doanh nghiệp công nghệ số

tin tức về doanh nghiệp công nghệ số mới nhất

Nhiều địa phương lên kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ sốicon
Công nghệ17/07/20200

Nhiều địa phương lên kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số

Hiện đã có 16 địa phương ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số, nhằm triển khai nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.