Trong 6 năm, số tiền sai phạm của doanh nghiệp nhà nước bị phát hiện lên tới 345 nghìn tỷ đồng, chưa kể số tiền vi phạm tính bằng ngoại tệ.

Báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý, sử dụng vốn nhà nước cho thấy, trong giai đoạn 2011-2016 Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận 19 cuộc thanh tra tại doanh nghiệp nhà nước, tập trung tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. 

Qua 19 kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm số tiền lên tới hơn 345 nghìn tỷ đồng. Chưa kể số tiền sai phạm tính bằng ngoại tệ là 48,3 triệu USD và gần 304 nghìn Euro.

{keywords}
Doanh nghiệp nhà nước có nhiều sai phạm trong sản xuất kinh doanh. Ảnh: L.Bằng

Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước khoảng 1.000 tỷ đồng, hơn 31,8 nghìn USD, xuất toán loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý số tiền trên 344 nghìn tỷ đồng. Số ngoại tệ đề nghị xem xét xử lý là 48,3 triệu USD, gần 304 nghìn Euro.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị xử lý hành chính nhiều tập thể, cá nhân, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét xử lý 16 vụ, 17 đối tượng.

Kết quả đôn đốc, xử lý sau thanh tra đã thu về ngân sách nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng và 31,8 nghìn USD. Xử lý khác về kinh tế là hơn 45,6 nghìn tỷ đồng trên tổng số tiền kiến nghị xử lý là hơn 344 nghìn tỷ đồng và 27,3 triệu USD trên tổng số tiền kiến nghị là 48,3 triệu USD; 112 Euro.

Ngoài ra, đã xử lý hành chính đối với 43 tổ chức và 145 cá nhân; khởi tố 7 vụ với 24 đối tượng.

Sai phạm chủ yếu của các DNNN thời gian qua được cơ quan thanh tra phát hiện, tập trung ở một số dạng như sai về thủ tục đầu tư, mua sắm tài sản không đúng quy định; sai thẩm quyền; sai đối tượng cho phép; hạch toán không đúng bản chất thực tế; trình độ quản lý doanh nghiệp yếu kém dẫn đến vi phạm quản lý kinh tế và vi phạm pháp luật,...

Ngoài ra, từ 2011-2016, Kiểm toán Nhà nước cũng đã kiểm toán 174 lượt tập đoàn, tổng công ty nhà nước với 1.434 lượt doanh nghiệp được kiểm toán.

Qua kiểm toán, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị tăng thu ngân sách hơn 17,2 nghìn tỷ đồng; kiến nghị điều chỉnh tăng giá trị thực tế vốn nhà nước hơn 22,3 nghìn tỷ. Kiểm toán Nhà nước cũng chuyển 9 hồ sơ có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra.

Lương Bằng