Học sinh khối 11 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai làm bài kiểm tra giữa kỳ môn Toán  trong thời gian 45. Đề kiểm tra cụ thể như sau:

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Tên cũ là Trường nữ Gia Long, Trường nữ sinh Áo Tím) là một trường trung học phổ thông công lập ở TP.HCM, được thành lập vào năm 1913. Đến nay, trường là một trong những đơn vị lâu đời nhất của giáo dục Việt Nam.

Năm 2012, trường được Ủy ban Nhân dân TP.HCM công nhận là Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Thành phố.