Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa vừa ký, ban hành văn bản đính chính Quy chế sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy đã ban hành ngày 5/4/2016 về quy định các hành vi sinh viên không được làm.

Theo đó, Bộ GD-ĐT quyết định đính chính Điều 6, chương II của Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định các hành vi sinh viên không được làm.

{keywords}

Quyết định về việc đính chính Quy chế sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy đã ban hành ngày 5/4/2016 về quy định các hành vi sinh viên không được làm của Bộ GD-ĐT.

Cụ thể văn bản mới ghi rõ: "Các hành vi sinh viên không được làm thực hiện theo quy định tại Điều 88 Luật Giáo dục, Điều 61 Luật Giáo dục đại học và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan".

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (25/4/2016) và là bộ phận không tách rời của Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5/4/2016.

"Chiều 5/5, trao đổi với VietNamNet, ông Dương Văn Bá, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên, Bộ GD-ĐT cho biết: Tiếp nhậný kiến từ báo chí và Bộ Tư pháp, Bộ GD-ĐT đã có văn bản 1325 đính chính Điều 6 ở Thông tư 10/2016. Điều 6 trong Thông tư là điều cấm và văn bản mới đã bỏ.

Hiến pháp quy định những điều cấm do luật định. Thông tư phải vận dụng đúng theo luật định. Bộ GD-ĐT phải thực hiện theo đúng những quy định đó.

Theo ông Minh: “Nhưng nếu vi phạm các điểm như bình luận có tính chất dung tục, bạo lực không đúng thuần phong mỹ tục với mức độ nặng thì nhà trường căn cứ theo khung ở phụ lục đính kèm Thông tư 10 có thể xem xét với sinh viên. Khung này mở rộng cho trường, ai vi phạm tới đâu, ở mứcđộ nào trường sẽ cân nhắc”.


Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005, Điều 88 quy định  "Các hành vi người học không được làm", cụ thể như sau:

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên của cơ sở giáo dục và người học khác;
2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh;
3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; gây rối an ninh, trật tự trong cơ sở giáo dục và nơi công cộng
".

Điều 61 Luật Giáo dục đại học được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 quy định các hành vi người học không được làm như sau:

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, người học của cơ sở giáo dục đại học và người khác.

2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh.

3. Tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh trật tự trong cơ sở giáo dục đại học hoặc nơi công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

4. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật".

Trước đó, Điều 6 Thông tư 10 do Bộ GD-ĐT ban hành ngày 5/4/2016 quy định các hành vi sinh viên không được làm, cụ thể:
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người học của cơ sở giáo dục đại học và người khác.
2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin Điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.
3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong trường học; say rượu, bia khi đến lớp học.
4. Tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật; tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh, trật tự an toàn trong cơ sở giáo dục đại học hoặc ngoài xã hội.
5. Tổ chức hoặc tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.
6. Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.
7. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma túy, các loại dược phẩm, hóa chất cấm sử dụng; các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, thamgia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong cơ sở giáo dục đại học và các hành vi vi phạm đạo đức khác.
8. Thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa cơ sở giáo dục đại học khi chưa được Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học cho phép.
9. Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet.
10. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Ngay khi Thông tư này được ban hành, VietNamNet đã cócuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa xung quanhmột số vấn đề được dư luận quan tâm.

 

Theo phụ lục của Thông tư 10, mục 24, các nội dung được cho là vi phạm bao gồm: Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet.

Khi vi phạm, tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

  • Văn Chung

*************

Cập nhật: Trong bản tin ban đầu của VietNamNet đã đưa nội dung "Bỏ quy định cấm sinh viên chia sẻ nội dung dung tục". VietNamNet đã cập nhật lại.