Chiều nay, tại TP Đông Hà, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (đoàn 1152) làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị.

{keywords}
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Buổi làm việc nhằm thông báo dự thảo báo cáo kết luận của đoàn kiểm tra 1152 tới Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần của Nghị quyết số 26, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tham dự buổi làm việc có Phó chủ nhiệm VPCP Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó trưởng đoàn 1152, lãnh đạo các vụ của UB Kiểm tra TƯ, Ban Tổ chức TƯ, Ban Nội chính TƯ, Bộ Nội vụ và tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị.

Sau khi nghe dự thảo báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với Nghị quyết số 18 và báo cáo giải trình của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá tỉnh Quảng Trị đã tập trung quán triệt thực hiện các nghị quyết của TƯ và đặt ra các mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ, tinh gọn bộ máy cao hơn của TƯ.

Bên cạnh đó, Quảng Trị đã có nhiều cách làm hay trong xây dựng đội ngũ cán bộ là chọn chủ đề lãnh đạo của năm, tập trung vào khâu khó, khâu yếu; ban hành tiêu chí đánh giá cán bộ bằng các tiêu chí, tương ứng với điểm số cụ thể.

Đồng thời, sắp xếp, tinh gọn bộ máy thì Đảng nêu gương làm trước rồi mới yêu cầu chính quyền làm theo; đề cao trách nhiệm người đứng đầu thông qua ký cam kết giữa Bí thư và Ban thường vụ cấp huyện với Ban Thường vụ tỉnh.

{keywords}
Ảnh: Thành Chung

Trưởng đoàn 1152 đánh giá cách làm của Quảng Trị giúp cho cấp uỷ, chính quyền không chủ quan trong thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ và sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Cùng với đó, Quảng Trị bước đầu cũng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37 ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, không gây ra xáo trộn mà vẫn giữ được an ninh trật tự xã hội, góp phần tạo ra sự ổn định để phát triển tốt hơn.

Phó Thủ tướng đề nghị các thành viên trong đoàn kiểm tra tiếp thu các ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị, hoàn thiện báo cáo, đề xuất các cách làm hay, giải pháp mới để báo cáo Bộ Chính trị xem xét.

Trước đó vào tháng 5/2019, đoàn 1152 đã bắt đầu triển khai kiểm tra tại 5 tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh uỷ là Ban Thường vụ của các đơn vị: Thành uỷ Đông Hà, Huyện uỷ Hải Lăng, Huyện uỷ Đắkrông, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Nội vụ.

Thu Hằng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị quyết định một số nhân sự

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị quyết định một số nhân sự

Sau khi xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị.