Đề thi cụ thể như sau:

Trường THPT công lập Nguyễn Thượng Hiền hiện có gần 2.000 học sinh học ở ba khối lớp 10, 11 và 12 gồm các học sinh lớp chuyên, lớp chọn, lớp tích hợp (học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh) và các lớp thường. Hiện nay, tất cả học sinh của trường đều được học tăng cường tiếng Anh.

Đây là ngôi trường có chất lượng đào tạo hàng đầu thành phố, tỉ lệ học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp thành phố và tỉ lệ đậu đại học rất cao. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cũng là trường THPT có điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 công lập đứng đầu thành phố trong suốt hơn 20 năm liên tục.

Đề thi Ngữ văn lớp 12 của trường top đầu TP.HCM

Đề thi Ngữ văn lớp 12 của trường top đầu TP.HCM

Trong đề kiểm tra học kỳ II môn Ngữ văn dành cho học sinh cuối cấp, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM) sử dụng ngữ liệu là tác phẩm 'Hồn Trương Ba, da hàng thịt' của cố tác giả Lưu Quang Vũ.