Đề kiểm tra có hai phần, là phần Đọc (6 điểm) và phần Viết (4 điểm), học sinh làm trong thời gian 90 phút.

Trong phần Đọc, đề kiểm tra đưa văn bản "Bài chòi - nét văn hóa của người xứ Quảng" làm ngữ liệu và 6 câu hỏi yêu cầu thí sinh trả lời.

Ở phần Viết, đề kiểm tra yêu cầu học sinh viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật bài thơ "Chiều xuân" của nữ sĩ Anh Thơ.

VietNamNet xin giới thiệu đề kiểm tra này.

VietNamNet sẽ tiếp tục giới thiệu với bạn đọc đề thi cuối kỳ các môn Toán, Văn, Anh từ lớp 6 đến lớp 12 của các trường trên khắp cả nước.