Cụ thể, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vượt 167 xe công (trong đó 69 xe đủ điều kiện thanh lý). Bộ Nội vụ có 4 đơn vị sử dụng vượt định mức 15 xe ô tô. Bộ Xây dựng có số xe ô tô dùng chung vượt định mức 26 xe.

Bộ NN-PTNT sử dụng thừa xe phục vụ công tác chung so với định mức 77 xe và thiếu so với định mức 34 xe; sử dụng thừa xe ô tô chuyên dùng so với định mức 26 xe và thiếu so với định mức 487 xe.

Tại Bộ GD&ĐT, số xe phục vụ công tác chung thừa 22 xe và thiếu 22 xe theo tiêu chuẩn, định mức tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

Tại Bộ VH-TT&DL, Tổng cục Thể dục thể thao được giao nhiều hơn 9 xe phục vụ chung, hầu hết các xe đã hết khấu hao đủ điều kiện thanh lý.

{keywords}
Nơi thừa nơi thiếu xe công. Ảnh minh họa: Lương Bằng

Tổng cục Hải quan xe ô tô dôi dư là 43 chiếc. Tổng cục Thuế, đến 31/12/2019, toàn ngành vượt 10 xe so với định mức theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

Tại Bộ Y tế, một số đơn vị còn sử dụng xe ô tô vượt định mức 22 xe.

Tình trạng này cũng tồn tại ở nhiều địa phương. Theo Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh thừa 5 xe ô tô dùng chung; Văn phòng HĐND và UBND huyện Quế Võ thừa 1 xe ô tô dùng chung; Sở VH-TT&DL thừa 4 xe ô tô dùng chung.

Tỉnh Quảng Bình thừa 174 xe ô tô dùng chung và 58 xe ô tô chuyên dùng; địa phương đã báo cáo Bộ Tài chính về hình thức xử lý tuy nhiên đến thời điểm kiểm toán Bộ Tài chính chưa có văn bản trả lời đối với phương án của địa phương.

Tỉnh Thanh Hóa, Văn phòng HĐND và UBND thị xã Nghi Sơn thừa 3 xe; Văn phòng HĐND và UBND huyện Thạch Thành thừa 1 xe; Văn phòng HĐND và UBND huyện Hà Trung thừa 1 xe; Văn phòng Sở TN&MT thừa 3 xe.

Tại thành phố Đà Nẵng, hầu hết các đơn vị cấp I đều dôi dư xe ô tô phục vụ công tác chung, số lượng xe thừa là 152 xe.

Theo Kiểm toán Nhà nước, một số tỉnh chưa ban hành phương án sắp xếp xử lý xe ô tô dôi dư như tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (71 xe), Tiền Giang (74 xe), Quảng Ngãi (90 xe).

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cho biết một số địa phương trang bị xe cho đơn vị không phù hợp quy định. Đơn cử tỉnh Tiền Giang mua xe ô tô chuyên dùng và giao cho Đoạn Quản lý giao thông quản lý là chưa phù hợp do Đoạn Quản lý giao thông là đơn vị sự nghiệp đã được UBND tỉnh giao thực hiện cơ chế tự chủ tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư từ năm 2017.

L.Bằng

Sai phạm tài chính ngân sách: Xử lý 1.581 người, có 22 người đi tù

Sai phạm tài chính ngân sách: Xử lý 1.581 người, có 22 người đi tù

Trong số các cá nhân đã xử lý, có 22 người bị phạt tù và chuyển sang cơ quan Công an điều tra và xử lý hình sự; buộc thôi việc 19 người; cách chức 21 người; giáng chức 15 người; hạ bậc lương 22 người...