Thông tin từ Bộ Công an cho biết, ông Hồ Hữu Tài, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-17D Nhà Bè (TP.HCM) không biết chữ, không đọc được và chỉ học lớp 3.

Về vấn đề này, trao đổi với P.V VietNamNet, một lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết Trung tâm đăng kiểm 50-17D là đơn vị do tư nhân đầu tư. 

Ông Hồ Hữu Tài tuy là giám đốc nhưng không phải đăng kiểm viên, không phải người chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định của Trung tâm hay ký giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các phương tiện.

Trung tâm đăng kiểm 50-17D hiện có một dây chuyền kiểm định với 6 đăng kiểm viên. Trong đó người điều hành hoạt động kiểm định và ký giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới là ông Trần Thanh Vinh, Phó giám đốc trung tâm.

Đại diện Cục Đăng kiểm nói rõ, về quy định Cục đang làm đúng, còn trung tâm sai thì trách nhiệm thuộc về phía trung tâm. 

Cơ quan công an phát hiện nhiều sai phạm của cơ quan đăng kiểm. Ảnh: Như Sỹ.

Đại diện Cục Đăng kiểm nói rõ, Nghị định 139 quy định lãnh đạo trung tâm đăng kiểm là người chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định của đơn vị và ký giấy chứng nhận kiểm định. Người này phải là đăng kiểm viên xe cơ giới đã thực hiện nhiệm vụ của đăng kiểm viên tối thiểu 36 tháng.

Trung tâm đăng kiểm hoạt động như một doanh nghiệp, sẽ có nhiều lãnh đạo cùng điều hành. Quy định trên được áp dụng với lãnh đạo chịu trách nhiệm chuyên môn, tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định và ký giấy chứng nhận kiểm định xe.

Cục Đăng kiểm chỉ quản lý những lãnh đạo (Giám đốc, các Phó Giám đốc) là đăng kiểm viên, chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định và ký giấy chứng nhận kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm.

Những lãnh đạo khác không phải đăng kiểm viên, không chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định và không ký giấy chứng nhận đăng kiểm, Cục Đăng kiểm không có thẩm quyền và trách nhiệm quản lý.

Trên thực tế, các trung tâm đăng kiểm tăng lên sau khi Nghị định 139 bỏ quy định các đơn vị đăng kiểm thành lập mới phải tuân thủ quy hoạch mạng lưới đăng kiểm. Hiện nay, cả nước có 280 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, trong đó 196 đơn vị theo hình thức xã hội hóa, 64 thuộc Sở GTVT và 20 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.