- Nguyên Tổng biên tập tạp chí Cộng sản Hà Đăng nhấn mạnh, CMT8 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam DCCH tạo thế chuyển xoay toàn bộ vận mệnh của đất nước và dân tộc. Từ thuộc địa trở thành độc lập tự do, từ nô lệ trở thành người chủ.

Bằng sự lãnh đạo kiên quyết, bình tĩnh, sáng suốt và sáng tạo trong vận dụng sách lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh và TƯ Ðảng đã thực hiện mọi biện pháp để giữ vững chính quyền cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu của chủ nghĩa đế quốc, đưa nước ta ra khỏi hiểm nghèo.​

“70 năm đã trôi qua, dễ ai quên được rằng ta đã chuyển từ thế nghìn cân treo sợi tóc sang thế sợi tóc treo nổi nghìn cân”, ông nói.

{keywords}

Hội thảo: “Tuyên Quang - Thủ đô khu giải phóng trong CMT8 với công cuộc đổi mới đất nước”

PGS.TS Bùi Kim Đỉnh, Học viện Báo chí tuyên truyền nhận định CMT8 đã kế thừa, phát triển những giá trị cốt lõi của dân tộc và bồi đắp nên những giá trị mới, làm phong phú thêm bảng giá trị của dân tộc, của nhân loại. Giá trị độc lập, tự do mà lớp lớp người Việt Nam đã phấn đấu hy sinh để giành lấy được kế thừa và kết tinh trong thắng lợi của CMT8.

Xuyên tạc lịch sử

Ông Hà Đăng kể, có thời kỳ các thế lực phản động xuyên tạc cuộc tổng khởi nghĩa do quốc gia đề xướng nhưng cộng sản cướp công, Việt Minh gặp may hiếm có khi Pháp bị Nhật lật đổ, Nhật bị đồng minh đánh bại, tình hình thuận lợi như trái chín đang rụng, chứ không tài ba, công trạng.

“CMT8 là cuộc nổi dậy thành công ngoạn mục, cuộc khởi nghĩa không đổ máu, chủ yếu bằng sức mạnh chính trị”, ông nói đồng thời nhấn thành công nhanh chóng của cách mạng là nhờ quá trình chuẩn bị lâu dài suốt 15 năm kể từ ngày Đảng ra đời và hàng loạt các cuộc vận động, khởi nghĩa trước đó.

Do đó, kẻ thù đã không thể, không dám và không muốn dùng bạo lực để chống lại cách mạng.

“Ta thắng nhanh vì có sức mạnh áp đảo về chính trị và tinh thần”, ông Hà Đăng phát biểu.

GS.TS Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh đó không phải “thắng lợi ăn may”. Dù thời điểm cách mạng diễn ra, quân đội phát xít Nhật đồn trú ở Đông Dương còn nhiều, vũ khí còn lắm, lại chưa có lệnh đầu hàng của Nhật Hoàng dù đã rục rịch ký tuyên bố đầu hàng.

Ngày 15/8/1945, Nhật Hoàng mới chính thức tuyên bố đầu hàng vô điều kiện và ra lệnh cho quân đội của mình ở tất cả các chiến trường hạ vũ khí.

Thời điểm này là điểm rơi lý tưởng để lực lượng cách mạng VN tổ chức khởi nghĩa nhanh chóng khiến quân đội Nhật không thể trở tay. Còn chính phủ do Trần Trọng Kim làm tổng trưởng nội các thân Nhật cũng nhanh chóng rệu rã trước sức đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

“Chính vì vậy không có chuyện 'có khoảng trống quyền lực', do chính phủ Trần Trọng Kim nằm im, Việt Minh như vào chỗ trống không người, không làm gì nhưng vẫn thành công” – GS Thắng bác bỏ.

{keywords}

Nhân dịp này, các đại biểu đã đến thăm Tân Trào, nơi Bác Hồ sống và làm việc từ tháng 3-5/1945

Ông khẳng định nếu không có Đảng Cộng sản VN với năng lực, bản lĩnh, sáng suốt và đầy nghị lực; nếu không có nhân dân VN đoàn kết trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, chặt chẽ thì dù điều kiện quốc tế có thuận lợi đến đâu, cách mạng vẫn không thể giành được thắng lợi.

Xa dân sẽ dẫn đến tổn thất khôn lường

Theo ông Hà Đăng, bài học thành công của CMT8 cho thấy sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân.

“Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ và của Đảng”, ông đúc kết bài học lịch sử.

PGS.TS Vũ Quang Đạo, nguyên Viện trưởng Viện lịch sử quân sự Việt Nam nhấn mạnh bài học độc lập chủ quyền của các dân tộc, thực chất là quyền làm chủ của nhân dân. Nên độc lập dân tộc phải gắn liền với dân chủ.

Ông nhấn mạnh, bảo đảm quyền tự do, dân chủ của nhân dân sẽ là một bảo đảm chắc chắn cho việc giữ vững tự do, độc lập của các dân tộc. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, “nước độc lập mà dân không được hưởng tự do, hạnh phúc thì độc lập ấy chẳng có giá trị gì”.

PGS.TS Lê Văn Yên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia nhấn mạnh, để phát huy thành quả của CMT8, trong giai đoạn hiện nay, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta cần đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức.

Theo đó, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm, vùng biên giới và biển đảo, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; khuyến khích phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí…

Thu Hằng