Đảm bảo tiến độ, chất lượng Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị cũng như các đơn vị ban ngành liên quan.

Tháng 2/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1005/BKHĐT-QLQH gửi các bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, về tiến độ, chất lượng lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ khẩn trương hoàn thành, ban hành văn bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu định hướng phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian trên địa bàn quốc gia, vùng, tỉnh các hoạt động của ngành thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật Quy hoạch và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021.

Các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp, trao đổi và chia sẻ thông tin trong quá trình triển khai lập, đồng thời các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, đảm bảo tính kết nối, đồng bộ giữa các quy hoạch với nhau. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị được phân công khẩn trương tăng cường chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch.

Các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng của các quy hoạch được phân công thực hiện, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Trên tinh thần này, chiều 17/5, ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã chủ trì cuộc họp Báo cáo tiến độ, bổ sung Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 là nhiệm vụ quan trọng.

Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 là nhiệm vụ quan trọng được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai; phân công rõ trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị lập quy hoạch, chỉ đạo tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn tham gia lập quy hoạch đảm bảo đáp ứng yêu cầu.

Theo báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh sửa Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch theo ý kiến tham gia của các đại biểu tại Hội nghị. Tiếp đó đã có Văn bản số 570/SKHĐT-THQH ngày 26/4/2022 gửi các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố để xin ý kiến trước khi trình UBND tỉnh xem xét, trình Hội đồng thẩm định Trung ương. 

Trên cơ sở 23 ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đơn vị tư vấn đã biên tập lại phần quan điểm, tầm nhìn, đồng thời điều chỉnh lại một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 cho phù hợp với Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các nhiệm vụ trọng tâm trong quy hoạch; phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai; định hướng phát triển hạ tầng năng lượng và định hướng phát triển hạ tầng giao thông; lĩnh vực nông, lâm nghiệp; hạ tầng và định hướng phát triển mạng lưới cơ sở y tế; danh mục, quy mô dự án ưu tiên đầu tư…

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn, các sở, ngành, huyện, thành phố trong việc hoàn thiện và đảm bảo tính thống nhất và tích hợp của các nội dung quy hoạch và hồ sơ, phấn đấu hoàn thành để báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh trong tháng 5/2022.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, các địa phương tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị với đơn vị tư vấn về việc bổ sung vào Quy hoạch để đảm bảo tính thực tế, cụ thể hóa được mục tiêu phát triển của tỉnh và của các địa phương đảm bảo định hướng và nội dung quy hoạch từ Trung ương đến địa phương. Đơn vị tư vấn cần tập trung nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các quy hoạch chuyên đề, đảm bảo tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng phát biểu: “Hiện tại chúng ta đã có trí tuệ của rất nhiều người trong đó có góc nhìn của đơn vị tư vấn. Trên cơ sở đó, chúng ta vẫn phải tiếp tục hoàn thiện, đơn vị tư vấn hoàn thiện ở góc nhìn của mình để sau này Quy hoạch đó thực sự khả thi, không cầu toàn nhưng không được “đóng kín”. Đặc biệt những gì thuộc về tiềm năng thì không được đóng, những vấn đề lớn, mang tính dự báo thì cần thiết phải đưa vào và cần bỏ qua những cái nhỏ, không cần thiết". 

Sau cuộc họp này, Ban Chỉ đạo sẽ làm việc để chuốt lại toàn bộ Quy hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng giao đơn vị tư vấn cô gọn nội dung Quy hoạch thành một bản không quá 50 trang (chưa bao gồm danh mục) và phải đảm bảo đầy đủ những vấn đề tinh hoa nhất. Ban Chỉ đạo sẽ thực hiện bảo vệ nội dung khi trình Hội đồng thẩm định Trung ương trước ngày 20/6.

Quỳnh Nga

tin nổi bật

Cao Bằng: Chú trọng cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Chiều 28/6, Ban Chỉ đạo PCI tỉnh Cao Bằng đã họp đánh giá kết quả thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Bình Phước: Kinh tế 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng, đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Bộ

Nhờ nỗ lực phấn đấu cao nhất, 6 tháng vừa qua kinh tế của tỉnh Bình Phước tiếp tục tăng trưởng khá, đứng thứ 2 vùng Đông Nam Bộ và thứ 35 so với cả nước

Lai Châu phát huy lợi thế, thúc đẩy công nghiệp tăng trưởng

Lai Châu là tỉnh có nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản, mạng lưới sông suối khá dày, độ dốc lớn, đó là những điều kiện để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Bình Phước coi trọng việc cung cấp thông tin cho báo chí

Sáng nay 28/6, tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị trực tuyến người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2022.

222 món ăn từ dừa của Bến Tre xác lập kỷ lục thế giới

Việc 222 món ăn từ dừa phá kỷ lục Việt Nam và ghi nhận kỷ lục thế giới là niềm tự hào và cũng là động lực để Bến Tre tiếp tục quảng bá nét văn hóa, du lịch thông qua ẩm thực từ dừa.

Lai Châu đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025

Lai Châu đã triển khai nhiều chương trình, hành động có ý nghĩa thiết thực đem lại hiệu quả cao, góp phần chung tay vào sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, nhất là đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát triển Sìn Hồ thành vùng trọng điểm sản xuất dứa theo chuỗi liên kết

Chiều 27/6, Hội thảo Dự án trồng và phát triển cây dứa thành vùng nguyên liệu sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị tại huyện Sìn Hồ được tổ chức ở bản Nậm Lò (Nậm Tăm, Sìn Hồ).

Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài: Cầu nối TP. Hồ Chí Minh với Phnom Penh

Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài giữ vai trò quan trọng trong xây dựng, phát triển kinh tế, thực hiện chương trình hợp tác Tiểu vùng sông Mê kông trong chiến lược phát triển kinh tế ở phía Nam.

Nam Định: Phấn đấu đến 2025 hơn 50% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Lai Châu đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội

Với nhiều tiềm năng phát triển, chính sách cởi mở, thông thoáng, tỉnh Lai Châu đang trở thành đích đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Chủ tịch tỉnh Tây Ninh đối thoại với Thanh niên

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc vừa có buổi đối thoại với Thanh niên Tây Ninh năm 2022 theo chủ đề: Cơ chế, chính sách dành cho Thanh niên và nghĩa vụ của Thanh niên.

Nông nghiệp Lai Châu: Giàu tiềm năng cho các nhà đầu tư

Lai Châu sẽ phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động tại địa phương.

Tây Ninh: Trung tâm logistics, cảng cạn ICD đóng vai trò quan trọng trong kết nối vùng

Trung tâm Logistics, cảng cạn (ICD) và cảng tổng hợp Tây Ninh nằm ở phía đông bắc xã Hưng Thuận, TX Trảng Bàng, quy mô dự án hơn 259 ha, tổng số lao động dự kiến hơn 1.500 người.

Nam Định: Kinh tế - xã hội tăng trưởng khá 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm nay, mặc dù dịch bệnh Covid-19 có thời điểm diễn biến phức tạp song Nam Định vẫn hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Lai Châu phát triển mắc ca thành sản phẩm chủ lực

Ở Lai Châu, mắc ca được xác định là cây lâm nghiệp đa mục đích vừa mang lại giá trị kinh tế, bảo vệ môi trường hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.