- Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho biết từ ngày 30/3, QH bắt đầu các thủ tục về nhân sự. Việc chuẩn bị đã chu tất.

Chiều nay, UB Thường vụ QH họp để thảo luận cho ý kiến vào các giới thiệu nhân sự, để trình ra QH bắt đầu từ ngày 30/3 theo đúng quy định của pháp luật.

Còn thủ tục từ các cơ quan liên quan đã hoàn tất, ông Uông Chu Lưu cho biết quy trình rất thận trọng và kỹ lưỡng.

{keywords}
Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu. Ảnh: Hoàng Long

Cũng theo luật, các cơ quan có trách nhiệm giới thiệu để QH bầu các chức danh nào thì cũng trình để QH miễn nhiệm chức danh đó.

Đối với 3 chức danh chủ chốt gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch QH, ngoài danh sách giới thiệu do cơ quan có thẩm quyền trình, các đại biểu QH cũng có thể tự ứng cử và đề cử.

"Nếu ĐBQH tự ứng cử hoặc đề cử một nhân sự nào đó, QH sẽ thảo luận và quyết định về danh sách đưa ra bầu. Nếu người được đề cử hoặc tự ứng cử xin rút thì theo luật sẽ cho họ rút", ông Uông Chu Lưu giải thích.

{keywords}
Đại biểu QH khóa 13 đang họp kỳ cuối cùng tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Long

UB Thường vụ QH họp chiều nay cũng sẽ điều chỉnh cả cơ cấu lần hai của hiệp thương bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp tới đây.

Chung Hoàng (ghi)