UBND tỉnh Long An vừa có quyết định công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết 2 thủ tục trong lĩnh vực đất đai. 

Quyết định này được phê duyệt theo phương án rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đất đai thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Long An. 

Hai thủ tục đất đai sẽ được rút ngắn thời gian giải quyết là các trường hợp đăng ký biến động về sử dụng đất và thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất. 

 Từ 10 ngày làm việc, thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai ở Long An được rút ngắn còn 1 ngày. 

Các trường hợp đăng ký biến động gồm: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi nghĩa vụ tài chính; thay đổi tài sản gắn liền với đất. 

Trình tự giải quyết thủ tục này gồm 10 bước, nhưng UBND tỉnh Long An quy định mỗi bước chỉ mất trung bình 1 giờ làm việc. 

Đồng thời, thời hạn giải quyết 1 hồ sơ hợp lệ không quá 1 ngày làm việc. Đối với các xã vùng sâu và vùng xa, thời hạn giải quyết là 10 ngày. 

Theo quy định trước đây, thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký biến động đất đai trên địa bàn tỉnh Long An mất ít nhất 10 ngày. 

Về thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp lý, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, người Việt định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp vốn nước ngoài, quy trình giải quyết trải qua 13  bước. 

Tuy nhiên, theo quy định mới của UBND tỉnh Long An, thời hạn giải quyết thủ tục thu hồi đất với các trường hợp trên không quá 60 ngày làm việc. Thời gian này không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại các xã, thực hiện nghĩa vụ tài chính, xác minh vi phạm của người sử dụng đất. 

Trước đây, để hoàn tất việc thu hồi đất, cơ quan chức năng tỉnh Long An phải mất ít nhất 90 ngày.

Tỉnh Long An đã cắm 45/60 cột mốc chính

Tỉnh Long An đã cắm 45/60 cột mốc chính

Tỉnh Long An đã xác định và xây dựng được 41/54 vị trí (45/60 cột mốc chính), 61 vị trí (85 cột mốc phụ), tiếp nhận quản lý 11 vị trí (25 cột mốc phụ) do phía tỉnh Đồng Tháp bàn giao.