- Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho hay cần xây dựng chiến lược truyền thông mạnh như về biển đảo, kinh tế xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác nhân quyền của VN. 

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh điều này tại cuộc họp báo chiều nay giới thiệu nghị định 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

Theo Thứ trưởng, từ khi Chính phủ ban hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, công tác thông tin đối ngoại đã có những bước phát triển mạnh mẽ, giúp cộng đồng quốc tế hiểu đúng về VN, góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của VN, thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.

{keywords}
Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn. Ảnh: mic.gov.vn

Thứ trưởng cho biết, từ năm 2012 đến nay đã có 100% tỉnh, thành phố công bố kế hoạch đối ngoại hàng năm. 

Hầu hết các bộ, ngành đều tổ chức các cuộc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại, duy trì thông tin trên cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành.

Nhiều cơ quan báo chí chủ lực đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền như TTXVN, VOV, VTV... Nhiều cơ quan đại diện của VN ở nước ngoài cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa hình ảnh đất nước, con người VN ra thế giới.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế của công tác thông tin đối ngoại như hiệu lực quản lý nhà nước chưa cao; sự phối hợp gắn kết giữa các bộ, ngành còn hạn chế; kinh phí mặc dù có chủ động hơn nhưng chưa phù hợp, còn phân tán; nội dung thông tin đối ngoại chưa phong phú, chưa đáp ứng được tình hình mới.

Thứ trưởng cho hay, nghị định 72 đi vào hoạt động sẽ khắc phục những hạn chế và bất cập nêu trên và nâng cao hiệu lực quản lý đối với các hoạt động thông tin đối ngoại, bảo đảm sự quản lý thống nhất trong lĩnh vực thông tin đối ngoại. 

Nghị định phân công trách nhiệm rõ ràng cho các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố và báo chí trong hoạt động thông tin đối ngoại.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới cần xây dựng chiến lược truyền thông mạnh như về biển đảo, kinh tế xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác nhân quyền của VN. Các thông tin cần phải chính xác, kịp thời.

"Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, trong thời gian tới, việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài là hết sức quan trọng, chúng ta cần đẩy mạnh hoạt động này", Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng cũng cho hay, nghị định 72 có 5 điểm mới, quy định rõ hơn thông tin đối ngoại, đáp ứng kịp thời xu thế hiện nay và trách nhiệm của các chủ thể và cơ chế phối hợp của các bộ ngành...

Để nghị định đi vào cuộc sống một cách tốt nhất, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như phải tuyên truyền để tất cả mọi người trong công tác đối ngoại hiểu rõ nghị định. 

Trước mắt với Bộ TT&TT là xây dựng các thông tư, văn bản hướng dẫn nghị định, các kế hoạch để thực hiện nghị định. Ngoài ra, các bộ cũng phải xây dựng các cơ chế chính sách, quảng bá hình ảnh đất nước con người VN ra nước ngoài...

Hồng Nhì