UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan đề xuất hướng xử lý các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng, gia hạn dự án đầu tư nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.  

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu đề xuất của Cục Thuế tỉnh và có đề xuất hướng xử lý đối với các trường hợp nợ tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng trước ngày 31/8. 

12 dự án tại tỉnh Lâm Đồng được gia hạn thời gian sử dụng đất nhưng chủ đầu tư vẫn không nộp tiền. (Ảnh: Anh Phương)

Trước đó, ngày 4/8, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo về các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng, gia hạn dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Qua rà soát, có 10 dự án được gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. 

Trong đó, Sở Tài chính đã ban hành 8 thông báo cho các chủ đầu tư với tổng số tiền phải nộp gần 1,4 tỷ đồng, gồm: Công ty TNHH Mỹ Kim Land; Công ty TNHH Thương mại Tín Dũng; CTCP Đầu tư và thương mại Nhơn Thành; Công ty TNHH SX TM&DV Tầm Vông; Công ty TNHH Đại Đức; Công ty TNHH Lâm Thành; Công ty TNHH XDTM Song Hải Long; và Công ty TNHH Đăng Lộc.

Cục Thuế ban hành 2 thông báo nghĩa vụ tài chính với tổng số tiền 220 triệu đồng cho 2 doanh nghiệp, đó là Công ty TNHH Lâm Sinh Tài và CTCP Bất động sản Ruby. 

10 doanh nghiệp nói trên là chủ đầu tư các dự án được Thanh tra Chính phủ đề cập tại Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 về quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Ngoài 10 doanh nghiệp này, có 2 dự án được gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng nhưng cũng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với tổng số tiền phải nộp gần 2 tỷ đồng. Đó là dự án của Công ty TNHH Quốc Việt và CTCP Đầu tư Thái Bảo. 

Đối với các trường hợp nợ tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, xem xét thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và chấm dứt dự án theo quy định. 

Đồng thời, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ các quy định pháp luật về đất đai để đề xuất thu hồi đất đối với những trường hợp này.