Luật sư tư vấn:

Điểm b Khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê như sau:

“2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây:

b) Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;”.

Ảnh minh hoạ

Khi thực hiện quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất, HTX lưu ý phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 sau đây:

- Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Đất không có tranh chấp;
- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
- Trong thời hạn sử dụng đất.

Việc cho thuê lại quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Do bạn không cung cấp thông tin về việc hợp tác xã thu hồi đất khi đã kết thúc hợp đồng hay khi hợp đồng vẫn còn thời hạn nên sẽ chia làm 02 trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Hợp đồng đấu thầu hết thời hạn

Trường hợp này, việc hợp tác xã thu hồi lại đất là hợp pháp vì đã hến thời hạn của hợp đồng. Nếu hợp đồng hết thời hạn việc bồi thường căn cứ theo nội dung quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng thầu khoán.

- Trường hợp 2: Hợp tác xã thu hồi đất trong thời hạn hợp đồng

Do bạn không cung cấp thông tin chi tiết về quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng đấu thầu nên cần căn cứ vào quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng để giải quyết các quy định về bồi thường tài sản trên đất theo quy định.

Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc