- Chia sẻ về chương trình Công nghệ giáo dục của mình, GS hồ Ngọc Đại nói: “Tôi là người làm ra sản phẩm và sử dụng sản phẩm. Đã có lần Hội đồng thẩm định quốc gia đưa đi phổ biến nhưng rồi nó lại không phổ biến”.

Tranh luận về vấn đề phổ biến chương trình công nghệ giáo dục, ông cho rằng mình đã làm cho xã hội 1 sản phẩm có thật, còn sản phẩm ấy sử dụng đến đâu không phải là do ông mà phụ phụ thuộc vào dư luận, ý kiến số đông.

Ông nhấn mạnh, sách của tôi là tồn tại vĩnh viễn.  

Mời quý vị xem video trích đoạn trong chương trình Góc nhìn thẳng:

Xem đầy đủ chương trình Góc nhìn thẳng với GS. Hồ Ngọc Đại tại đây:

GS Hồ Ngọc Đại: Tôi dạy học sinh trở thành người bình thường

GS Hồ Ngọc Đại: Tôi dạy học sinh trở thành người bình thường

GS. Hồ Ngọc Đại chia sẻ chương trình Công nghệ giáo dục là dạy học sinh trở thành người bình thường chứ không khác biệt như GS. Ngô Bảo Châu.


VietNamNet

Thực hiện: Hạnh Thúy- Phạm Huyền

Video: Xuân Qúy, Huy Phúc, Bạt Tuấn, Đức Yên

Email: gocnhinthang@vietnamnet.vn