Đông Nam Á

Cập nhập tin tức Đông Nam Á

 Một nhóm hacker được cho là bảo trợ bởi chính phủ Trung Quốc đã âm thầm theo dõi chính phủ và doanh nghiệp của các nước trong khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ mà không bị phát hiện trong suốt 10 năm qua.

Kiện đường lưỡi bò: 2015 sẽ có bước ngoặt lớn?

5 sự kiện được dự báo làm thay đổi diện mạo Đông Nam Á năm 2015, trong đó có Phán quyết cho vụ kiện của Philippines.