Đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao, điểm chuẩn tính theo thang 40, dao động từ 32,6 - 32,75 điểm.

Đối với các chương trình đào tạo hệ chuẩn, mức điểm dao động từ 21,6 - 26,5. Trong đó, ngành Luật kinh tế có điểm cao nhất là 26,5, thấp hơn năm ngoái 1,55 điểm.

Điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng cụ thể như sau:

Cách tính điểm xét tuyển của Học viện Ngân hàng năm 2023 như sau:

- Với các chương trình Chất lượng cao: Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 40, trong đó nhân đôi điểm đối với môn Toán, cụ thể: 

Điểm xét tuyển = M1x2 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

- Với các chương trình đào tạo còn lại: Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 30, cụ thể:

Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Trong đó:

+ M1, M2, M3: là điểm thi THPT của các môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển. Đối với các tổ hợp có môn Toán, quy ước M1 là môn Toán.

+ Điểm ưu tiên: điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.