Di chúc Bác Hồ

tin tức về Di chúc Bác Hồ mới nhất

'Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do'icon
Tiêu điểm19/05/20190

'Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do'

 - Thực tiễn Việt Nam và thế giới cho thấy, chỉ khi thực hiện đầy đủ quyền tự do dân chủ thì tính sáng tạo của nhân dân mới thăng hoa và vai trò của họ mới được phát huy tối đa.