Khởi đầu nhẹ nhàng với màn ép thẻ Gullit WL +2 với +1. Giá trị vào thời điểm thanh niên ép thẻ Gullit WL lúc ấy là hơn 4,7 tỉ EP cho thẻ +1 và hơn 11 tỉ EP cho thẻ +2. Ép thành công sẽ có thẻ Gullit +3 trị giá hàng chục tỉ EP! Và anh ấy đã thành công.

Khởi động nào.

Thẻ +3 giá trị tới 25,5 tỉ EP.

Dường như chưa thỏa mãn với Gullit +3 trị giá ‘khủng’ này, ‘đại gia’ người Hàn Quốc tiếp tục ‘âm mưu’ nâng cấp lên thẻ cao hơn nữa. Được tiếp lực từ ‘Iron Man’ - người bạn đang cosplay phía sau anh ta, 2 thẻ Gullit +3 được anh ta đưa lên ‘sàn’ để chiến tiếp. Để chắc ăn, ‘đại gia’ dùng tới 10.000.000 điểm nâng cấp, tăng khả năng thành công lên 1,5 lần. Liệu anh ta có thành công?

Quẩy lên anh em!

Chơi tới bến luôn!

Thẻ +4 trị giá tới gần 74 tỉ EP!

Kế đó, anh chàng dùng thẻ +2 ép với +1 với mục đích ép rớt, để ‘mồi’. Và cuối cùng nhân vật chính cũng vào cuộc. Với sự cổ vũ của 4-5 người bạn xung quanh, công cuộc hóa bạc thẻ Gullit World Legend của ‘đại gia’ Hàn có thành công hay không? Trị giá của Gullit WL+5 sẽ có thể lên đến gần 170 tỉ EP!

Đây là kết quả của… ép mồi thôi mà!

Ép thẻ kinh điển!

 

Theo Trí Thức Trẻ