn vị tư vấn là Viễn thông Quảng Ninh đã xây dựng đề án Xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh, cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. 

Mô hình đáp ứng giải pháp tự động hóa quy trình XNK, nhằm giảm tải cho doanh nghiệp thông quan, giúp tăng cường công tác quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước, tạo kênh thông tin kết nối đa chiều giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK.

Thông qua việc thực hiện mô hình cửa khẩu thông minh, cửa khẩu số, sẽ tăng tính minh bạch trong hoạt động quản lý tại cửa khẩu, phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành của các cấp lãnh đạo.

Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK hàng hóa qua cửa khẩu, cửa khẩu số sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan, đồng thời thích ứng với chuyển đổi cửa khẩu số phía Trung Quốc.

Cửa khẩu số giúp giảm tải thời gian thông quan cho doanh nghiệp khi xe container chở hàng thông quan Trung Quốc

Cửa khẩu số - xu hướng tất yếu trong chuyển đổi số 

Hiện nay, hạ tầng XNK của TP. Móng Cái cơ bản đáp ứng được yêu cầu xây dựng cửa khẩu thông minh, cửa khẩu số. Việc xây dựng cửa khẩu thông minh, cửa khẩu số là yêu cầu tất yếu trong tiến trình phát triển của Móng Cái. TP. Móng Cái đang tiếp tục phối hợp với Sở TT&TT Quảng Ninh, đơn vị tư vấn xây dựng chuẩn hóa đề án xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh, cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Chuẩn hóa các phần mềm trong quá trình ứng dụng triển khai, để thực hiện thành công mô hình trên cơ sở nền tảng cửa khẩu số, nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, hiện đại.

Việc xây dựng mô hình không thay đổi quy trình của các ngành, mà kết nối các lực lượng liên ngành tại cửa khẩu chia sẻ cơ sở dữ liệu.

Mô hình cửa khẩu số là giải pháp tự động hóa quy trình XNK nhằm giảm tải cho doanh nghiệp thông quan, giúp tăng cường công tác quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước. Tạo kênh thông tin kết nối đa chiều giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK. 

TP. Móng Cái là địa phương quan trọng về xuất khẩu hàng hoá, nhiều xe container xuất khẩu các mặt hàng như nông sản, đồ khô và hải sản phần lớn xuất khẩu qua Cửa khẩu Móng Cái

Với quan điểm quyết tâm, quyết liệt, đi đến cùng và thực chất, TP. Móng Cái cũng tập trung đầu tư, chuẩn bị tốt về hạ tầng trang thiết bị và hạ tầng truyền dẫn, đường truyền riêng, đảm bảo an toàn khu vực cửa khẩu và chuẩn bị về nhân lực để sử dụng và vận hành.

TP. Móng Cái đã chỉ đạo các ngành chức năng và đơn vị tư vấn xây dựng đề án tập trung khảo sát, chuẩn bị và đưa ra phương án xử lý các tình huống phát sinh, cũng như xây dựng kịch bản quy trình áp dụng đối với tất cả các ngành khối cửa khẩu trên nền tảng cửa khẩu thông minh, cửa khẩu số.

Với quyết tâm chính trị cao, TP. Móng Cái sẽ triển khai thực hiện, đưa vào vận hành mô hình cửa khẩu thông minh, cửa khẩu số trong năm 2022. 

Đây là một trong những minh chứng, quyết tâm của thành phố, nhằm thể hiện sự nỗ lực đổi mới mạnh mẽ và đẩy mạnh cải cách TTHC trong hoạt động XNK tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái nói riêng, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động vì nhân dân và doanh nghiệp nói chung.

Phạm Công