Điểm sàn xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT như sau: 

Điểm sàn xét tuyển từ kỳ thi do trường tổ chức trên máy tính như sau: 

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn trong mỗi tổ hợp xét tuyển của mỗi ngành cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

Điểm xét tuyển quy đổi về thang điểm 30 và tối đa là 30 điểm. Tổng điểm thi quy đổi về thang điểm 30 được tính như sau:

Đối với tổ hợp xét tuyển không có môn chính: Tổng điểm thi = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3.

Đối với tổ hợp xét tuyển có môn chính: Tổng điểm thi = (Điểm môn chính × 2 + Tổng điểm 2 môn còn lại) x 3/4.

Điểm môn Tiếng Anh trong các tổ hợp xét tuyển (nếu có) được thay thể bằng điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (theo thang điểm 10), nếu thí sinh có chứng chỉ dùng quy định và đã đăng kí quy đổi trên trang đăng ký xét tuyển của trường. Nếu thí sinh vừa có kết quả quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế theo quy định của trường vừa có kết quả thi môn Tiếng Anh tại kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023, nhà trường sẽ chọn kết quả có điểm số cao hơn để xác định điểm xét tuyển của thí sinh.