Sáng 27/5, Cục CSGT thông tin, đơn vị vừa có văn bản đề nghị công ty nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp và phân phối xe ô tô, mô tô hỗ trợ khách hàng đăng ký xe điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

Cục CSGT và công an các cấp đã cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html) và Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an (https://dichvucong.bocongan.gov.vn) đối với tất cả các dịch vụ công liên quan đến đăng ký ô tô, xe máy. 

Cá nhân, tổ chức có thể đăng nhập, làm các thủ tục như nộp lệ phí và khai đăng ký xe trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.

Hiện các đơn vị nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp và có hệ thống đại lý phân phối ô tô, mô tô cho đại đa số khách hàng tại Việt Nam đang hỗ trợ khách hàng làm các thủ tục liên quan (nộp lệ phí trước bạ, khai đăng ký xe…) phần lớn là thủ công.

Đình Hiếu