Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh ngành, nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng 2020 đối với thi sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi như sau:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng các ngành sư phạm trình độ đại học là 18,5 điểm.

Riêng đối với các ngành Giáo dục Thể chất, ngành Huấn luyện thể thao, ngành Sư phạm Âm nhạc và ngành Sư phạm Mỹ thuật thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng chung là 1 điểm.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng xét tuyển vào ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2020 là 16,5 điểm.

Thanh Hùng

Từ tháng 11, giáo viên mầm non vùng khó được hỗ trợ thêm 450.000 đồng/tháng

Từ tháng 11, giáo viên mầm non vùng khó được hỗ trợ thêm 450.000 đồng/tháng

Bắt đầu từ tháng 11, các trường mầm non, trẻ em và giáo viên mầm non ở vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ thêm một khoản tiền theo quy định.