Danh sách bạn đọc ủng hộ 10 ngày đầu tháng 11/2019

- Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 321.386.307 đồng bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trong 10 đầu tháng 11/2019.

 

Ủng hộ qua ngân hàng VietComBank

Ngày giao dịch Số tiền ghi có Mô tả
10/11/2019 100,000.00 MBVCB272315370.MS 2019.125 be nguyen quoc vinh.CT tu 0011004403296 TRAN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/11/2019 300,000.00 167346.101119.192203.Ung ho MS 2019 366
10/11/2019 1,000,000.00 143834.101119.143834.Ung ho MS 2019.366 be Truc Lam
10/11/2019 500,000.00 992389.101119.124513.Ung ho MS 2019 366
10/11/2019 200,000.00 558475.101119.121704.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019.366
10/11/2019 200,000.00 193474.101119.115219.ung ho ms 2019366
10/11/2019 200,000.00 428944.101119.114028.Ung ho ms 2019.366 FT19315230356049
10/11/2019 1,000,000.00 549551.101119.110246.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN QUYNH NINH chuyen khoan ung ho MS2019366
10/11/2019 200,000.00 638220.101119.101900.ung ho MS 2019.366
10/11/2019 100,000.00 842977.101119.060727.MS 2019-366-101119-06:08:59
10/11/2019 50,000.00 700393.101119.054836.Giup do be Truc Lam 10 tuoi con chi Tran Ngoc Lien TP.HCM
10/11/2019 150,000.00 IBVCB.1011190258981001.TRUONG MINH THIN.ung ho MS 2019.366 hi Tran Ngoc Lien, 183C L4 c/c Pham Huu Tri, Phuong 15, Quan 5
10/11/2019 100,000.00 IBVCB.1011190194708001.PHAM THI NGOC LAN.Ung ho be Dong Minh Giang
10/11/2019 50,000.00 IBVCB.1011190268276002.LE THI NGA AN GIANG MS 2019.361
10/11/2019 50,000.00 IBVCB.1011190574292001.NGUYEN THI QUYNH HOANG HOA MS 2019.362
10/11/2019 500,000.00 IBVCB.1011190774374001.Tam Tphcm Ung ho MS 2019.366
10/11/2019 100,000.00 IBVCB.1011190590638002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.366
10/11/2019 500,000.00 MBVCB.272683416.ho van dong mach phoi.CT tu ms2019.125 be Nguyen Quoc Vinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/11/2019 500,000.00 MBVCB.272680630.giup do 2019.366.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/11/2019 500,000.00 MBVCB.272680444.giup do 2019.365.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/11/2019 500,000.00 MBVCB272617033.MS 2019.363 chau Duong Van Hoa.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/11/2019 200,000.00 MBVCB272316948.Ung ho MS 2019.366 chau Truc Lam.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/11/2019 500,000.00 948447.101119.204223.Chuyen tien ung ho chi Tran Ngoc Lien MS 2019.366
10/11/2019 200,000.00 MBVCB272307789.ung ho ma so 2019366.CT tu 0331000490342 DAO HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/11/2019 200,000.00 MBVCB272097223.ung ho MS 2019: 125 Be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0491001893710 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/11/2019 100,000.00 669839.091119.214306.Chuyen tien ung ho MS 2019.365
9/11/2019 1,000,000.00 351559.091119.213825.MS2019 365 FT19315521395236
9/11/2019 200,000.00 350076.091119.213105.Ung ho ms 2019.125 be nguyen quoc vinh FT19315805429501
9/11/2019 300,000.00 346537.091119.211356.Ung ho MS 2019.365 FT19315598523350
9/11/2019 300,000.00 666121.091119.204521.ung ho MS 2019.125, Nguyen Quoc Vinh
9/11/2019 200,000.00 334542.091119.202057.MS 2019.125 be ng quoc vinh FT19315514216129
9/11/2019 200,000.00 824057.091119.194613.MS 2019.365-091119-19:46:12
9/11/2019 100,000.00 317692.091119.191300.Ubg ho ms 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19313478117453
9/11/2019 200,000.00 269800.091119.191137.ung ho MS 2019.365
9/11/2019 200,000.00 315990.091119.190625.Ung ho MS 2019.125 nguyen quoc vinh FT19313631519908
9/11/2019 300,000.00 254412.091119.155353.MS 2019.363
9/11/2019 100,000.00 668517.091119.154933.MS 2019 125
9/11/2019 200,000.00 262023.091119.154215.Ung ho ma so 2019.125
9/11/2019 300,000.00 817158.091119.135421.CTY HUMAN THANG LONG UNG HO MS 2019.363
9/11/2019 100,000.00 752070.091119.120107.UNG HO CHI HONG QUE QUANG TRI-091119-11:59:59
9/11/2019 200,000.00 750907.091119.115459.UNG HO MS 2019.363-091119-11:54:29
9/11/2019 100,000.00 104751.091119.104751.Ung ho MS 2019.364 cho chi Tran Thi Hong
9/11/2019 100,000.00 396879.091119.101506.ung ho ma so 2019.364
9/11/2019 200,000.00 132141.091119.095520.Ung ho MS 2019-125 be NGUYEN QUOC VINH FT19313840060077
9/11/2019 500,000.00 381312.091119.094502.MS.2019.170 be Ha Hai Yen
9/11/2019 500,000.00 215363.091119.092411.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh. Thanks
9/11/2019 150,000.00 357850.091119.085859.ms 2019.125 be nguyen quoc vinh
9/11/2019 500,000.00 159760.091119.075119.Ghi ro ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
9/11/2019 250,000.00 312937.091119.065329.UNG HO MS 2019.365
9/11/2019 100,000.00 825484.091119.062750.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 365
9/11/2019 1,000,000.00 IBVCB.0911190689158002.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2019.364 cho chi Tran Thi Hong
9/11/2019 100,000.00 IBVCB.0911190503384003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.365
9/11/2019 300,000.00 MBVCB272022905.Ungho beDongMinhGiang.CT tu 0611001805444 NGO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/11/2019 100,000.00 MBVCB.271735818.ung hoMS 2019.365.CT tu dong minh giang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
9/11/2019 100,000.00 MBVCB271683820.chuyenr MS 2019.365.CT tu 0111000874382 DO THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/11/2019 500,000.00 MBVCB271672591.ung ho MS 2019.365.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/11/2019 300,000.00 MBVCB271668548.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0071001074655 LY CHI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/11/2019 200,000.00 MBVCB.271623445.Ung ho hoan canh ma so 2019.364.CT tu Duong Huu Thanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
9/11/2019 500,000.00 MBVCB272159099.ung ho MS 2019.365.CT tu 0241004094710 LAM MINH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/11/2019 366,299.00 572087.081119.222910.Ung ho mS 2019.363 FT19313805647229
9/11/2019 2,000,000.00 MBVCB272038842.ung ho ms 2019.125 be nguyen quoc vinh.CT tu 0061000405451 TRAN THUY NHU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019 500,000.00 PHAM THI PHUONG UNG HO MS 2019.360 GD TIEN MAT
8/11/2019 1,000,000.00 Sender:79307005.DD:081119.SHGD:10002015.BO:NGUYEN THE TAI.IB UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
8/11/2019 300,000.00 Sender:79202002.DD:081119.SHGD:10007115.BO:LE DUY HOANG.995219110858637 CHUYEN TIEN MS 2 019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
8/11/2019 1,000,000.00 Sender:01202001.DD:081119.SHGD:10002375.BO:TO TRONG THIEN.995219110853740 UNG HO MS 2019 .364
8/11/2019 500,000.00 Sender:01201004.DD:081119.SHGD:10002218.BO:NGUYEN THU THUY.UNG HO MS 2019.363
8/11/2019   CHUYEN TIEN TU TK UNG HO 148 VCB SANG TK TT 337 VCB
8/11/2019 500,000.00 249257.081119.205239.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
8/11/2019 100,000.00 808145.081119.182314.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 UNG HO MS 2019.363
8/11/2019 500,000.00 936684.081119.152434.Ung ho co giao Nguyen Thi Thu Thuy o Ha Tinh FT19312411708482
8/11/2019 100,000.00 077417.081119.145510.Ung ho MS2019 364
8/11/2019 50,000.00 155675.081119.135122.Ung ho MS 2019 125 be Nguyen Quoc Vinh
8/11/2019 500,000.00 968139.081119.124933.Chuyen tien UNG HO MA SO 2019.342
8/11/2019 50,000.00 106444.081119.124017.MS 2019.363
8/11/2019 100,000.00 942937.081119.115023.ung ho ms 2019.363
8/11/2019 300,000.00 850154.081119.114233.Ung ho MS 2019.364 FT19312899373752
8/11/2019 500,000.00 909014.081119.105001.Chuyen tien ung ho ms 2019.364
8/11/2019 50,000.00 103296.081119.102820.UNG HO MS 2019.363
8/11/2019 200,000.00 217805.081119.101016.Ung ho MS 2019.363. Chuc em va gia dinh gap nhieu may man.
8/11/2019 150,000.00 848469.081119.091201.Ung ho MS2019.363
8/11/2019 500,000.00 118373.081119.084753.ung ho MS 2019 364
8/11/2019 150,000.00 551215.081119.081602.ung ho MS 2019.364
8/11/2019 100,000.00 797663.081119.071133.Ung ho MS 2019.363
8/11/2019 250,000.00 793648.081119.064732.tu thien ung ho MS2019.363
8/11/2019 100,000.00 440350.081119.060440.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 364
8/11/2019 2,000,000.00 101363.081119.060144.Vietcombank 0011002643148 Ms 2019 321
8/11/2019 2,000,000.00 101306.081119.055311.Vietcombank 0011002643148 Ms 2019 364
8/11/2019 50,000.00 782915.081119.011245.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
8/11/2019 300,000.00 846651.071119.232228.ung ho MS 2019170 be Ha Hai Yen
8/11/2019 100,000.00 746203.071119.232013.Ung ho MS 2019.363 FT19312700282564
8/11/2019 200,000.00 745435.071119.231312.Ung ho MS2019.363 FT19312489246420
8/11/2019 100,000.00 215745.071119.225340.FB Tran Thanh Hai ung ho MS 2019.363
8/11/2019 200,000.00 214893.071119.222704.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
8/11/2019 300,000.00 IBVCB.0811190515373003.NGUYEN ANH TUYET.Ung ho MS 2019.363 ( cho chau Duong Van Hoa)
8/11/2019 300,000.00 IBVCB.0811190043373001.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MS 2019.364 Chi Tran Thi Hong
8/11/2019 1,000,000.00 IBVCB.0811190487865001.NGUYEN THI MAI HUONG.Ung ho co giao Thuy o Ha TInh
8/11/2019 200,000.00 IBVCB.0811190880570001.TO THI XUAN.Ung ho ms 2019.125 be nguyen quoc vinh
8/11/2019 300,000.00 IBVCB.0811190526860001.NGUYEN THI THAI ANH.Ung ho chi Tran Thi Hong -QUANG Tri
8/11/2019 100,000.00 IBVCB.0811190123180001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.364
8/11/2019 3,000,000.00 IBVCB.0711190570734001.Duong van linh Ms2019.363 Con bi ung thu
8/11/2019 200,000.00 IBVCB.0711190379831001.Uyen - Binh Duong Binh Duong ung ho MS 2019.363 (be Duong Van Hoa)
8/11/2019 200,000.00 MBVCB.271226712.ms 2019.364.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
8/11/2019 100,000.00 MBVCB.271158912.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu Hau toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
8/11/2019 100,000.00 MBVCB271129169.Ung ho NS2019.125.CT tu 0111001308904 LE THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019 500,000.00 MBVCB271113052.Hung ung ho MS 2019.363 anh Linh chau Hoa.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019 300,000.00 MBVCB.271107262.ung ho ma so 2019.364 Tran thi Hong, quang tri.CT tu ngo quang dat toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
8/11/2019 200,000.00 MBVCB271107081.ung ho MS 2019.364.CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019 300,000.00 MBVCB271083866.ms 219.125 nguyen quoc vinh.CT tu 0971000029192 DO THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019 400,000.00 MBVCB271011716.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0481000250424 TRAN THI DUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019 400,000.00 MBVCB270894121.unghoconcuachiphanthichiepolaocai.CT tu 0161000290154 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019 500,000.00 MBVCB270857586.MS 2019.363.CT tu 0071003501586 DAO THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019 1,000,000.00 MBVCB270832853.ung ho MS 2019.364.CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019 100,000.00 MBVCB270781883.MS 2019.363.CT tu 0821000145211 DUONG THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019 150,000.00 MBVCB.270770846.Kieu Han Thinh Phong ung ho MS2019.360,ha tinh .CT tu Kieu Han Thinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
8/11/2019 150,000.00 MBVCB270768024.MS 2019.363 chuc con mau khoe.CT tu 0821000192851 PHAM CONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019 2,000,000.00 MBVCB270760807.vo thanh cuc ung ho be Duong Van Hoa.CT tu 0071008883883 VO THI THANH CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019 500,000.00 Sender:01359001.DD:081119.SHGD:10000318.BO:DO PHUONG AN.BCIN:FT1931268364:UNG HO MS 2019.3 64
8/11/2019 200,000.00 Sender:48204018.DD:081119.SHGD:18370514.BO:HUYNH ANH DUY.GUI CHI NGUYEN THI THAM, MS: 2019 350
8/11/2019 175,000.00 FTF_CN:9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148
7/11/2019 500,000.00 676105.071119.182952.Tran Thanh Luong gui chau Duong Van Hoa, ung thu xuong FT19311677544204
7/11/2019 1,000,000.00 667911.071119.180313.ung ho MS 2019.125 be nguyen quoc vinh FT19311241876408
7/11/2019 500,000.00 660176.071119.174122.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19311006138209
7/11/2019 1,000,000.00 649272.071119.171425.Ung ho MS2019.363 FT19311084224161
7/11/2019 300,000.00 156254.071119.160451.MS 2019 263
7/11/2019 500,000.00 244531.071119.034413.Ung ho MS 2019363
7/11/2019 200,000.00 077480.071119.152921.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI TRUONG GIANG UNG HO MS 2019 125 NGUYEN QUOC VINH
7/11/2019 100,000.00 562365.071119.144648.Ung ho MS 2019.170 Be Ha Hai Yen
7/11/2019 500,000.00 020931.071119.141841.IBFTA 191107000029584 MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
7/11/2019 100,000.00 416659.071119.133429.3704469215 Chuyen qua MoMo Ung ho MS 2019363
7/11/2019 100,000.00 100207.071119.131804.ung ho anh duong van linh-ms.2019.363
7/11/2019 200,000.00 067227.071119.125742.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
7/11/2019 1,000,000.00 255121.071119.114722.Ha Thi Thu Huong chuyen tien ung ho co giao Thuy
7/11/2019 100,000.00 486797.071119.111254.Ung ho MS2019 363
7/11/2019 100,000.00 452238.071119.105204.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
7/11/2019 200,000.00 483176.071119.103854.Ung ho ms 2019.359 FT19311035760010
7/11/2019 200,000.00 703664.071119.101956.Luong Huynh Quyen ung ho MS 2019363
7/11/2019 200,000.00 457960.071119.093903.Ung ho MS 2019363 FT19311136158419
7/11/2019 200,000.00 140991.071119.092745.TRUONG THI KIM UNG HO MS 2019.348 BE NGUYEN TRONG KIEN TRUNG
7/11/2019 200,000.00 404811.071119.090644.Ung ho MS 2019363
7/11/2019 100,000.00 436644.071119.084208.MS 2019.170 FT19311082514909
7/11/2019 1,000,000.00 371668.071119.083457.Chuyen tien ung ho hoan canh kho khan MS 331 . 332 . 334 . 347 . 350 . 354 . 355 . 356 . 357 . 358
7/11/2019 1,000,000.00 139733.071119.083520.LE THI TRANG ?ng h? MS 2019.363
7/11/2019 200,000.00 129612.071119.083259.ung ho MS 2019.363
7/11/2019 1,800,000.00 431997.071119.082605.Ung ho MS 2019.358,359,360,361,362,363 moi truong hop 300,000 FT19311974660033
7/11/2019 100,000.00 354342.071119.075806.ung hoMS2019.363
7/11/2019 50,000.00 354324.071119.075805.ung ho?MS 2019.125?be Nguyen Quoc Vinh?
7/11/2019 100,000.00 472633.071119.073145.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019.363
7/11/2019 500,000.00 358916.071119.071144.ung ho ms 2019 125 be nghuyen quoc vinh
7/11/2019 100,000.00 390633.071119.060549.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 363
7/11/2019 200,000.00 226522.071119.060009.ung ho MS 2019.363 gia dinh chau Linh
7/11/2019 300,000.00 711836.071119.052137.Vietcombank 0011002643148 2019 363
7/11/2019 300,000.00 711825.071119.052029.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI THU TRANG chuyen khoan ung ho MS 2019.363
7/11/2019 300,000.00 384460.071119.014609.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2019 .125 Ung ho be nguyen quoc vinh
7/11/2019 100,000.00 384293.071119.003903.Vietcombank 0011002643148 DKN Soc Son ung ho MS 2019.350
7/11/2019 100,000.00 410993.071119.003809.2019.170 FT19311484703050
7/11/2019 200,000.00 244382.061119.220926.3700541271 Chuyen qua MoMo MS 2019125 be Nguyen Quoc Vinh
7/11/2019 200,000.00 IBVCB.0711190197935003.NGUYEN THI THUY LINH.Ung ho co giao Thuy o ha Tinh
7/11/2019 200,000.00 IBVCB.0711190879239001.DANG THI HONG NHUNG.ung ho MS 2019.125 Nguyen Quoc Vinh
7/11/2019 500,000.00 IBVCB.0711190789757001.VO THI HUYNH LAN.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
7/11/2019 50,000.00 IBVCB.0711190552649001.NGUYEN THANG LONG.ung ho MS 2019.359
7/11/2019 500,000.00 IBVCB.0711190905153001.LE THANH TUAN.Ung ho ma so 2019.363
7/11/2019 300,000.00 IBVCB.0711191019849001.NGUYEN THI THANH.Ung ho MS 2019.363 Duong Van Linh
7/11/2019 200,000.00 IBVCB.0711190359684003.NGUYEN KIM NGOC.Ung ho MS 2019.363
7/11/2019 100,000.00 IBVCB.0711190303035006.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.363
7/11/2019 500,000.00 IBVCB.0711190366631004.LE NGOC UNG.ung ho MS 2019.360
7/11/2019 500,000.00 IBVCB.0711190625119003.LE NGOC UNG.ung ho MS 2019.359
7/11/2019 500,000.00 IBVCB.0711190859671002.LE NGOC UNG.ung ho MS 2019.355
7/11/2019 500,000.00 IBVCB.0711190784607001.LE NGOC UNG.Ung ho MS 2019.352
7/11/2019 1,000,000.00 HOANG THI MINH HANG;ung ho ma so 2019.125- nguyen quoc vinh;
7/11/2019 1,000,000.00 HOANG THI MINH HANG;ung ho ma so 2019.170 (be ha hai yen );
7/11/2019 500,000.00 MBVCB270089989.ung ho Ms 2019363.CT tu 0081000194184 HOANG THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/11/2019 500,000.00 MBVCB270088344.giup be ha hai yen .CT tu 0061000070758 HUYNH THI KIM TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/11/2019 500,000.00 MBVCB270682707.MS 2019 345 ung ho chau Trieu Quy Tinh.CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/11/2019 300,000.00 MBVCB270633110.ung ho MS 2019.125.CT tu 0791000007357 LUONG BA TONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/11/2019 100,000.00 MBVCB270484474.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0461000481553 PHUNG MY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/11/2019 100,000.00 MBVCB270350537.Ung ho MS 2019.357.CT tu 0451000303188 DO THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/11/2019 50,000.00 MBVCB270328122.ms2019.363.CT tu 0791000010205 TRAN TU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/11/2019 200,000.00 MBVCB270193178.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0531002153231 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/11/2019 500,000.00 MBVCB270182789.ung ho MS 2019.363.CT tu 0611001907836 HOANG QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/11/2019 300,000.00 MBVCB.270098426.ung ho chau Hoa MS 2019. 363.CT tu Nguyen Xuan Phi Anh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
7/11/2019 200,000.00 Sender:01310001.DD:071119.SHGD:10011390.BO:NGUYEN THI ANH DAO.UNG HO NGUYEN QUOC VINH MS 2 019 125
7/11/2019 150,000.00 IBPS/SE:01307001.DD:071119.SH:10002393.BO:LE KIM VY.IB MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
7/11/2019 200,000.00 IBPS/SE:48304001.DD:071119.SH:10010854.BO:LE THI TU TRINH.UNG HO BE NGUYEN QUOC VINH MS 20 19 125 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
7/11/2019 2,000,000.00 Sender:01307001.DD:071119.SHGD:10005344.BO:DOAN THI BICH HUONG.IBUNG HO MS 2019.125 BE NGU YEN QUOC VINH
7/11/2019 100,000.00 Sender:79307005.DD:071119.SHGD:10002297.BO:NGUYEN THI THUY NHUNG.IBUNG HO MS 2019.363
7/11/2019 200,000.00 Sender:48304001.DD:071119.SHGD:10010279.BO:TRUONG THI MINH PHUONG.UNG HO MS 2019.363 TAI N GOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
7/11/2019 500,000.00 Sender:48304001.DD:071119.SHGD:10006421.BO:HO DAC THANG.UNG HO MS 2019.307 CHI LAM THI GIA T TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
7/11/2019 300,000.00 Sender:79502001.DD:071119.SHGD:10000155.BO:NGUYEN NGOC HUONG.UNG HO MS 2019.363 BAO VIET NAMNET
7/11/2019 100,000.00 732275.071119.215047.MS 2019.170 be Ha Hai Yen FT19312489038950
7/11/2019 2,000,000.00 606190.071119.212052.MS 2019 Be Nguyen Quoc Vinh
7/11/2019 400,000.00 134414.071119.211944.IBFT ung ho MS 2019.362
7/11/2019 200,000.00 211194.071119.211436.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Viet
6/11/2019 6,000,000.00 HA NGOC ANH;UNG HO MS 2019.331;337;333;327;323;317;311;193;170;158;134;126 (500K X 12 MA S O); GD TIEN MAT
6/11/2019 100,000.00 Sender:01201004.DD:061119.SHGD:10003184.BO:HUYNH THI CAM NHUNG.UNG HO BE HA HAI YEN MS 201 9.170
6/11/2019 100,000.00 Sender:79307005.DD:061119.SHGD:10000499.BO:HA KHANH LINH.IBUNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QU OC VINH
6/11/2019 3,000,000.00 DANG THI BICH NGOC;0977951962;UNG HO MS 2019.357;
6/11/2019 200,000.00 IBPS/SE:01310012.DD:061119.SH:10004130.BO:PHAN THI MY HANG.MS 2019.125 UNG HO BE NGUYEN QU OC VINH
6/11/2019 500,000.00 tran thi quynh phuong ung ho ms 2019.360 va ms 2019.316 GD TIEN MAT
6/11/2019 200,000.00 509529.061119.074421.Ung ho em ms 2019 362
6/11/2019 200,000.00 567865.051119.232855.Ung ho MS 2019-123 be Nguyen Quoc Vinh FT19310889020921
6/11/2019 200,000.00 892223.051119.231811.ung ho MS 2019 125 be nguyen quoc vinh
6/11/2019 500,000.00 394132.061119.215924.Ung ho MS 125 be Nguyen Quoc Vinh mo tim FT19311510792108
6/11/2019 1,000,000.00 060777.061119.210640.MS2019.170 - Be Ha Hai Yen
6/11/2019 200,000.00 288123.061119.205603.Ung ho MS 2019 362
6/11/2019 50,000.00 704767.061119.200032.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019.358
6/11/2019 200,000.00 361229.061119.195648.Ung ho MS 2019.170 be Ha Hai Yen FT19310162369017
6/11/2019 100,000.00 214445.061119.195614.3699152532 Chuyen qua MoMo ung ho ma so 2019170 Ha Hai Yen
6/11/2019 500,000.00 301207.061119.184040.UNG HO CO GIAO THUY HA TINH-061119-18:40:36
6/11/2019 500,000.00 299041.061119.170930.Ung ho MS 2019.359
6/11/2019 500,000.00 018941.061119.150429.Vietcombank 0011002643148 HO VINH chuyen khoan ung ho MS 2019.362
6/11/2019 200,000.00 683731.061119.145505.MS 219.362- Gui em Nguyen Thi Quynh, Chuc em som binh phuc - Khanh Ha
6/11/2019 200,000.00 279564.061119.145408.THAI HUU VAN Chuyen tien ung ho MS 2019362
6/11/2019 200,000.00 091270.061119.143208.Ung ho MS 2019.362 Em Nguyen Thi Quynh Thon tien Thanh .Hoang Loc . Hoang Hoa
6/11/2019 50,000.00 048373.061119.142515.MS 2019 125
6/11/2019 200,000.00 414844.061119.135006.Tam ung ho be Ha Hai Yen
6/11/2019 100,000.00 678488.061119.133513.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI BICH HONG chuyen khoan ung ho MS 2019.170
6/11/2019 500,000.00 998813.061119.130556.VIETTEL 400300 LIENNH 191106 191106692778592 400201 Ung ho MS 2019 125 be nguyen quoc vinh
6/11/2019 200,000.00 219000.061119.124806.PHAM THI THU HUYEN CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2019.125 be NGUYEN QUOC VINH
6/11/2019 500,000.00 IBVCB.0611190226681003.NGUYEN THI KIEU HAN.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
6/11/2019 200,000.00 IBVCB.0611190144976002.NGUYEN LE MINH.ung ho MS 2019.349
6/11/2019 300,000.00 IBVCB.0611190558882002.VU LAN PHUONG HA NOI ung ho MS 2019.357
6/11/2019 300,000.00 IBVCB.0611190979366001.VU LAN PHUONG HA NOI UNG HO MS 2019.355
6/11/2019 100,000.00 IBVCB.0611190911152003.NGUYEN THI KIM CHI.ung ho MS 2019.362
6/11/2019 2,000,000.00 IBVCB.0611190571565001.HO THI THU HA.NM ung ho be Nguyen quoc vinh MS 2019 125
6/11/2019 50,000.00 IBVCB.0611190264459003.HUYNH VAN HAI.
6/11/2019 2,000,000.00 IBVCB.0611190623955001.Phan Thi Ngu Binh Duong Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
6/11/2019 300,000.00 IBVCB.0611190708009002.LE HOANG CUONG.Uh MS 2019.361 chi Le Thi Nga. GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
6/11/2019 200,000.00 IBVCB.0611190829381001.LE HOANG CUONG.Ung ho MS 2019.362 em Nguyen Thi Quynh. GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
6/11/2019 200,000.00 IBVCB.0611191016509004.gia dinh HMH quang ngai ung ho MS 2019.362 nguyen thi quynh (hoang hoa)
6/11/2019 200,000.00 IBVCB.0611190527309002.gia dinh HMH quang nagi ung ho MS 2019.360 duong thi hoa phuong (ha tinh)
6/11/2019 300,000.00 IBVCB.0611190153319001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019.362
6/11/2019 100,000.00 IBVCB.0611190541139002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.362
6/11/2019 400,000.00 MBVCB269978400.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh .CT tu 0401001469292 HUYNH THI CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/11/2019 300,000.00 MBVCB269932611.ung ho ms 2019.125 be nguyen quoc vinh.CT tu 0201000611348 VO ANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/11/2019 200,000.00 MBVCB269800332.2019170 ha hai yen.CT tu 0541000237016 QUAN BA HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/11/2019 1,000,000.00 MBVCB269602569.MS 2019.125 ung ho be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0451000332151 LE TAT THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/11/2019 500,000.00 MBVCB.269447140.ung ho MS 2019.362 ( Nguyen Thi Quynh).CT tu Vu Thi Oanh Ca toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
6/11/2019 200,000.00 MBVCB269427431.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0721000644696 DANG CONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/11/2019 1,000,000.00 MBVCB269416511.Gia dinh Pham Ngoc Son phong 1105 nha D2 Gianh Vo ung ho MS2019359 1trieu dong.CT tu 0021001826629 PHAM NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/11/2019 500,000.00 MBVCB269381671.le hoang dung ung ho.CT tu 0021000264856 LE HOANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/11/2019 200,000.00 MBVCB.269350709.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu co giao Thuy toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
6/11/2019 100,000.00 MBVCB269347099.Ung ho 2019.125 Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0831000020022 TRAN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/11/2019 200,000.00 Sender:01309001.DD:061119.SHGD:10006148.BO:NGUYEN TAN THUONG.UNG HO MS 2019 125 BE NGUYEN QUOC VINH
6/11/2019 50,000.00 Sender:01310005.DD:061119.SHGD:10013795.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.362 EM NGUYEN THI QUY NH
6/11/2019 200,000.00 Sender:01310012.DD:061119.SHGD:10010116.BO:DINH THI THU VAN.MS 2019.125 CHUC NGUYEN QUOC V INH MAU KHOE
6/11/2019 100,000.00 Sender:01310005.DD:061119.SHGD:10009580.BO:DUONG QUOC KHANH.UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN Q UOC VINH
6/11/2019 500,000.00 Sender:79310001.DD:061119.SHGD:10005089.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.362 EM NGUYE N THI QUYNH
6/11/2019 300,000.00 Sender:01313007.DD:061119.SHGD:10000192.BO:TRINH HONG NHUNG.UNG HO MS 2019.362
6/11/2019 100,000.00 IBPS/SE:79201001.DD:061119.SH:10001856.BO:CHI,PHAM DUNG.UNG HO MS 2019.125 BES NGUYEN QUOC VINH
5/11/2019 500,000.00 UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH BAO VIETNAMNET B/O PHAM VAN BINH GD TIEN MAT
5/11/2019 100,000.00 Sender:01202021.DD:051119.SHGD:10003358.BO:NGUYEN THI NGA.995219110556014 UNG HO MS 2019 .360
5/11/2019 70,000.00 771755.051119.215106.MS 2019.360
5/11/2019 200,000.00 744180.051119.213530.Ung ho ma so 2019 125 Be Nguyen Quoc Vinh
5/11/2019 1,000,000.00 533357.051119.204826.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19309006749207
5/11/2019 150,000.00 692660.051119.194202.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 357 360 va 361
5/11/2019 300,000.00 850996.051119.141129.Ms 2019.125 nguyen quoc vinh FT19309033466315
5/11/2019 200,000.00 888951.051119.133842.ung ho MS 2019.361
5/11/2019 200,000.00 801475.051119.115352.Ung ho Be Nguyen Quoc Vinh FT19309027398379
5/11/2019 100,000.00 264892.051119.102805.LE XUAN LIEM Chuyen tien ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
5/11/2019 200,000.00 474689.051119.101428.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
5/11/2019 200,000.00 752025.051119.100039.Ung ho MS 2019.360 FT19309136722120
5/11/2019 500,000.00 049841.051119.094255.Ung ho ms 2019.360
5/11/2019 500,000.00 999295.051119.090833.IBFT Ung ho anh ho phi nam
5/11/2019 500,000.00 332550.051119.085533.191105000007095 MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh ZP5DPSCR8LUN
5/11/2019 200,000.00 043968.051119.084108.MS 2019.170
5/11/2019 300,000.00 397773.051119.075654.Ung ho ms 2019.360 me con chi duong thi hoa phuong o ha tinh
5/11/2019 200,000.00 927552.051119.065955.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0011002643148 ?ng h? MS2019125 b? Nguy?n Qu?c Vinh
5/11/2019 300,000.00 781971.051119.064807.MS 2019 125 Be Nguyen Quoc Vinh
5/11/2019 200,000.00 500156.051119.021210.Ung ho ms 2019125 be Nguyen Quoc Vinh
5/11/2019 100,000.00 695927.051119.020709.Ms 2019.125 FT19309393899431
5/11/2019 300,000.00 263632.041119.222938.Vietcombank 0011002643148 ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
5/11/2019 500,000.00 IBVCB.0511190055042002.PHAN HUU NGHIA.Ung ho: MS 2019.125 be NGUYEN QUOC VINH
5/11/2019 100,000.00 IBVCB.0511190865714003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.361
5/11/2019 1,000,000.00 IBVCB.0411190823860001.NGUYEN DINH LUAN.ung ho MS 2019.360
5/11/2019 500,000.00 MBVCB269204906.MS2019.125.CT tu 0181003466430 NGUYEN MANH NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/11/2019 500,000.00 MBVCB269178608.Ung ho MS 2019.125.CT tu 0071000631431 NGUYEN XUAN LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/11/2019 500,000.00 MBVCB268932750.Hung ung ho MS 2019.360 chi Hoa Phuong.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/11/2019 50,000.00 MBVCB.268913252.hoc sinh .CT tu Nguyen Chau Ha Linh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/11/2019 300,000.00 MBVCB268855928.Tam Huynh ung ho be Nguyen Quoc Vinh MS2019. 125.CT tu 0701000431615 HUYNH NGUYET KHANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/11/2019 200,000.00 MBVCB268802507.ung ho MS 2019.170.CT tu 0791000007357 LUONG BA TONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/11/2019 200,000.00 MBVCB268645324.ms 2019.170 ( be ha hai yen ).CT tu 0071000957089 NGUYEN VAN KHUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/11/2019 500,000.00 MBVCB268553133.ung ho ms 2019.125 nguyen quoc vinh.CT tu 0011004411188 NGUYEN VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/11/2019 300,000.00 Sender:01309001.DD:051119.SHGD:10003761.BO:TRAN QUOC KHANH.UNG HO MS 2019357
5/11/2019 200,000.00 Sender:01309001.DD:051119.SHGD:10003646.BO:TRAN QUOC KHANH.UNG HO MS 2017316 BE TUAN DUC
5/11/2019 100,000.00 Sender:79333001.DD:051119.SHGD:10001029.BO:LE MINH TRANG.UNG HO MS 2019.125 BE TRAN QUOC V IN H
5/11/2019 50,000.00 Sender:01310012.DD:051119.SHGD:10013349.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.361
5/11/2019 300,000.00 NGUYEN VIET SON - UNG HO MS.2019.170 ( BE HA HAI YEN - BI BONG NANG- MOC CHAU - SON LA) GD TIEN MAT
5/11/2019 100,000.00 Sender:01314007.DD:051119.SHGD:10001429.BO:NGUYEN THI CHUYEN.MS 2019.350
5/11/2019 5,000,000.00 IBPS/SE:01310012.DD:051119.SH:10007553.BO:DUONG BA NAM.UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC V INH
4/11/2019 500,000.00 Sender:01310012.DD:041119.SHGD:10013902.BO:VO NGOC MINH HIEU.UNG HO MS 2019.357
4/11/2019 1,000,000.00 Sender:79310001.DD:041119.SHGD:10027104.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.360
4/11/2019 500,000.00 Sender:79307005.DD:041119.SHGD:10002846.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.357
4/11/2019 500,000.00 Sender:79307005.DD:041119.SHGD:10002827.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.358
4/11/2019 300,000.00 Sender:79307005.DD:041119.SHGD:10003203.BO:PHAM AI LY.IBUNG HO MS 2019.357
4/11/2019 1,000,000.00 Sender:01307001.DD:041119.SHGD:10004372.BO:VU THI LAN PHUONG.IBUNG HO QUA BAO VIETNAMNET: MS 2019.360
4/11/2019 200,000.00 Sender:79307005.DD:041119.SHGD:10004670.BO:NGUYEN THANH PHONG.IBUNG HO MS 2019.360
4/11/2019 100,000.00 Sender:01604001.DD:041119.SHGD:10000497.BO:NGUYEN DINH THIEN.UNG HO MA MS 2019.360CHUC GIA DINH HANH PHUC CHARGEDETAILS OUR
4/11/2019 300,000.00 Sender:79202002.DD:041119.SHGD:10000294.BO:NGUYEN THI HANH.995219110423343 GIA DINH HANH UNG HO MA SO 2019.344
4/11/2019 500,000.00 Sender:01202002.DD:041119.SHGD:10000315.BO:NGUYEN THI HANH.995219110423349 GIA DINH HANH UNG HO MA SO 2019.336
4/11/2019 300,000.00 Sender:79202002.DD:041119.SHGD:10000293.BO:NGUYEN THI HANH.995219110423330 HANH VUNG TAU UNG HO MA SO 2019.340
4/11/2019 300,000.00 Sender:01202001.DD:041119.SHGD:10000308.BO:NGUYEN THI HANH.995219110423351 GIA DINH HANH UNG HO MA SO 2019.337
4/11/2019 300,000.00 Sender:01202021.DD:041119.SHGD:10000305.BO:NGUYEN THI HANH.995219110423340 GIA DINH HANH UNG HO MA SO 2019.342
4/11/2019 300,000.00 Sender:01202002.DD:041119.SHGD:10000317.BO:NGUYEN THI HANH.995219110423326 HANH VUNG TAU UNG HO MA SO 2019.339
4/11/2019 500,000.00 Sender:01202002.DD:041119.SHGD:10000318.BO:NGUYEN THI HANH.995219110423309 UNG HO MA SO 2019.338
4/11/2019 300,000.00 Sender:01202002.DD:041119.SHGD:10000321.BO:NGUYEN THI HANH.995219110423345 GIA DINH HANH UNG HO MA SO 2019.345
4/11/2019 5,000,000.00 TRAN THI PHUONG CHI PHUONG HA NOI UNG HO MS 2019.358 GD TIEN MAT
4/11/2019 200,000.00 IBPS/SE:01310005.DD:041119.SH:10012979.BO:NGUYEN THI KIM LOAN.MS 2019.170 BE HA HAI YEN
4/11/2019 200,000.00 646481.041119.201155.Ung ho 2019.360 FT19308567292709
4/11/2019 100,000.00 126879.041119.182842.Ung ho MS 2019 360
4/11/2019 500,000.00 053835.041119.165429.Ung ho ms 2019 358
4/11/2019 200,000.00 561525.041119.163034.Ung ho MS 2019.360 FT19308009284034
4/11/2019 100,000.00 160179.041119.151734.ung hoMS2019.356
4/11/2019 300,000.00 144364.041119.145411.Le Duc Giang ung ho MS 2019.360
4/11/2019 500,000.00 698485.041119.131008.ung ho ms 2019 342 va 353 va 358 va 359 va 360
4/11/2019 500,000.00 002555.041119.112213.TRAN THI DIEM QUYEN UNG HO ANH TRAN TRUNG SON, MS:2019-359 CHA BE HAN
4/11/2019 500,000.00 028037.041119.111256.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
4/11/2019 500,000.00 227239.041119.110001.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 360
4/11/2019 100,000.00 109981.041119.104907.LE THI THUY HUONG UNG HO MS 2019.196 HAI ME CON CHI NGUYEN THI THU TRANG - HAI PHONG
4/11/2019 300,000.00 304896.041119.102856.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 358
4/11/2019 200,000.00 740885.041119.100216.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH-041119-10:01:49
4/11/2019 500,000.00 740819.041119.100159.MS 2019.360-041119-10:01:59
4/11/2019 2,000,000.00 437225.041119.095740.Ung ho MS 2019.360
4/11/2019 300,000.00 367678.041119.092559.MS 2019.170 FT19308085901618
4/11/2019 200,000.00 539422.041119.090354.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019.353
4/11/2019 100,000.00 942985.041119.084849.Ung ho MS 2019.360
4/11/2019 200,000.00 710758.041119.084146.Ung ho ms 2019360
4/11/2019 200,000.00 828768.041119.083822.GIUP DO BE HA HAI YEN MS 2019.170
4/11/2019 2,000,000.00 934171.041119.083240.Nguoi binh dinh ung ho Ms 2019.170 be ha hai yen
4/11/2019 500,000.00 060970.041119.081242.MoMo 0968222466 ung ho co giao Thuy o Ha Tinh 3673786076
4/11/2019 200,000.00 962122.041119.080013.MS 2019.358
4/11/2019 500,000.00 341128.041119.075936.Ung ho MS 2019.360 FT19308250170672
4/11/2019 200,000.00 535094.041119.075033.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019.360
4/11/2019 200,000.00 991266.041119.074618.UH MS 2019.360 - me con chi Hoa Phuong
4/11/2019 200,000.00 334318.041119.064821.Ung ho MS 2019 .360 FT19308744197197
4/11/2019 100,008.00 206800.041119.062825.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 360
4/11/2019 100,000.00 867902.041119.061323.Vietcombank 0011002643148 AU THU HA chuyen khoan ms 2019. 360
4/11/2019 500,000.00 332295.041119.054451.MS 2019.125 FT19308010440160
4/11/2019 300,000.00 958607.041119.051331.Ung ho MS 2019 360 chi DUONG THI HOA PHUONG
4/11/2019 200,000.00 210872.031119.232146.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.359
4/11/2019 1,000,000.00 261145.031119.224042.ung ho Ms 2019.359
4/11/2019 1,000,000.00 261088.031119.223803.ung ho 2019.358
4/11/2019 500,000.00 885000.031119.223724.Chuyen tien UNG HO BE HA HAI YEN. MS 2019.170. CHAN THANH CAM ON
4/11/2019 200,000.00 289975.031119.221140.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.342
4/11/2019 200,000.00 IBVCB.0411190840945005.TRAN CONG VU.ung ho MS 2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung
4/11/2019 500,000.00 IBVCB.0411190349615003.be Nam Anh, Minh Anh tp Vung Tau ung ho MS 2019.360
4/11/2019 1,000,000.00 IBVCB.0411190278202001.NGUYEN THANH DUNG.ung ho MS 2019.360
4/11/2019 2,000,000.00 IBVCB.0411190324018004.NGO THANH TUAN.ung ho MS 2019.360
4/11/2019 2,000,000.00 IBVCB.0411190169242003.NGO THANH TUAN.ung ho MS 2019.357
4/11/2019 200,000.00 IBVCB.0411190239463003.Tam TpHCM Ung ho MS 2019.358
4/11/2019 200,000.00 IBVCB.0411190322735002.Tam TpHCM Ung ho MS 2019.360
4/11/2019 500,000.00 IBVCB.0411190015379001.NGUYEN TRUONG MINH DUC.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
4/11/2019 1,000,000.00 IBVCB.0411190901113001.NGUYEN HONG VAN.ung ho MS 2019.360 (chi Duong Thi Hoa Phuong)
4/11/2019 100,000.00 IBVCB.0411190441817002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.360
4/11/2019 100,000.00 MBVCB.268032938.ms 2019.360.CT tu thuy tran toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/11/2019 100,000.00 MBVCB.268026960.me benh tim con ung thu.CT tu ms 2019.360 chi duong thi hoa phuong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/11/2019 500,000.00 MBVCB267953770.ung ho MS 2019.360 chi duong thi hoa phuong.CT tu 0071004685755 NGO MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/11/2019 300,000.00 MBVCB.267917517.MS 2019.360.CT tu Nguyen Ngoc Thang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/11/2019 1,000,000.00 MBVCB267858910.giup do chi Hoa Phuong.CT tu 0441000710906 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/11/2019 1,000,000.00 MBVCB267855168.ung ho MS 2019.360.CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/11/2019 500,000.00 MBVCB267835386.ung ho chi Duong Thi Hoa Phuong Ms 2019 360.CT tu 0181006688899 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/11/2019 50,000.00 MBVCB267834683.MS 2019.360.CT tu 0351000803701 CAO VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/11/2019 300,000.00 MBVCB.267829782.MS 2019.360.CT tu Nguyen Phuong Thanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/11/2019 100,000.00 MBVCB267816744.ung ho MS 2019.350.CT tu 0011004312071 NGUYEN THI PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/11/2019 2,200,000.00 MBVCB268550448.ung ho MS2019.329.CT tu 0451000270216 NGUYEN THI NANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/11/2019 200,000.00 MBVCB.268534688.benh hiem ngheo.CT tu 2019. 360 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/11/2019 100,000.00 MBVCB268502745.ung ho MS 2019.170 ( be Ha Hai Yen ).CT tu 0301000358860 DANG TRAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/11/2019 300,000.00 MBVCB268371212.ung ho MS 2019360.CT tu 0021001864634 NGUYEN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/11/2019 200,000.00 Sender:01310005.DD:041119.SHGD:10028898.BO:NGUYEN XUAN TRA.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
4/11/2019 500,000.00 Sender:01310005.DD:041119.SHGD:10023220.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.360
4/11/2019 200,000.00 Sender:01310005.DD:041119.SHGD:10020637.BO:DINH THI HOAN.UNG HO EM LAI
4/11/2019 100,000.00 Sender:01311003.DD:041119.SHGD:10002026.BO:PHAN THI THO.UNG HO MS2019.360
4/11/2019 500,000.00 Sender:01310001.DD:041119.SHGD:10011146.BO:VAN CONG DIEU.UNG HO MS 2019.359
4/11/2019 200,000.00 Sender:01310001.DD:041119.SHGD:10009886.BO:PHAM BOI CHUONG.PHAM CHUONG UNG 0947741556 HO M S 2019.358
4/11/2019 100,000.00 Sender:01310012.DD:041119.SHGD:10010675.BO:HUYNH BAO CHAU.UNG HO ANH SON. MS 2019.359
4/11/2019 500,000.00 Sender:01310001.DD:041119.SHGD:10013717.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.360 CHAU CAO ANH TUAN
4/11/2019 1,000,000.00 Sender:01310005.DD:041119.SHGD:10005797.BO:LE THI MY DUNG.UNG HO MS 2019.358
4/11/2019 50,000.00 Sender:79310001.DD:041119.SHGD:10004042.BO:VU THI VAN.UNG HO MS 2019.170
4/11/2019 500,000.00 Sender:01310005.DD:041119.SHGD:10003622.BO:TRAN MINH THU.UNG HO MS 2019.357
4/11/2019 300,000.00 Sender:01323001.DD:041119.SHGD:10000452.BO:HA THI SEN.MS 2019.170 UNG HO BE HA HAI YEN
4/11/2019 200,000.00 Sender:79305001.DD:041119.SHGD:10002052.BO:NGUYEN SY DINH.UNG HO MS 2019.358 NGUYEN DUY HOANG
4/11/2019 3,000,000.00 Sender:01310001.DD:041119.SHGD:10000643.BO:VO TRUNG HAI.UNG.HO.CO.GIAO.THUY.TAI.HA.TINH
4/11/2019 1,000,000.00 Sender:79310001.DD:041119.SHGD:10000562.BO:PHAM THI KIM TU.C TU UNG HO CO GIAO NGUYEN THI THU THUY O HA TINH
4/11/2019 500,000.00 TRAN TU VAN UNG HO CO GIAO NGUYEN THI THU THUY O HA TINH GD TIEN MAT
4/11/2019 200,000.00 IBPS/SE:01310012.DD:041119.SH:10004810.BO:DAO VAN THE.UNG HO MS 2019.358
3/11/2019 200,000.00 MBVCB267414704.ung ho ma so 2019.359.CT tu 0961000001978 NGUYEN THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/11/2019 300,000.00 762146.031119.144517.Chuyen tien ung ho MS 2019.359
3/11/2019 100,000.00 737048.031119.125330.Ung ho ms 2019.358 be duy hoang
3/11/2019 100,000.00 657357.031119.122417.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH-031119-12:24:16
3/11/2019 100,000.00 707358.031119.105435.Ung ho MS 2019.359
3/11/2019 500,000.00 234933.031119.094413.191103000005747 MS 2019.358 UNG HO CON ANH NGUYEN DUY LONG ZP5DPQH879KI
3/11/2019 500,000.00 665222.031119.082516.unghoms2019.358
3/11/2019 1,000,000.00 080650.031119.080650.Ung ho MS 2019.359 be Tran Gia Han
3/11/2019 200,000.00 633851.031119.070915.THE 3715 CK 0011002643148 BAO VIETNAMNET-031119 070832 UNG HO MS 2019.359
3/11/2019 100,000.00 136672.031119.064857.MS 2019.359 FT19308000220247
3/11/2019 50,000.00 338644.031119.063804.ung ho MS 3542 chi tran Thi nuong
3/11/2019 200,000.00 487840.031119.062038.Ck ung ho be gia han ms 2019 359
3/11/2019 500,000.00 223871.031119.051956.ung ho MS 2019.359
3/11/2019 200,000.00 223176.031119.011940.ung ho chau Hoang con a Long
3/11/2019 100,000.00 332064.031119.003939.Ung ho MS 2019353
3/11/2019 100,000.00 124674.021119.231345.Phan Ngoc Linh phap danh Linh Chi ung ho ms 2019.170 be Ha hai Yen FT19308357523770
3/11/2019 200,000.00 654576.021119.224140.MS 2019358
3/11/2019 200,000.00 630156.021119.222758.Chuyen tien ung ho con co giao Thuy, Ha Tinh.
3/11/2019 100,000.00 116768.021119.220839.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh FT19308862308972
3/11/2019 100,000.00 530269.031119.211127.Vietcombank 0011002643148 AU THU HA chuyen khoan ms 2019.359
3/11/2019 500,000.00 692585.031119.195758.UNG HO MS 2019.359-031119-19:59:19
3/11/2019 100,000.00 543625.031119.165537.Ung ho MS 2019 358
3/11/2019 500,000.00 IBVCB.0311190752552002.PHAN HUY CHUNG.ung ho MS 2019.358
3/11/2019 500,000.00 IBVCB.0311190418608001.PHAN HUY CHUNG.ung ho MS 2019.359
3/11/2019 100,000.00 IBVCB.0311191030808001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.359
3/11/2019 500,000.00 MBVCB267627215.Ung ho em Pham Huu Hung MS 2019.309.CT tu 0071002769938 NGUYEN THI TRUC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/11/2019 200,000.00 MBVCB267475988.ung ho MS 2019.358.CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/11/2019 200,000.00 MBVCB267474958.Ung ho MS 2019.359.CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/11/2019 500,000.00 MBVCB.267420888.giup do ms 2019.359.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/11/2019 500,000.00 MBVCB.267416809.ms 2019.359.CT tu duy khanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/11/2019 400,000.00 003478.031119.150036.Ung ho MS 2019.358
3/11/2019 1,000,000.00 MBVCB267398836.ung ho MS 2019.358.CT tu 0071002526071 NGUYEN HOANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/11/2019 400,000.00 569408.021119.191321.ung ho MS 2019 358
2/11/2019 500,000.00 579556.021119.191126.Ung ho MS 2019.355 FT19306451757014
2/11/2019 100,000.00 579280.021119.191010.Ung ho MS 2019.358 FT19306451751235
2/11/2019 300,000.00 313909.021119.190803.UNG HO MS 2019.358
2/11/2019 500,000.00 260270.021119.185440.ung ho co giao thuy o ha tinh
2/11/2019 200,000.00 829151.021119.183128.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho co giao Thuy Ha Tinh
2/11/2019 200,000.00 136363.021119.182740.Chu the DongA Bank chuyen tien
2/11/2019 100,000.00 561069.021119.171746.Ung ho MS 2019 170 be Ha Hai Yen
2/11/2019 200,000.00 537514.021119.165429.Ung ho MS 2019.358
2/11/2019 1,500,000.00 589378.021119.154747.UNG HO MS 2019.301 BE NGUYEN THI THANH THAO O QUANG BINH-021119-15:49:06
2/11/2019 1,500,000.00 588978.021119.154443.UNG HO MS 2019348 BE NGUYEN TRONG KIEN TRUNG-021119-15:44:42
2/11/2019 100,000.00 148177.021119.153958.Ung ho ma so 2019 358
2/11/2019 500,000.00 653414.021119.033539.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
2/11/2019 100,000.00 503738.021119.152323.Chuyen tien ung ho MS 2009.340
2/11/2019 200,000.00 507497.021119.152041.Ubg ho MS 2019.170 FT19306808607660
2/11/2019 200,000.00 546568.021119.144030.ung ho be Ha Hai Yen MS 2019 170
2/11/2019 100,000.00 503527.021119.144012.ung ho MS 2019.170
2/11/2019 300,000.00 964718.021119.141115.Ms 2019.357
2/11/2019 300,000.00 964646.021119.140721.MS 2019.358
2/11/2019 300,000.00 452437.021119.123807.Chuyen tien Ms 2019 358
2/11/2019 500,000.00 053189.021119.121935.MS 2019 358
2/11/2019 500,000.00 507765.021119.115646.Ung ho MS 2019358
2/11/2019 500,000.00 193843.021119.102544.191102000010828 Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh ZP5DPPJESK1B
2/11/2019 500,000.00 701984.021119.102108.3655522548 Chuyen qua MoMo ung ho ms 2019358
2/11/2019 100,000.00 524317.021119.090723.MS 2019-358-021119-09:07:22
2/11/2019 50,000.00 094680.021119.085740.ung ho ms 2019.358
2/11/2019 50,000.00 094497.021119.085625.ung ho ms 2019.350
2/11/2019 2,000,000.00 360227.021119.084500.ung ho MS2019.358 chau Nguyen Duy Hoang
2/11/2019 200,000.00 092662.021119.084121.Ung ho MS 2019.358
2/11/2019 200,000.00 954367.021119.081740.UNG HO MS2019 358
2/11/2019 100,000.00 091341.021119.081312.ung ho be Nguyen duy hoang-ms.2019.358
2/11/2019 100,000.00 465577.021119.075005.Vietcombank 0011002643148 Ung ho em Nguyen Duy Hoang MS 2019 358
2/11/2019 100,000.00 954371.021119.074716.Ung ho be Ha Hai Yen
2/11/2019 50,000.00 899168.021119.073724.UNG HO MS 2019.358 FT19306055671271
2/11/2019 200,000.00 899014.021119.073604.Giup do MS 2019.358 FT19306613134890
2/11/2019 200,000.00 442938.021119.072846.ung ho MS 2019.358
2/11/2019 500,000.00 897075.021119.071658.Ung ho MS 2019.358 FT19306935066344
2/11/2019 1,000,000.00 896171.021119.070614.Ung ho MS 2019.358 FT19306055553736
2/11/2019 500,000.00 222180.021119.065854.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Vu Dinh Khoi ung ho co giao Thuy, Ha Tinh
2/11/2019 500,000.00 895511.021119.065639.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho MS 2019-358 FT19306055514604
2/11/2019 200,000.00 510281.021119.065541.CK UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH-021119-06:56:59
2/11/2019 200,000.00 112322.021119.064422.UNG HO MS 2019.358 ANH NGUYEN DUY LONG CO CON LA NGUYEN DUY HOANG
2/11/2019 200,000.00 006043.021119.061748.Ung ho MS 2019. 170
2/11/2019 100,000.00 141617.021119.061000.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 358
2/11/2019 300,000.00 IBVCB.0211190611162001.DAU KHAC TU.ung ho MS 2019.358
2/11/2019 200,000.00 IBVCB.0211190769386001.MS 2019.357 Xom 5, Nghi Phu, Vinh, Nghe An MS 2019.357
2/11/2019 500,000.00 IBVCB.0211190396543001.NGUYEN BA NGOC.CHUC CON VUOT QUA BENH TAT VA KHOE MANH
2/11/2019 200,000.00 IBVCB.0211190574069001.mai anh Bao hiem xa hoi Viet Nam ung ho MS 2019.358
2/11/2019 1,000,000.00 IBVCB.0211190221151001.NGUYEN CHAU NGOC TRAN.ung ho MS2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
2/11/2019 200,000.00 IBVCB.0211190157732002.SHIN HCM MS 2019.358
2/11/2019 100,000.00 IBVCB.0211190155018001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.358
2/11/2019 200,000.00 IBVCB.0211190563362002.Nguyen Duy Long Van Cuu, Khanh Loc, Can Loc, Ha Tinh MS 2019.358 Nguyen Duy Hoang
2/11/2019 200,000.00 MBVCB.267367419.ung thu.CT tu MS 2019.358_be Nguyen Duy Hoang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/11/2019 50,000.00 MBVCB267347777.ung ho hai yen.CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/11/2019 100,000.00 MBVCB267324536.ung ho ms 2019.358.CT tu 0051000076036 TRAN VAN CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/11/2019 300,000.00 MBVCB267244769.ung ho MS 2019.358.CT tu 0011002786262 NGUYEN DANG LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/11/2019 200,000.00 MBVCB.267213427.ms2019.170(be hai yen).CT tu be hai yen toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/11/2019 100,000.00 MBVCB266991995.Ung hoMS 2019.358.CT tu 0181003525896 PHAN NGO HOANG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/11/2019 1,000,000.00 MBVCB.266982349.ung ho chau Nguyen Duy Hoang, MS 2019.358.CT tu vo thi thuy dung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/11/2019 200,000.00 MBVCB266919895.Ung ho MS 2019.170 (be Ha Hai Yen).CT tu 0071002654735 CAO XUAN THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/11/2019 50,000.00 MBVCB266896703.Ung ho MS 2019.358 (chau Hoang).CT tu 0121000710091 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/11/2019 500,000.00 MBVCB266895077.ung ho MS 2019.358.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/11/2019 200,000.00 MBVCB266891838. ung ho MS 2019.358.CT tu 0541000214980 PHAM THI QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/11/2019 100,000.00 MBVCB266891006.ung ho MS 2019.358.CT tu 0011004008945 PHAM CHUNG TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/11/2019 500,000.00 171931.021119.212717.ung ho?MS 2019.358
2/11/2019 200,000.00 001262.021119.212142.Ung ho MS 2019.170 ( be Ha Hai Yen)
2/11/2019 200,000.00 135305.021119.203640.ung ho ms 2019.358
2/11/2019 1,000,000.00 598693.021119.203511.MS 2019.358 FT19308175852617
2/11/2019 300,000.00 598193.021119.203254.Ung ho MS 2019.358 FT19308000398007
2/11/2019 500,000.00 572199.021119.195716.Ung ho be Hoang MS2019358
2/11/2019 1,000,000.00 175806.021119.194750.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LDT ung ho ms 2019 358 be Nguyen Duy Hoang
1/11/2019 200,000.00 296249.011119.071736.ung ho MS 2019.357
1/11/2019 400,000.00 869299.011119.071550.UNG HO MS 2019.357 NGUYEN NHAT LONG
1/11/2019 300,000.00 449009.011119.070253.MS 2019 357 Ngoc Linh mong em Long manh me
1/11/2019 200,000.00 553486.011119.065816.Ung ho be Ha Hai Yen MS 2019.170 FT19305991445810
1/11/2019 300,000.00 084738.011119.062214.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019 100,000.00 745570.011119.055653.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019 357 be NGUYEN NHAT LONG Vinh Nghe An
1/11/2019 500,000.00 905453.011119.053836.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019 200,000.00 294135.011119.003814.ung ho co giao thuy ha tinh
1/11/2019 150,000.00 272408.011119.001654.ung ho co giao Thuy o ha tinh
1/11/2019 2,000,000.00 175894.311019.233245.Ung HO CO GIao THUY O HA TInh
1/11/2019 300,000.00 435257.311019.232345.Ung ho co giao Thuy o HaTinh
1/11/2019 200,000.00 534975.311019.223827.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh FT19305743001906
1/11/2019 200,000.00 IBVCB.0111190308001001.TRAN HUU NHAN.ung ho co giao thuy o ha tinh
1/11/2019 200,000.00 IBVCB.0111190972268001.mai anh Bao hiem xa hoi Viet Nam ung ho MS 2019.357
1/11/2019 200,000.00 IBVCB.0111190444672001.HUYNH TRAN KHANH.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019 100,000.00 IBVCB.0111190804816002.gia dinh Phong Mai Bui Van Ba, Q7, tp HCM ung ho MS 2019.357 be Nguyen Nhat Long
1/11/2019 100,000.00 IBVCB.0111190808384004.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.357
1/11/2019 300,000.00 IBVCB.0111190918202001.NGUYEN UYEN DUYEN.Ung ho MS 2019 357
1/11/2019 300,000.00 IBVCB.3110190705824001.NGUYEN KIM NGOC.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019 200,000.00 IBVCB.3110190478668001.LE THAI DUONG.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019 200,000.00 MBVCB266368111.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0071001077091 NGO THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019 300,000.00 MBVCB266343724.ho tro con co giao thuy ha tinh.CT tu 0191000012883 TRAN ANH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019 200,000.00 MBVCB266335371.Ung ho MS 2019.357.CT tu 0011001080882 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019 300,000.00 MBVCB.266318990.ung Ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu Le Phuong Thao toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/11/2019 200,000.00 MBVCB266228955.ung ho ms 2019.357.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019 300,000.00 MBVCB.266214897.MS 2019.357.CT tu NGUYEN VAN ANH toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/11/2019 200,000.00 MBVCB266203368.ung ho MS 2019.170.CT tu 0101000450895 HA THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019 200,000.00 MBVCB.266192223.co giao thuy oha tinh.CT tu dungca dalat toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/11/2019 200,000.00 MBVCB266182282.ms 2019.357.CT tu 0451000223895 HONG DUC KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019 200,000.00 MBVCB266178127.Ung ho MS 2019.357.CT tu 0021000306068 TRINH TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019 500,000.00 MBVCB266174340.ung ho MS 2019.342.CT tu 0121002425398 PHAN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019 500,000.00 MBVCB266174317.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0181006688899 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019 1,000,000.00 MBVCB266173147.Group Nguoi Nha Que ung ho MS 2019.357.CT tu 0021001063058 BUI TRONG LICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019 500,000.00 MBVCB266172340.ung ho anh Nguyen Van Anh Ms 2019 357.CT tu 0181006688899 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019 100,000.00 MBVCB266166881.ung ho MS 2019.170 be Hai Yen.CT tu 0491001788645 NGUYEN BA PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019 100,000.00 MBVCB.266162171.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu Pham TD Ngoc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/11/2019 1,000,000.00 MBVCB266153675.ung ho MS 2019.356.CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019 500,000.00 MBVCB266138666.ung ho co giao Thuy o ha tinh.CT tu 0251002772699 NGUYEN TAN PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019 200,000.00 MBVCB266129269.Ung Ho Co Giao Thuy O Ha Tinh.CT tu 0501000060773 TRAN XUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019 200,000.00 MBVCB266807869.ung ho co giao Thuy - Ha Tinh .CT tu 0011001486985 LAI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019 300,000.00 MBVCB.266600398.Ung ho MS 2019.357.CT tu Phan Thanh Tam toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/11/2019 10,000.00 MBVCB.266569413.binh thuong .CT tu NGUYEN THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/11/2019 300,000.00 MBVCB.266483565.ms 2019. 357.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/11/2019 150,000.00 MBVCB266472744.ung ho ma so MS 2019.357.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019 2,000,000.00 MBVCB266377664.ung ho MS 2019.170 be Ha Hai Yen.CT tu 0011003949302 LE THI THUY QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019 2,000,000.00 MBVCB.266377063.chau Nguyen Nhat Long bi bong - MS 2019.357.CT tu chi An Nha Trang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/11/2019 1,000,000.00 MBVCB266373365.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0011000678713 HOANG THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019 200,000.00 NGUYEN THI MONG THU ( L.AN ) UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH GD TIEN MAT
1/11/2019 500,000.00 Sender:01309001.DD:011119.SHGD:10002802.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO CHI THUY O HA TINH
1/11/2019 200,000.00 Sender:01201003.DD:011119.SHGD:10007832.BO:NGUYEN THI THU.MS 2019.170 ( HA HAI YEN) MAU KH OI EM NHE
1/11/2019 2,000,000.00 Sender:01202001.DD:011119.SHGD:10002667.BO:DAO THI VIET THUY.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019 1,000,000.00 Sender:01310012.DD:011119.SHGD:10009311.BO:LE DUNG.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019 1,000,000.00 Sender:79310001.DD:011119.SHGD:10008514.BO:DINH NGOC DUONG.UNG HO MS 2019.357
1/11/2019 400,000.00 Sender:01310001.DD:011119.SHGD:10004335.BO:NGUYEN HIEN CHI.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019 100,000.00 Sender:01310001.DD:011119.SHGD:10004326.BO:TRAN THI HIEU.TRAN THI HIEU UNG HO MS 2019.170 HA HAI YEN
1/11/2019 500,000.00 Sender:01310005.DD:011119.SHGD:10004790.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.356 EM HO PH I CHUONG
1/11/2019 200,000.00 Sender:01604001.DD:011119.SHGD:10000145.BO:TRAN HO DANH.UNG HO CO GIAO THUY HA TINH C HARGEDETAILS OUR
1/11/2019 200,000.00 Sender:01310001.DD:011119.SHGD:10003140.BO:NGUYEN VAN THUAN.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019 100,000.00 Sender:79307005.DD:011119.SHGD:10004014.BO:NGUYEN TUAN MINH.IBUNG HO MA SO 2019.352
1/11/2019 200,000.00 Sender:01310001.DD:011119.SHGD:10001546.BO:DAM THI GIA PHUOC.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019 500,000.00 Sender:79310001.DD:011119.SHGD:10001449.BO:NGO THI NGOC LAN.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019 50,000.00 Sender:01310012.DD:011119.SHGD:10001473.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.356
1/11/2019 500,000.00 PHAM THI ANH TIEN;AG;UNG HO MA SO 2019 338;
1/11/2019 1,000,000.00 NGUYEN THI XUAN DUNG- CHO TIEN ANH BE VAN THANG MS2019352 GD TIEN MAT
1/11/2019 200,000.00 Sender:01202021.DD:011119.SHGD:10002019.BO:NGUYEN THI HANG GIANG.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019 1,000,000.00 Sender:01310005.DD:011119.SHGD:10001331.BO:TRUONG KIM PHUNG.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019 300,000.00 Sender:01313007.DD:011119.SHGD:10000204.BO:TRINH HONG NHUNG.UNG HO MS 2019.357
1/11/2019 300,000.00 Sender:01313007.DD:011119.SHGD:10000192.BO:TRINH HONG NHUNG.UNG HO MS 2019.356
1/11/2019 400,000.00 Sender:79307005.DD:011119.SHGD:10003594.BO:HUYNH KIM NHAN.IBCHU VI HUONG LINH UNG HO MS 20 19.357
1/11/2019 300,000.00 Sender:48304001.DD:011119.SHGD:10000059.BO:TRAN THE ANH.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
1/11/2019 200,000.00 Sender:01201003.DD:011119.SHGD:10014216.BO:TRAN THU HUONG.UNG HO MS 2019.170 (BE HA HAI YE N)
1/11/2019 2,000,000.00 Sender:01201011.DD:011119.SHGD:10004080.BO:LE THI HONG VAN.LE THI HONG VAN UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019 500,000.00 Sender:79204017.DD:011119.SHGD:17120425.BO:NGUYEN TRAN LI NA.UNG HO BE NGUYEN NHAT LONG (X OM 5, XA NGHI PHU, TP.VINH, NGHE AN) MS:2019.357
1/11/2019 100,000.00 Sender:01202002.DD:011119.SHGD:10000219.BO:PHAM QUOC TUAN.995219110139572 UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019 1,000,000.00 NGUYEN THI PHUONG UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH GD TIEN MAT
1/11/2019 1,000,000.00 CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH UNG HO MS2019.357 EM NGUYEN NHAT LONG O NGHE AN BI DIEN GI AT
1/11/2019 100,000.00 881934.011119.225617.ung ho MS 2019.170 be Ha Hai Yen FT19306131701733
1/11/2019 200,000.00 435790.011119.224335.ung ho ms 2019.203, em Nguyen Khac Duy
1/11/2019 200,000.00 878394.011119.223047.MS 2019.349 FT19306863288758
1/11/2019 400,000.00 459515.011119.212153.Vietcombank 0011002643148 PHAN VAN CHINH ung ho co giao thuy o ha tinh
1/11/2019 100,000.00 105281.011119.175247.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019 1,000,000.00 119387.011119.152408.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019 300,000.00 197527.011119.151558.ung ho MS 2019.357
1/11/2019 200,000.00 292642.011119.150104.Chi dung ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019 100,000.00 684952.011119.145442.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019 500,000.00 452418.011119.145221.Van An Xuan an ung ho be truong Khanh Linh MS 2019 343
1/11/2019 300,000.00 682952.011119.144851.UNG HO MS 2019.342
1/11/2019 300,000.00 445276.011119.144044.LE THI ANH NGUYET UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH 300000D
1/11/2019 500,000.00 925976.011119.143209.gui chi hoang thi chin
1/11/2019 500,000.00 925961.011119.143200.gui chi hoang thi hien
1/11/2019 300,000.00 700640.011119.142857.Ung ho MS 2019357 FT19305993022575
1/11/2019 200,000.00 662971.011119.142008.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019 1,500,000.00 684891.011119.135315.Ung ho MS 2019.353,354,355,356,357 moi truong hop 300,000 FT19305593820097
1/11/2019 1,000,000.00 089964.011119.133435.CO PHUONG (QUANG NGAI) UNG HO MS 2019.357 NGUYEN VAN ANH
1/11/2019 300,000.00 029764.011119.132847.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019 200,000.00 665383.011119.125332.Dung 0916773654 FT19305861332723
1/11/2019 100,000.00 385813.011119.122829.3640576905 Chuyen qua MoMo ung ho MS2019170 be Ha Hai Yen
1/11/2019 200,000.00 001952.011119.122257.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019 100,000.00 647234.011119.120029.Ung ho MS 2019.357 FT19305800523436
1/11/2019 200,000.00 509419.011119.112537.Ung ho MS2019170 Be Ha Hai Yen
1/11/2019 200,000.00 633324.011119.111659.Ung ho MS 2019.353 FT19305968050620
1/11/2019 500,000.00 376410.011119.105325.MAU CHAU TINH MAU KHOE MANH-011119-10:53:25
1/11/2019 200,000.00 339195.011119.104456.MS 2019.357
1/11/2019 3,000,000.00 888078.011119.104229.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019 300,000.00 370943.011119.103337.UNG HO MS 2019.357-011119-10:34:55
1/11/2019 200,000.00 637501.011119.100457.luong huynh quyen ung ho ms 2019357
1/11/2019 1,000,000.00 881088.011119.100246.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019 100,000.00 623477.011119.095817.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019 2,500,000.00 098555.011119.092314.Vietcombank 0011002643148 TRUONG HOANG VU UNG HO MS 2019.357
1/11/2019 200,000.00 673649.011119.092040.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019 200,000.00 503205.011119.092007.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019 200,000.00 180353.011119.090825.ung ho MS 2019.357
1/11/2019 200,000.00 085810.011119.085810.MS 2019.357
1/11/2019 150,000.00 571985.011119.085046.UNG HO MS 2019.357 FT19305606935798
1/11/2019 300,000.00 939650.011119.083846.Ung ho ms 2019.357 chau long o nghe an
1/11/2019 100,000.00 416791.011119.082654.Vietcombank 0011002643148 Ung ho co giao Thuy - Ha Tinh
1/11/2019 200,000.00 173294.011119.080105.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho MS 2019.357
1/11/2019 100,000.00 676285.011119.080019.UNG HO MS 2019357
1/11/2019 500,000.00 336667.011119.075349.UNG HO MS 2019.352-011119-07:53:06
1/11/2019 500,000.00 336412.011119.075150.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH-011119-07:51:13
1/11/2019 200,000.00 391521.011119.073941.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019 200,000.00 177130.011119.073302.UNG HO MS 2019.357 ANH NGUYEN VAN ANH CO CON LA CHAU NGUYEN NHAT LONG
1/11/2019 200,000.00 843259.011119.072748.IBFT Ung ho chau MS 2019.170
1/11/2019 400,000.00 555273.011119.072034.Ms2019.301 be nguyen thi thanh thao o quang binh FT19305851704280
     
     

Ủng hộ qua ngân hàng VietTinbank

    Có / Credit
Ngày giao dịch/ Transaction date Mô tả giao dịch/ Transaction description 900,000.00
10-11-2019 20:53:26 CT DEN:100037351246 ung ho chi Tran Ngoc Lien MS 2019 366 300,000.00
10-11-2019 19:23:16 Ngo Phuong Nam chuyen tien ung ho chau Duong Van Hoa xon Lang Hoa;xa Van Han;Dong Hy;Thai Nguyen 50,000.00
10-11-2019 15:53:50 Le Duc Anh chuyen tien 520,000.00
10-11-2019 15:47:35 CT DEN:154315886957 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Tran T Hong Ngoc BG ung ho MS 2019.346 400,000.00
10-11-2019 15:46:49 CT DEN:931415481627 Ninh Trung Son ung ho ms 2019.366 FT19315797440818 300,000.00
10-11-2019 12:56:57 ung ho MS 2019.366 50,000.00
10-11-2019 10:58:25 ung ho MS 2019366 50,000.00
10-11-2019 10:55:56 ung ho MS 2019365 50,000.00
10-11-2019 10:54:22 ung ho MS 2019364 50,000.00
10-11-2019 10:52:00 ung ho MS 2019363 200,000.00
10-11-2019 08:31:43 MS 2019366 500,000.00
10-11-2019 07:48:16 NGUYEN TRUNG HUNG Chuyen tien ung ho chi Tran Ngoc Lien 200,000.00
10-11-2019 06:11:27 CT DEN:931406500288 Chuc chau nhanh khoe 100,000.00
10-11-2019 06:10:37 CT DEN:931406500287 Ung ho chi Tran Ngoc Lien Q5 Ho Chi Minh 500,000.00
09-11-2019 22:42:35 CT DEN:931322362030 Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh. FT19315552632829 50,000.00
09-11-2019 18:10:49 Le Duc Anh chuyen tien 100,000.00
09-11-2019 17:13:24 CT DEN:931300026824 ung ho ms 2019 125 be nguyen quoc vinh 100,000.00
09-11-2019 11:39:51 CT DEN:931311173587 Ung ho be Nguyen Quoc Vinh FT19313803426100 200,000.00
09-11-2019 08:39:00 MS 2019365 200,000.00
09-11-2019 07:55:58 ung ho ms 2019.125 be nguyen quoc vinh 300,000.00
09-11-2019 05:33:55 CT DEN:931322554283 ung ho MS 2019.365 20,000.00
08-11-2019 14:25:34 TRA XUAN BINH UNG HO 4 MS 2019.361, 2019.362, 2019.363, 2019.364 1,000,000.00
08-11-2019 13:03:40 So GD goc: 10012739 Ms 2019.125 Nguyen Quoc Vinh 1,000,000.00
08-11-2019 11:59:24 anh Toan Dong Nai ung ho MS 2019 364 c Hong 50,000.00
08-11-2019 08:23:29 Le Duc Anh chuyen tien 500,000.00
08-11-2019 05:53:26 ung ho c Hong Vinh Linh Quang Tri 50,000.00
07-11-2019 20:46:15 Ung ho MS2019.125 be Nguyen Quoc Vinh 300,000.00
07-11-2019 20:08:20 ung ho MS2019.125 be Nguyen Quoc Vinh 100,000.00
07-11-2019 16:18:26 Ung ho MS 2019.363 500,000.00
07-11-2019 15:39:54 So GD goc: 995219110722088 995219110722088 - UNG HO MS2019.125BE NGUYEN QUOC VINH 300,000.00
07-11-2019 14:53:49 CT DEN:931107598951 Ung ho MS 2019 363 200,000.00
07-11-2019 12:51:57 MS 2019363 50,000.00
07-11-2019 11:44:04 Le Duc Anh chuyen tien 500,000.00
07-11-2019 11:15:30 So GD goc: 10002705 (CKRmNo: 041219110782720)Ung ho ms 2019.360  (NHH: VIETINBANK DONG DA-) 1,000,000.00
07-11-2019 11:05:00 Ung ho MS 2019.358 Chau Nguyen Duy Hoang con Anh Long 200,000.00
07-11-2019 09:40:32 ung ho MS 2019363 100,000.00
07-11-2019 09:09:43 CT DEN:931102304857 3702599782 Chuyen qua MoMo Ung Ho MS 2019363 chau Duong Van Hoa 200,000.00
07-11-2019 08:49:27 NGUYEN THI BAC Chuyen tien giup chau Duong van hoa ma so 2019363 200,000.00
07-11-2019 08:48:43 Ung ho MS 2019.363 200,000.00
07-11-2019 07:25:59 CT DEN:931100346940 UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH 071119 07 27 24 300,000.00
07-11-2019 06:26:39 CT DEN:931106417362 Ung ho MS 2019.363 FT19311025395864 100,000.00
07-11-2019 01:21:12 CT DEN:931023408221 Ung ho MS2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19311687289256; thoi gian GD:06/11/2019 23:54:16 300,000.00
06-11-2019 23:08:25 ung ho ms 2019.360 300,000.00
06-11-2019 23:04:51 ung ho ms 2019.362 50,000.00
06-11-2019 17:49:39 ung ho MS 2019362 100,000.00
06-11-2019 13:48:57 CT DEN:931000925725 MBVCB269668450.ck ung ho MS 2019.125 Be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0351000765069 NGUYEN VAN TOAN toi 11 300,000.00
06-11-2019 13:33:20 So GD goc: 10001521 Ung ho MS 2019.125Ung ho MS 2019.12 5 Ung ho be Nguyen Quoc Vinh  ChargeDetails OUR 100,000.00
06-11-2019 12:40:04 Ung ho MS 2019.361 200,000.00
06-11-2019 11:21:12 NGUYEN THU HUYEN Chuyen tien ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh 50,000.00
06-11-2019 10:34:55 Uh 15,000.00
06-11-2019 09:54:22 TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.358,2019.359,2019.360 1,000,000.00
06-11-2019 09:38:10 CT DEN:931009115167 ung ho ms 2019.360 FT19310124633819 200,000.00
06-11-2019 08:17:24 MS 2019362 250,000.00
05-11-2019 21:11:40 Ung ho cua Hy cho ma so MS 2019 357 Nguyen Nhat Long 50,000.00
05-11-2019 17:32:25 ung ho ms 2019361 50,000.00
05-11-2019 13:51:38 Uh 200,000.00
05-11-2019 11:59:49 CT DEN:930911533519 Ung ho be Nguyen Duy Hoang 8t Ha Tinh Ms 2019.358 300,000.00
05-11-2019 11:57:51 CT DEN:930911532588 Giup do chi Le Thi Nga 1970 An Giang . Ms2019.361 200,000.00
05-11-2019 11:04:02 CT DEN:930911504587 Chuyen tien ung ho MS 2019. 125 be Nguyen Quoc Vinh 50,000.00
05-11-2019 02:12:17 CT DEN:930902372799 Ung ho be nguyen quoc vinh 500,000.00
04-11-2019 16:21:49 So GD goc: 10002301 UNG HO MS 2019.360 200,000.00
04-11-2019 14:05:20 So GD goc: 10024807 UNG HO MS 2019.360 50,000.00
04-11-2019 11:19:00 Ung ho ms 2019360 200,000.00
04-11-2019 09:27:33 ung ho chi Duong thi hoa Phuong ma so 2019.360 200,000.00
04-11-2019 08:31:24 MS 2019360 200,000.00
04-11-2019 08:08:33 Ung ho co giao thuy 50,000.00
04-11-2019 07:56:52 Uh 500,000.00
04-11-2019 07:36:24 NGUYEN THI MY DUNG NT GIUP DO MS 2019 - 357 HOAN CANH KHO KHAN  200,000.00
03-11-2019 17:40:52 CT DEN:930717261642 Ninh Trung Son ung ho MS 2019.359 FT19308434028657 50,000.00
03-11-2019 17:13:48 ung ho ms 2019359 200,000.00
03-11-2019 13:46:54 ung ho co giao Thuy o Ha Tinh 200,000.00
03-11-2019 08:25:54 MS 2019359 200,000.00
02-11-2019 20:13:31 CT DEN:930620187917 LUU PHUONG NGA UNG HO MS 2019.358 50,000.00
02-11-2019 16:01:38 Uh 50,000.00
02-11-2019 14:59:20 ung ho MS 2019358 300,000.00
02-11-2019 10:31:45 ung ho MS 2019.358 anh Ng Duy Long Ha Tinh 500,000.00
02-11-2019 10:03:46 ung ho MS 2019 353 500,000.00
02-11-2019 09:59:44 ung ho MS 2019 355 500,000.00
02-11-2019 09:55:49 ung ho MS 2019 357 500,000.00
02-11-2019 09:52:56 ung ho MS 2019 358 300,000.00
02-11-2019 09:40:02 Ung ho MS 2019. 358 200,000.00
02-11-2019 08:44:13 MS 2019358 500,000.00
02-11-2019 07:10:18 CT DEN:070615222307 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2019 358 300,000.00
02-11-2019 06:56:48 CT DEN:930623085532 Ung ho MS 2019.358. 300,000.00
02-11-2019 06:39:36 CT DEN:930606329137 Chuyen tien ung ho be nguyen duy hoang MS 2019.358 con co gang len nhe. 200,000.00
02-11-2019 06:16:48 ung ho em Nguyen Duy Hoang; Van Cuu; Khanh Loc; Can Loc Ha Tinh ung thu xuong 0932562838 200,000.00
02-11-2019 05:54:49 MS 2019.358 200,000.00
01-11-2019 22:26:22 CT DEN:930522877626 MS 2019.357 FT19306802658723 100,000.00
01-11-2019 21:07:01 Ung ho gd co Thuy o Tay Son; Huong son; Ha Tinh 50,000.00
01-11-2019 16:25:31 ung ho ms 2019357 50,000.00
01-11-2019 16:23:50 ung ho ms 2019356 100,000.00
01-11-2019 16:04:58 ung ho co giao thuy ha tinh 500,000.00
01-11-2019 15:16:35 CT DEN:930515151614 MS 2018.302 Tran Thi Nghe Que Son Quang Nam 50,000.00
01-11-2019 14:50:13 Uh 200,000.00
01-11-2019 14:23:24 So GD goc: 995219110130183 995219110130183 - MS 2019.356 100,000.00
01-11-2019 13:44:04 ung ho co giao Thuy o Ha Tinh 200,000.00
01-11-2019 11:54:37 MS 2019357 100,000.00
01-11-2019 11:53:02 UngHo MS 2019.357 200,000.00
01-11-2019 10:38:26 CT DEN:010036413881 Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh 500,000.00
01-11-2019 10:30:10 So GD goc: 10001187 ung ho MS 2019357 Anh Nguyen Van Anh o xom 5 xa Nghi Phu thanh pho Vinh tinh Nghe An 500,000.00
01-11-2019 10:07:32 So GD goc: 7305OTT191019607 UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH 200,000.00
01-11-2019 10:04:50 So GD goc: 10006016 IBUNG HO CO GIAO THUY O HA TINH 10,000.00
01-11-2019 09:58:05 TRA XUAN BINH GIUP MS: 2019.356; 2019.357 200,000.00
01-11-2019 09:56:42 Uh MS 2019.357 500,000.00
01-11-2019 09:14:21 CT DEN:930509180598 NGUYEN THI THANH THUY UNG HO CO GIAO NGUYEN THI THU THUY GV MAM NON TAY SON HA TINH 200,000.00
01-11-2019 08:41:39 Ung ho MS 2019357  mong chau mau lanh benh 500,000.00
01-11-2019 08:32:29 CT DEN:930500369827 MBVCB266216636.chuyentien ung ho co giao thuyr.CT tu 0411001049393 NGUYEN VAN THOAI toi 114000161718 200,000.00
01-11-2019 08:06:45 MS 2019.357 Nguyen Nhat Long. Vinh; Nghe An 300,000.00
01-11-2019 07:55:16 CT DEN:930507558869 Chuyen khoan cho e Nguyen Nhat Long 12 tuoi xom 5 xa Nghi Phu thanh pho Vinh tinh Nghe An FT19305592 100,000.00
01-11-2019 07:39:34 Ung ho chau Nguyen Nhat Long 100,000.00
01-11-2019 07:00:55 ung ho ms 2019.357 ; anh Nguyen Van Anh  

Ủng hộ trực tiếp tòa soạn 

Ngày ủng hộ  Họ và tên người ủng hộ   Số tiền  Mã số ủng hộ 
1/11/2019 Ông Phan Văn Tỷ, Trần T Ty, Trần Thị hạnh, Lê Thu Thủy      1,000,000 gia đình chị thủy ở Hà Tĩnh
1/11/2019 Uông Lộc       1,000,000 2019.357
1/11/2019 Chung Vũ Bích Anh      5,000,000 2019.357
1/11/2019 Cô Hằng Q10      5,000,000 Ủng hộ cô giáo Thủy ở Hà Tĩnh
4/11/2019 Lê Phương Nam      2,600,000 2019.349,350
5/11/2019 Trần T Ngọc Mỹ      1,000,000 2019.357
5/11/2019 Chị Hạnh Q2          50,000 2019.357
6/11/2019 Trần thị Thùy Trang 595/33/16 CMT8 p15, Q10         500,000 Ủng hộ cô giáo Thủy ở Hà Tĩnh
7/11/2019 Anh Hưng + Trực      1,200,000 2019.356,355,352
7/11/2019 Đỗ thanh Huy Phong, Đỗ Thanh Mỹ    15,300,000 2019.190,193,196,198,199,201,202,209,300,339,340,350,346,352,359,360,321,326,330,333,336,337,341,342,343,358,347,357,356,349,309,314,315,316,317,318,319,320,321,322,324,326,327,328,331,332,334,338,344,345,361
       

tin nổi bật

Con gái học lớp 6 bị ung thư máu, cha mẹ nghèo túng quẫn xin giúp đỡ

Vợ chồng anh Duy không có công việc ổn định, để nuôi các con cũng khá vất vả. Nay con gái lớn bất ngờ phát hiện ung thư máu, cả gia đình bỗng chốc lao đao.

Ba đứa trẻ mồ côi, nguy cơ thất học ở Quảng Trị được hỗ trợ gần 44 triệu đồng

Mẹ vừa qua đời ít ngày sau thời gian dài mắc bệnh ung thư quái ác, 3 đứa trẻ mồ côi ở Quảng Trị được độc giả báo VietNamNet ủng hộ gần 44 triệu đồng.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 11/2022

Trong 10 ngày đầu tháng 11/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 399,855,530 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Bệnh nhân khóc xin bác sĩ cho về nhà "chờ chết"

Mỗi lần mua thuốc, làm xét nghiệm với chi phí từ vài trăm hoặc vài triệu đồng, bác sĩ đều phải nói trước với gia đình bà Tươi vài ngày để chuẩn bị. Thấy các con trầy trật vì mình, đã nhiều lần bà đòi xuất viện.

"Biết ơn các nhà hảo tâm đã giúp con tôi tiếp tục điều trị bệnh ung thư"

Người góa phụ mừng rỡ khi được thông báo số tiền bạn đọc ủng hộ cho con trai, bé Trần Hoài Phi. Căn bệnh ung thư đã hành hạ cậu bé suốt 6 năm ròng, những tưởng đã hết cơ hội chạy chữa vì cạn tiền.

Mặt biến dạng do khối u, bé gái đau đớn khóc cả ngày lẫn đêm

Mắc bệnh u bạch huyết bẩm sinh nên dù mới 1 tuổi, bé Mơ đã phải gánh chịu nhiều đau đớn, khuôn mặt biến dạng khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy xót xa.

Trao hơn 18 triệu đồng tới gia đình có con gái mắc bệnh não

Sau cái chết đột ngột của con trai, vợ chồng anh Quý chưa nguôi nỗi đau thì một lần nữa nhận tin dữ khi con gái duy nhất phát hiện mắc bệnh viêm màng não. Bạn đọc báo VietNamNet gửi về ủng hộ gia đình anh số tiền hơn 18 triệu đồng.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2022

Trong 10 ngày cuối tháng 10/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 679,159,452 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Ôm di ảnh của mẹ, hai đứa trẻ ngơ ngác nương nhờ bà ngoại nghèo khó

Mẹ đột ngột qua đời, hai đứa trẻ Nguyễn Hoàng Vũ (9 tuổi) và Nguyễn Hoàng Thiên (2 tuổi) ôm di ảnh và thi hài của mẹ từ Phan Thiết về Đức Thọ (Hà Tĩnh) để nương nhờ bà ngoại nghèo khó.

Bé Chíp có mẹ trầm cảm đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc

Sinh con khi còn quá trẻ, người mẹ đơn thân 17 tuổi đổ bệnh trầm cảm. Bé Chíp chưa đầy tháng đã chịu cảnh bơ vơ trong căn nhà rách nát. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ bé Chíp số tiền hơn 70 triệu đồng.

Bị tai nạn chấn thương sọ não, thanh niên mồ côi cha đang rất cần giúp đỡ

Mồ côi cha khi mới 5 tuổi, Đông sớm cùng anh trai bươn trải khắp nơi, kiếm tiền chăm sóc ông nội bị liệt. Mới đây, em bất ngờ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, rơi vào nguy kịch.

Trao hơn 35 triệu đồng tới người phụ nữ bị liệt nửa người ở Hà Tĩnh

Gia đình anh Nguyễn Đình Luận ở Hà Tĩnh vô cùng khó khăn khi vợ bị liệt nửa người, chồng ngã giàn giáo gãy chân, sức khỏe yếu. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ gia đình anh số tiền hơn 35 triệu đồng.

Người phụ nữ bế tắc vì không có tiền chữa hậu di chứng bỏng xăng

May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng hậu quả để lại là cơ thể chị Lê Thị Tâm chằng chịt những vết sẹo, mất đi 81% sức lao động.

Trao hơn 50 triệu đồng tới gia đình anh Thế ở Hà Tĩnh

Trong lúc đi phụ hồ, anh Thế gặp tai nạn lao động, phải cắt cụt cánh tay. Vợ anh mắc bệnh khớp vẫn hàng ngày dò dẫm nhặt ve chai kiếm sống. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ anh Thế số tiền hơn 50 triệu đồng.

Báo VietNamNet hỗ trợ xây nhà cho bà ngoại 60 tuổi còng lưng phụ quán cơm, nuôi 3 cháu nhỏ

Ngày 2/12, Báo VietNamNet phối hợp với Ngân hàng SeABank cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; Quận ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ô Môn… khởi công xây dựng ngôi nhà mơ ước cho gia đình ông Đào Rương (63 tuổi, ngụ phường Châu Văn Liêm).