Cách mạng tháng Tám

Cập nhập tin tức Cách mạng tháng Tám

BÁC HỒ NGƯỜI LÀ NIỀM TIN * CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Gần đến ngày Quốc Khánh 2/9, cả nước cùng hướng đến chiến thắng lịch sử oai hùng của dân tộc ta.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám mở ra thời đại phát triển rực rỡ của Việt Nam

Cách mạng Tháng Tám cũng chính là cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cách mạng tháng Tám làm thay đổi thân phận gia đình vị tướng

Nếu không có cuộc Cách mạng tháng Tám và đi liền sau đó không có mấy chục năm trường kỳ kháng chiến, thân phận gia đình tôi sẽ vẫn đói nghèo, lạc hậu.

Vì sao Jean Sainteny dự đoán Pháp sẽ thất bại ở Việt Nam?

 - Những nỗ lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính phủ Việt Nam và cá nhân Sainteny đã không giúp ngăn được cuộc chiến giữa hai nước nổ ra ngày 19/12/1946 và kéo dài suốt 8 năm sau.

Dân tộc ta đi không gì cản nổi!

72 năm trước, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể Nhân dân Việt Nam tiến hành một cuộc cách mạng vĩ đại bậc nhất.

Bài viết của Chủ tịch nước nhân Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh

Chủ tịch nước nhấn mạnh mọi chủ trương, đường lối, chính sách phải hợp với lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của người dân.

Quyết định vận mệnh dân tộc từ quyền bầu cử

Quyền tự quyết định vận mệnh của dân tộc thể hiện ở quyền bầu cử, quyền lựa chọn người đại diện cho mình.

'Kẻ bày trò' khiến địch kiềng nể

Ông có một biệt danh mà kẻ địch gọi như mang nghĩa “kẻ bày trò”, “kẻ cứng đầu”.

Bí mật của vị Bộ trưởng gần 30 năm 'ngoài Đảng'

Trong các kỷ vật của cố GS.TS Nguyễn Văn Huyên, vẫn còn lá đơn xin vào Đảng cùng bản lý lịch tự thuật úa màu thời gian.

Tướng Hải quân: ‘VN không bao giờ được ngủ quên trên độc lập’

"Để giữ gìn độc lập – tự do, chúng ta còn phải trả giá đắt hơn nữa. Cho nên, không bao giờ chúng ta được ngủ quên trên độc lập”.

Cuộc cách mạng chuyển xoay vận mệnh dân tộc

Tại Tuyên Quang, hơn 100 nhà nghiên cứu, chuyên gia chính trị, quân sự hôm qua cùng nhìn lại Cách mạng Tháng 8 lịch sử.

Bắn 21 phát đại bác, diễu binh lớn mừng Quốc khánh

Nhà nước sẽ tổ chức bắn 21 phát đại bác, diễu binh lớn mừng kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với sự tham gia của 30.000 người.