Học sinh lớp 12 của tỉnh Bình Thuận vừa thực hiện bài kiểm tra học kỳ 1 môn Ngữ văn. Đề kiểm tra có hai phần gồm Đọc hiểu (4 câu) và Làm văn (2 câu). Thời gian làm bài là 90 phút.

Trong phần Đọc hiểu, đề kiểm tra đưa ra đoạn trích trong tác phẩm "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" của Rosie Nguyễn, yêu cầu xác định phương thức biểu đạt chính và đặt các câu hỏi liên quan như: "Anh/chị có đồng tình với ý kiến "Tuổi trẻ đã qua không bao giờ trở lại, hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống"? Vì sao?", "Thông điệp nào trong đoạn trích có ý nghĩa với anh/chị?"...

Đồng thời, trong phần Làm văn, học sinh được yêu cầu viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về những điều bản thân cần làm để không lãng phí thời gian tuổi trẻ...

Đề kiểm tra cụ thể như sau: