Tại Lễ khai giảng năm học mới của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM sáng ngày 28/10, ông Huỳnh Thanh Hùng - Quyền hiệu trưởng - nhấn mạnh nhà trường sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Huỳnh Thanh Hùng, Quyền hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM

Đồng thời, trường sẽ rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện và áp dụng các quy định của pháp luật về tự chủ đại học, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, thúc đẩy công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín; Tăng cường kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và hợp tác quốc tế, ưu tiên phát triển các chương trình đào tạo chất lượng quốc tế giảng dạy bằng Tiếng Anh.

Cũng theo ông Hùng, trường sẽ tăng cường chuyển đối số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo; tăng cường các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học trực tuyến và trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục...

Đặc biệt, trường sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quản lý không còn phù hợp, kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, mô hình sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập.
 
Năm 2022, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đón hơn 4.500 tân sinh viên, trong đó có 3 em là thủ khoa đầu vào theo 3 phương thức xét tuyển được khen thưởng, gồm thủ khoa phương thức xét học bạ - 29,73 điểm của ngành Kế toán, thủ khoa phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT - 27,35 điểm của ngành Công nghệ thông tin, thủ khoa phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực – 926 điểm của ngành Thú y.