Đảng ta là đạo đức, là văn minh, Đảng ta thật là vĩ đại
Chương trình nghệ thuật 'Khát vọng - Tỏa sáng' chào mừng thành công Đại hội XIII. (Ảnh: Tuấn Việt)

Trong đêm trường của thực dân, phong kiến, con đường cách mạng vô sản được Nguyễn Ái Quốc truyền bá về Việt Nam như “Mặt trời chân lý chói qua tim”, thúc hạt giống tốt nảy mầm, hình thành 3 tổ chức cộng sản đầu tiên. Trong hoàn cảnh “không quê hương, sương gió tơi bời”, hội nghị thành lập Đảng, thông qua Chánh cương vắn tắt diễn ra trên “đất khách quê người”.

Chưa đầy một tuổi, Đảng lãnh đạo cao trào cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931). Tiếp đó là thử thách, vươn mình qua cao trào cách mạng 1936-1939 và 1939-1945. Để rồi, 15 tuổi, với gần 5.000 đảng viên, lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 “long trời, lở đất”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945), đưa Việt Nam đứng vào hàng ngũ các dân tộc tiên phong trên thế giới đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân, vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Chưa kịp hưởng thái bình, Đảng đã gánh vác sứ mệnh lãnh đạo toàn dân tiến hành hai cuộc kháng chiến trường kỳ 30 năm, đánh bại “hai đế quốc to”. Giải phóng miền Nam, non sông thu về một mối, “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trang chói lọi nhất… đi vào thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Vừa ra khỏi cuộc kháng chiến, Việt Nam lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn quân, toàn dân ta vừa khôi phục kinh tế - xã hội, vừa chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ độc lập, chủ quyền; mặc cho bao vây, cấm vận vẫn một mình đảm đương nghĩa vụ quốc tế, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh đất nước.

Khủng hoảng kinh tế - xã hội những năm sau chiến tranh và bão tố, sóng ngầm từ sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu ập đến, có thể quét sạch mọi thứ chúng ta giành được. Trong hoàn cảnh ấy, đường lối đổi mới khởi xướng ở Đại hội VI (12/1986), liên tục bổ sung, phát triển từ Đại hội VII (6/1991) đến Đại hội XIII (1/2021), đưa đất nước vượt qua thử thách sống còn. Chúng ta vẫn kiên định, vững bước, tiếp tục sáng tạo, đổi mới, không ngừng phát triển trên con đường mà Đảng, Bác Hồ, dân tộc và nhân dân Việt Nam lựa chọn.

Từ sau Đại hội XIII đến nay, thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, xuất hiện thách thức mới, những “làn gió ngược”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước vẫn vững vàng, đạt được những kết quả to lớn, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát, nợ công được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, tăng trưởng GDP thuộc top đầu của khu vực và thế giới, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt mức cao, là điểm sáng của nền kinh tế thế giới. Văn hóa tiếp tục được quan tâm xây dựng, đạt nhiều kết quả quan trọng, phát huy vai trò là “nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện bài bản, đồng bộ, quyết liệt, đạt hiệu quả rõ rệt, theo tinh thần “…cắt bỏ cành sâu mọt để cứu cả cây”, “…kỷ luật một vài người để cứu muôn người”.

Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, giữ vững độc lập, chủ quyền, ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh từ sớm, từ xa. Đường lối đối ngoại của Đại hội XIII được quán triệt sâu rộng, nghiêm túc, triển khai thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành điểm sáng đầy ấn tượng trong tổng thể thành tựu chung của đất nước, góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.

Thành tựu đó là minh chứng sinh động cho đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay”. Nhiều tổ chức quốc tế, chính khách, học giả ghi nhận Việt Nam là một ngôi sao trong khu vực và đang vươn lên thành quốc gia có ảnh hưởng kinh tế toàn cầu; hình mẫu trong nhiều mặt; một trong những điểm đến hấp dẫn nhất, một trong những quốc gia tiên phong về phát triển nền kinh tế xanh và thông minh.

Trong 94 năm, Đảng lãnh đạo đất nước, dân tộc vượt qua muôn vàn thử thách, mở ra thời đại Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Trong giờ phút thiêng liêng này, càng nhớ lời Bác tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (5/1/1960): “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Tám chữ mà kết tinh, khái quát sâu sắc bản chất, bản lĩnh, sứ mệnh, trí tuệ, tầm vóc, sức mạnh và sự vĩ đại của Đảng.

“Đảng ta là đạo đức” bởi mục đích cao nhất, duy nhất của Đảng là lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, con người; làm cho nước độc lập, hòa bình, dân ấm no, tự do, hạnh phúc; đoàn kết, hữu nghị với các dân tộc trên thế giới, sánh vai với các nước tiên tiến năm châu. Đảng luôn xây dựng, chỉnh đốn, tu dưỡng, rèn luyện; nhìn thẳng vào sự thật, đấu tranh tự phê bình và phê bình, khắc phục khuyết điểm; rút ra bài học sâu sắc, giữ vững cái gốc, nền tảng đạo đức, để luôn trong sạch vững mạnh. Đảng tồn tại trong dân, gắn bó mật thiết với dân.

Đảng văn minh bởi Đảng tiêu biểu cho lương tâm, trí tuệ, tư duy khoa học, cách mạng, phát triển; đánh giá đúng tình hình, nắm bắt quy luật thời đại. Đảng luôn bám sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối, chiến lược phù hợp. Đảng lãnh đạo, cầm quyền, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, không đứng ngoài, đứng trên dân tộc. Đảng có quan hệ quốc tế trong sáng, hài hòa lợi ích quốc gia, dân tộc với lợi ích của cộng đồng quốc tế, giữa quyền lợi và trách nhiệm, đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của thế giới, khu vực.

Đạo đức, văn minh của Đảng không tự nhiên mà thành, là kết quả của quá trình giáo dục, tôi luyện, thử thách của nhiều thế hệ. Đảng với những đảng viên ưu tú, tiên phong, sẵn sàng xả thân trong thời bình, thời chiến, lãnh đạo dân tộc, nhân dân lập nên những kỳ tích, viết nên “pho lịch sử bằng vàng”. Lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, đất nước minh chứng lời khẳng định đầy tự hào của Bác: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”.

Lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, đất nước minh chứng lời khẳng định đầy tự hào của Bác: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”.

Càng tự hào, càng ghi tạc lời cảnh báo của Người: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Một bộ phận cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái đạo đức, lối sống, chạy theo lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tụt hậu, lạc bước, né tránh, đùn đẩy. Họ đánh mất vai trò tiên phong, phai nhạt giá trị đạo đức, văn minh, loại mình khỏi đội ngũ, khiến một bộ phận nhân dân suy giảm lòng tin với Đảng.

Đảng ta là đạo đức, là văn minh, Đảng ta thật là vĩ đại
Nghị quyết Đại hội XIII thể hiện khát vọng của dân tộc, phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Nghị quyết Đại hội XIII thể hiện khát vọng của dân tộc, phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đó là sự nghiệp cách mạng vô cùng to lớn, “một cuộc chiến đấu khổng lồ”, như lời dạy của Bác. Đòi hỏi toàn đảng, mọi tổ chức đảng, đảng viên phải nỗ lực cao hơn, bản lĩnh hơn, trí tuệ hơn. Tiếp tục xây dựng Đảng thực sự tiêu biểu về đạo đức, văn minh, thực sự trong sạch vững mạnh trong điều kiện mới. Đó là nhiệm vụ then chốt, gắn với sự sống còn của Đảng, sự hưng vong của đất nước.

Quán triệt sâu sắc và triển khai tích cực công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII: “… đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ”. Trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc” để Đảng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường sự gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy vai trò giám sát của nhân dân với cán bộ, đảng viên. Luôn “giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Trên cơ sở đó mà học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng văn hóa Đảng. Thực hiện tốt phương châm chỉ đạo “6 dám”: “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá, sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách”.

Kỷ niệm ngày thành lập Đảng, lòng ta trong sáng hơn, tự hào hơn. Cho ta thêm sức mạnh, nguyện giữ gìn, phát huy bản sắc giá trị đạo đức, văn minh của Đảng; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, để mãi mãi tự hào: “Đảng ta thật là vĩ đại”.

Theo baoquocte.vn