Hiện Bộ GD-ĐT quy định 20 loại chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp liên quan đến giáo viên. Như vậy theo đề xuất của Bộ Nội vụ, ngành giáo dục chỉ giữ lại 7 loại chứng chỉ thay vì 20 loại như hiện nay.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, giáo viên, giảng viên ở từng cấp học đều được cắt giảm 2/3 số chứng chỉ. Cụ thể, với giáo viên mầm non, từ 3 chứng chỉ (hạng I, II, II) chỉ còn 1 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Tương tự như vậy với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông, chỉ còn lại 1 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp thay vì 3 như trước.

Sau đây là danh sách 13 loại chứng chỉ của ngành giáo dục được đề xuất bỏ:

{keywords}
Giáo viên các cấp sẽ được bỏ 2/3 số chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Toàn văn đề xuất của Bộ Nội vụ về việc cắt giảm chứng chỉ cho công chức, viên chức TẠI ĐÂY

Thu Hằng

Chuyển từ quản lý theo chứng chỉ sang quản lý theo thực tài

Chuyển từ quản lý theo chứng chỉ sang quản lý theo thực tài

Then chốt thay đổi ở toàn bộ câu chuyện quản lý viên chức chính là chuyển từ quản lý theo văn bằng, chứng chỉ sang quản lý theo thực tài.

Ba tháng giáo viên 'chao đảo' vì chứng chỉ chức danh

Ba tháng giáo viên 'chao đảo' vì chứng chỉ chức danh

Đầu tháng 2/2021, Bộ GD-ĐT ra chùm thông tư về bổ nhiệm và xếp hạng khiến giáo giới 'xáo động'. Sau 3 tháng, Bộ Nội vụ lại đang đề xuất bỏ quá nửa số chứng chỉ bắt buộc của ngành giáo dục.