Vừa qua, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tọa đàm với các nhà đầu tư đến từ Singapore nhằm giới thiệu môi trường và cơ hội đầu tư với đối tác. Tọa đàm được tổ chức tại Trung tâm hành chính thành phố, do đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tọa đàm với các nhà đầu tư đến từ Singapore nhằm giới thiệu môi trường và cơ hội đầu tư.

Theo Sở Thông tin & Truyền thông (Sở TT&TT) thành phố Đà Nẵng đưa tin, trong tọa đàm lần này thành phố tập trung giới thiệu các lĩnh vực như môi trường và cơ hội đầu tư chung trên địa bàn thành phố, dự án thành phố thông minh, hay thông tin về Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng.

Sau tọa đàm, 2 bên sẽ cùng đi thực địa một số dự án tại Đà Nẵng.

Trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, Sở TT&TT thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu với đoàn về Dự án thành phố thông minh, bao gồm các nền tảng công nghệ, mô hình hợp tác về các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục thông minh... mà các bên quan tâm.

Để xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng thành công, hiệu quả, Sở TT&TT xác định ngoài việc tham mưu và triển khai của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, còn cần sự hợp tác của các tập đoàn CNTT nước ngoài nhằm tiếp cận các công nghệ, giải pháp phù hợp cũng như chia sẻ kinh nghiệm triển khai.

Liên quan đến xây dựng thành phố thông minh, trước đó Sở Giao thông ận tải Đà Nẵng và VNPT Đà Nẵng thống nhất triển khai ký Thỏa thuận hợp tác về đẩy mạnh ứng dụng CNTT, viễn thông và tự động hóa trong việc xây dựng Hệ thống giao thông thông minh tại Đà Nẵng đến năm 2020 và các năm tiếp theo.