Mạng xã hội Google+ bị đóng cửa vào tháng 4/2019 thay vì tháng 8/2019. Ngoài ra, Google sẽ đóng tất cả Google+ API trong vòng 90 ngày tiếp theo. David Thacker, Phó Chủ tịch phụ trách G Suite, cho biết dù điều đó gây bất tiện cho lập trình viên, Google muốn bảo đảm an toàn cho người dùng.

Hồi tháng 10, Google thông báo mạng xã hội Google+ phiên bản cho người dùng cá nhân sẽ bị khai tử sau khi phát hiện lỗ hổng cho phép bên thứ ba thu thập dữ liệu hàng trăm triệu người dùng. Lỗ hổng bị khám phá vào tháng 3/2018 như một phần của Project Strobe, nhóm 100 người chịu trách nhiệm đánh giá toàn diện các công cụ của lập trình viên bên thứ ba được xin cấp quyền vào tài khoản Google và dữ liệu thiết bị Android.

Google lại vừa tìm ra “một số người dùng” bị tác động bởi bản cập nhật phần mềm giới thiệu hồi tháng 11 “chứa lỗ hổng ảnh hưởng đến một Google+ API”. Tuy nhiên, công ty cho biết chưa có bên nào xâm phạm hệ thống và không có bằng chứng cho thấy lập trình viên biết về nó hay lạm dụng nó trong suốt 6 ngày lỗ hổng tồn tại. Gã khổng lồ Internet cũng đã thông báo cho những đối tượng bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng này.