UBND tỉnh Đắk Nông vừa có quyết định về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất có diện tích 17.461m2 thuộc khu chức năng dự án Tổ hợp khách sạn – Thương mại Cao Nguyên. 

Khu đất trên toạ lạc trên đường 23/3, tổ dân phố 2, P.Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Hiện trạng khu đất đã được giải phóng mặt bằng, do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh quản lý. 

Mục đích sử dụng của khu đất nói trên là thương mại, dịch vụ. Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Khu đất hơn 17.000m2 sắp được bán đấu giá toạ lạc tại TP.Gia Nghĩa. (Ảnh: LĐ)

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá và người trúng đấu giá nộp các khoản tiền trúng đấu giá vào ngân sách Nhà nước. 

Về cơ cấu sử dụng đất, đất xây dựng công trình từ 30% đến 50%. Đất sân bãi, hạ tầng giao thông, công trình thể thao và đất cây xanh từ 20% đến 30%.

Quy định về chiều cao đối với hạng mục tổ hợp khách sạn – thương mại là từ 10 đến 18 tầng. Các công trình còn lại từ 1 đến 5 tầng. 

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, bên trúng đấu giá phải xây dựng chi tiết theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải xin giấy phép trước khi tiến hành xây dựng công trình trên đất. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông là đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng khu đất nói trên. 

Quang Đăng