ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển thẳng năm 2021

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn các hình thức xét tuyển thẳng tuyển sinh đại học năm 2021.

Năm 2021, ngoài xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc đối tượng theo quy định tại Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội còn có 2 phương thức xét tuyển thẳng khác:

Phương thức xét tuyển 2 (gọi tắt là đối tượng XTT2) với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2021 có hạnh kiểm tất cả các học kỳ đạt loại Tốt và học lực giỏi cả 3 năm ở bậc THPT, thỏa mãn một trong các điều kiện:

a.1. Thí sinh là học sinh đội tuyển cấp tỉnh (thành phố) hoặc của trường THPT chuyên trực thuộc các trường đại học tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

a.2. Thí sinh là học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh (thành phố) ở bậc THPT

a.3. Thí sinh là học sinh trường THPT chuyên hoặc các trường THPT trực thuộc trường ĐH Sư phạm Hà Nội, trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

a.4. Thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc TOEFL iBT hoặc TOEIC, chứng chỉ tiếng Pháp DELF hoặc TCF, chứng chỉ Tin học quốc tế MOS. 

Phương thức xét tuyển 3 (gọi tắt là đối tượng XTT3): xét điểm học bạ THPT.

{keywords}
 

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội thông báo điểm chuẩn xét tuyển thẳng các ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên (đã tính cả điểm ưu tiên nếu có theo quy định của từng ngành cụ thể) như sau:

Ngành Sư phạm Toán học:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2 đối với diện XTT2 vào ngành SP Toán học.

- Điểm chuẩn điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 27,65 (tổng điểm trung bình chung cả năm (TBCCN) lớp 10, 11, 12 của môn Toán).

- Không xét điều kiện a4 đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Toán học do hết chỉ tiêu.

Ngành Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh):

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2 đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh).

- Điểm chuẩn điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 29,8 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Toán).

- Không xét điều kiện a4 đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) do hết chỉ tiêu.

Ngành Sư phạm Vật lí:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2 đối với diện XTT2 vào ngành SP Vật lí.

- Điểm chuẩn điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 26.25 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Vật lí).

Ngành Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh):

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2, a3 đối với diện XTT2 vào ngành SP Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh).

- Điểm chuẩn điều kiện a4 đối với diện XTT2 là 26.4 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Vật lí).

Ngành Sư phạm Ngữ văn:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2 đối với diện XTT2 vào ngành SP Ngữ văn.

- Điểm chuẩn điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 25.7 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Ngữ văn).

- Không xét điều kiện a4 đối với diện XTT2 vào ngành SP Ngữ văn do hết chỉ tiêu.

Ngành Giáo dục Mầm non:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2 đối với diện XTT2 vào ngành Giáo dục Mầm non.

- Điểm chuẩn điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 71.85 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử).

Ngành Giáo dục Tiểu học:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2 đối với diện XTT2 vào ngành Giáo dục Tiểu học.

- Điểm chuẩn điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 74.55 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ).

Ngành Giáo dục Tiểu học – Sư phạm tiếng Anh:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2 đối với diện XTT2 vào ngành Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh.

- Điểm chuẩn điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 75.15 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh).

Ngành Sư phạm tiếng Anh:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2 đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Tiếng Anh.

- Điểm chuẩn điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 105.8 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Toán [hệ số 1], Ngữ văn [hệ số 1], Tiếng Anh [hệ số 2]).

- Không xét điều kiện a4 đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Tiếng Anh do hết chỉ tiêu.

Ngành Sư phạm Tin học:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành SP Tin học.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 74.35 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Toán, Vật lí, Hoá học).

Ngành Sư phạm Hoá học:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành SP Hoá học.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 80.9 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Toán (≥ 7.5), Vật lí (≥ 7.5), Hoá học (≥ 8.0)).

Ngành Sư phạm Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh):

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành SP Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh).

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 78.7 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Toán (≥ 7.5), Tiếng Anh (≥ 7.5), Hoá học (≥ 8.0).

Ngành Sư phạm Sinh học:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành SP Sinh học.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 26.95 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Sinh học (≥8.0)).

Ngành Sư phạm Công nghệ:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành SP Công nghệ.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 40.4 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Toán, Vật lí).

Ngành Sư phạm Lịch sử:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành SP Lịch sử.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 71.25 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí).

Ngành Sư phạm Địa lí:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành SP Địa lí.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 74.5 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Ngữ văn (≥7.5), Lịch sử (≥8.0), Địa lí (≥8.0)).

Ngành Giáo dục đặc biệt:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Giáo dục đặc biệt.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 71.75 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí).

Ngành Giáo dục công dân:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Giáo dục công dân.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 73.2 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ).

Ngành Giáo dục chính trị:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Giáo dục chính trị.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 76.75 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ).

Ngành Sư phạm tiếng Pháp:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành SP Tiếng Pháp.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 62.9 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ).

Ngành Quản lí giáo dục:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Quản lí giáo dục.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 73.75 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Ngữ văn, Địa lí, GDCD).

Ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 77.75 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí).

{keywords}
Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Điểm chuẩn xét tuyển thẳng các ngành ngoài sư phạm (đã tính cả điểm ưu tiên nếu có theo quy định của từng ngành cụ thể):

Ngành Toán học:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2 đối với diện XTT2 vào ngành Toán học.

- Điểm chuẩn điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 28.25 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Toán).

Ngành Văn học:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2, a3 đối với diện XTT2 vào ngành Văn học.

- Điểm chuẩn điều kiện a4 đối với diện XTT2 là 21.9 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Ngữ văn).

Ngành Ngôn ngữ Anh:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2, a3 đối với diện XTT2 vào ngành Ngôn ngữ Anh.

- Điểm chuẩn điều kiện a4 đối với diện XTT2 là 101.6 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Toán [hệ số 1], Ngữ văn [hệ số 1], Tiếng Anh [hệ số 2]).

Ngành Hoá học:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Hóa học.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 77.45 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Toán (≥ 7.5), Vật lí (≥ 7.5), Hoá học (≥ 8.0)).

Ngành Sinh học:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Sinh học.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 24.95 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Sinh học (≥7.0)).

Ngành Công nghệ thông tin:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Công nghệ thông tin.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 61.65 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Toán, Vật lí, Hoá học).

Ngành Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 68.95 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí).

Ngành Việt Nam học:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Việt Nam học.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 58.1 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh).

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 58.65 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh).

Ngành Triết học (Triết học Mác Lê-nin):

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Triết học (Triết học Mác Lê-nin).

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 67.2 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Ngữ văn (≥6), Lịch sử (≥6), Địa lí (≥ 6)).

Ngành Chính trị học:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Chính trị học.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 66.9 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ).

Ngành Tâm lý học (Tâm lý học trường học):

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Tâm lý học (Tâm lý học trường học).

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 65.75 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí).

Ngành Tâm lý học giáo dục:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Tâm lý học giáo dục.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 64.7 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí).

Ngành Công tác xã hội:

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Công tác xã hội.

- Điểm chuẩn đối với diện XTT3 là 59.5 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ).

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội yêu cầu các thí sinh thuộc diện trúng tuyển gửi bản chính Giấy chứng nhận điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 qua đường bưu điện về trường để xác nhận nhập học từ ngày 4/8 đến hết ngày 14/8/2021 (trước 17h ngày 14/8 theo dấu bưu điện). Nhà trường không nhận hồ sơ thí sinh mang trực tiếp đến trường để thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

Địa chỉ nhận chuyển phát nhanh qua đường bưu điện: Phòng Đào tạo (Phòng 211, nhà Hành chính Hiệu bộ), Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau thời hạn trên, nếu thí sinh không gửi giấy tờ theo quy định, nhà trường coi như thí sinh không có nguyện vọng học và sẽ xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

 >>> Mời quý phụ huynh và học sinh tra cứu điểm chuẩn đại học năm 2021

Thanh Hùng

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội cao nhất là 28,53 điểm

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội cao nhất là 28,53 điểm

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2021 vào các ngành theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Anh là cao nhất với 28,53 điểm.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021

Theo quy chế được Bộ GD-ĐT đưa ra, kết quả bài thi tốt nghiệp THPT sẽ chiếm 70% điểm xét tốt nghiệp.

Biến động điểm chuẩn vào ĐH Sư phạm Hà Nội trong 2 năm gần đây

Biến động điểm chuẩn vào ĐH Sư phạm Hà Nội trong 2 năm gần đây

Điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội biến động thế nào trong 2 năm qua (2019, 2020)?

tin nổi bật

Nhiều chính sách hỗ trợ học phí, thí sinh ‘chốt’ nguyện vọng xét tuyển Đại học Hoa Sen

Ngay từ đầu năm học 2022 - 2023, trường Đại học Hoa Sen đã công bố nhiều chính sách học phí hỗ trợ tài chính cho tân sinh viên cùng cam kết không tăng học phí suốt 4 năm.

Bí quyết đạt điểm 9 môn sinh chỉ 2 tháng ôn thi

Với 6 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm dạy học môn Sinh học, thầy Đỗ Tuấn chỉ ra cách luyện thi để học sinh có thể chạm tới điểm 9+.

40 tỉnh, thành phố công bố lịch tựu trường

Nhiều tỉnh, thành phố đã công bố lịch đến trường của học sinh các cấp năm học 2022 - 2023.

Sự thật về 'lớp học kỳ lạ' ở Hà Nội đang xôn xao trên Tik Tok

Đại diện Trường ĐH Giao thông vận tải khẳng định thông tin “thiết kế lớp học có chỗ ngồi cho sinh viên cá biệt” mà một nữ sinh đăng lên mạng là sai sự thật.

'Siêu dự án' ĐH Quốc gia Hà Nội mới giải ngân được 3.000 tỷ

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ngày 16/8, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Lê Quân cho biết, theo kế hoạch, năm học 2022 - 2023, sẽ có khoảng 6.000 sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội tới học tập tại cơ sở Hòa Lạc.

Bộ GD-ĐT lên tiếng thông tin thi trắc nghiệm môn Văn

Bộ GD-ĐT phủ nhận thông tin môn Ngữ văn sẽ thay đổi hình thức kiểm tra từ tự luận hoàn toàn sang tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan từ năm học 2022-2023.

­­­Đại học Thành Đô công bố điểm sàn và điểm xét tuyển học bạ THPT

Mới đây, Trường Đại học Thành Đô đã có thông báo về mức điểm sàn và điểm xét tuyển theo phương thức xét điểm học bạ THPT, mở ra cơ hội bước vào cánh cửa đại học cho các bạn thí sinh.

5 khuyến cáo của Bộ Giáo dục trước hạn chót đăng ký nguyện vọng xét tuyển

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường không được quy định, thông báo hoặc yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 trên hệ thống mới được xét tuyển. Thí sinh đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí đúng thời gian quy định.

Đình chỉ thầy giáo bị tố quấy rối nữ sinh ở học kỳ quân sự

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã tạm đình chỉ đối với thầy giáo bị tố có hành vi quấy rối nữ sinh ở kỳ học quân sự. Tuy nhiên, nhà trường cho hay đây là một bước trong quy trình tiến hành xác minh.

Xác minh thông tin 'thầy giáo quấy rối nữ sinh ở kỳ học quân sự'

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đơn tố cáo một thầy giáo có hành vi quấy rối nữ sinh. Người này được cho là giảng viên của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội. Trường đại học này nói gì?

Sau vụ dừng tuyển sinh của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Bộ GD-ĐT yêu cầu gì?

Các trường đại học phải công khai ngành buộc phải dừng tuyển sinh, thực hiện điều chỉnh đề án, thông báo cho thí sinh biết để kịp thời điều chỉnh sang các ngành/trường khác sau sự việc ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dừng tuyển ngành Luật.

Trường ĐH nào vào khu đất 41,5 ha vừa bị thu hồi ở Nghệ An?

UBND tỉnh Nghệ An vừa qua đã có chủ trương thu hồi 41,5 ha đất của Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân vì lý do là dự án chậm tiến độ. Toàn bộ khu đất lớn này có thể được chuyển giao cho Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

ĐH Y Dược TP.HCM: Một hiệu phó được bổ nhiệm lại

Ông Ngô Quốc Đạt vừa được Hội đồng trường ĐH Y Dược TP.HCM bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng. Một năm trước Trường ĐH Y Dược TP.HCM đã bổ nhiệm ông Đạt làm phó hiệu trưởng nhưng bị Bộ Y tế yêu cầu rút quyết định.

500 sinh viên sư phạm không nhận được trợ cấp

Nhiều sinh viên ngành sư phạm của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội băn khoăn khi kết thúc năm thứ Nhất vẫn không nhận được khoản tiền trợ cấp chi phí sinh hoạt 3,63 triệu đồng/tháng theo Nghị định 116.

Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM sẽ ra sao?

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM có thể lên tới 24-25 ở những ngành như Công nghệ thực phẩm, Marketing...