Người mua nhà hình thành trong tương lai tại dự án của doanh nghiệp nước ngoài chỉ phải nộp 50% khi chủ đầu tư chưa bàn giao nhà.

Dự thảo Hợp đồng mua bán nhà hướng dẫn chi tiết theo Luật kinh doanh bất động sản 2013 vừa được Bộ Xây dựng xin ý kiến để hoàn thiện đã quy định khá chi tiết về việc mua bán nhà ở.

Đáng chú ý trong bản dự thảo này là việc quy định mua bán nhà ở hình thành trong tương lai đang rất phổ biến hiện nay. Trong đó, đối với các chủ dự án là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được thu quá 50% tổng giá trị căn hộ khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng.

Ngoài ra, việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng.

Những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng.

{keywords}
Quy định về việc bán nhà 

Trong mọi trường hợp khi bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng;

Giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua.

Bên cạnh đó, Luật kinh doanh bất động sản còn quy định Chủ đầu tư phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết.

(Theo Trí thức trẻ)