Học sinh làm bài kiểm tra trong 90 phút. Đề bài cụ thể như sau:

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền là trường trung học phổ thông công lập, hiện có gần 2.000 học sinh học ở ba khối lớp 10, 11 và 12 gồm các học sinh lớp chuyên, lớp chọn, lớp tích hợp (học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh) và các lớp thường. Hiện nay, tất cả học sinh của trường đều được học tăng cường tiếng Anh.

Đây là ngôi trường có chất lượng đào tạo hàng đầu thành phố, tỉ lệ học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp thành phố và tỉ lệ đậu đại học rất cao. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cũng là trường THPT có điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 công lập đứng đầu thành phố trong suốt hơn 20 năm liên tục.